Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste interventies richten zich op rokers die al gemotiveerd zijn om te stoppen. Bestaande interventies slaan dus bij ongemotiveerde rokers niet aan. Het doel van dit project was een website te ontwikkelen die zich richt op deze verstokte, 'hardcore' rokers. Op die website kunnen deze hardcore rokers reflecteren op hun rookgedrag op een ongedwongen wijze.

 

Als eerste hebben we focusgroepen gehouden onder zowel hardcore rokers als ex-hardcore rokers. Hierdoor kregen we inzicht in de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen met roken onder hardcore rokers. Vervolgens hebben we door middel van een online vragenlijst verschillende subgroepen onder hardcore rokers onderscheidden op basis van hoe zij over roken en stoppen met roken denken. Daarna hebben we in een online experiment verschillende technieken getest om hardcore rokers te overtuigen te stoppen met roken.

 

Tot slot hebben we een online interventie ontwikkeld, waarin hardcore rokers werden aangespoord na te denken over hun rookgedrag. Deze interventie hebben we vervolgens experimenteel getest. Uit de resultaten blijkt dat hardcore rokers na het doorlopen van deze interventie meer openstaan voor vervolginformatie over roken en dat zij ook iets minder gaan roken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project was om een online interventie te ontwikkelen, die hardcore rokers aanzet tot het evalueren van hun rookgedrag en -cognities. Hiertoe zijn vijf studies uitgevoerd.

 

Studie 1 - Focusgroepstudie

Het voornaamste doel van de focusgroepstudie was om inzicht te krijgen in de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen onder (ex-)hardcore rokers. Op basis van de focusgroepen hebben we een aantal thema’s binnen de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen kunnen vinden. Deze thema’s zijn: Financiën, Gezondheid, Intrapersoonlijke Processen, Sociale Omgeving, Fysieke Omgeving en Eten en Gewicht.

 

Studie 2 - Online vragenlijst

Aan de hand van de thema’s die we in de eerste studie vonden, hebben we een vragenlijst opgesteld over de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen. Deze vragenlijst hebben we vervolgens afgenomen onder ruim 500 hardcore rokers en ruim 300 niet-hardcore rokers. Op basis van de waargenomen voor- en nadelen hebben wij drie groepen weten te onderscheiden onder de hardcore rokers en drie groepen onder de niet-hardcore rokers. Beide populaties bestonden uit een groep rokers die positief was over het stoppen een grote groep die ambivalent stond tegenover roken en stoppen. Bij de hardcore rokers was er nog een derde groep die negatief over stoppen met roken was. Bij de niet-hardcore rokers stond de derde groep juist onverschillig tegenover roken en stoppen.

 

Studie 3 - Experiment

In studie 3 hebben we een motiverende tekst gecombineerd met een self-affirmation manipulatie en een manipulatie die de eigeneffectiviteit zou moeten verhogen. In een pilotstudie onder ruim 100 hardcore rokers bleek deze self-affirmation manipulatie geschikt als manipulatie voor hardcore rokers. In een online experiment onder ruim 200 hardcore rokers hebben we vervolgens zowel de self-affirmation manipulatie als de self-efficacy manipulatie getest. Hieruit bleek dat de self-affirmation manipulatie de eigeneffectiviteit verhoogt en dat de self-efficacy manipulatie de attitude ten aanzien van stoppen beïnvloedt.

 

Studie 4 - Online interventie

In de vierde studie hebben we een online interventie ontwikkeld, waarin hardcore rokers werden aangespoord na te denken over hun rookgedrag. Deze interventie hebben we vervolgens in een experiment getest. Uit de resultaten blijkt dat hardcore rokers na het doorlopen van deze interventie meer openstaan voor vervolginformatie over roken en dat zij ook iets minder gaan roken.

 

Studie 5 - Prevalentie

In de laatste studie hebben we gekeken naar de ontwikkeling in de prevalentie van hardcore rokers. De hardening hypothese voorspelt dat tabaksontmoedigende maatregelen vooral ‘lichte’ rokers treffen, waardoor er onder rokers een groeiende groep hardcore rokers achterblijft. We vonden echter dat de prevalentie van hardcore rokers af is genomen, zowel onder rokers als binnen de totale bevolking.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is om aan een internet-gebaseerde interventie te ontwikkelen die hardcore rokers aanzet tot het evalueren van hun rookgedrag en -cognities. Hiertoe worden vier studies uitgevoerd waarvan de datacollectie van de eerste drie afgerond is.

 

 

 

Studie 1 - Focusgroepstudie

 

Het voornaamste doel van de focusgroepstudie was om inzicht te krijgen in de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen onder (ex-)hardcore rokers. Verder wilden we in de focusgroepen kijken naar hoe verschillende soorten campagnes worden ontvangen door hardcore rokers. Tot slot wilden we graag weten in wat voor websites rokers geïnteresseerd zijn. Op basis van de focusgroepen hebben we een aantal thema’s binnen de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen kunnen vinden. Deze thema’s zijn: Financiën, Gezondheid, Intrapersoonlijke Processen, Sociale Omgeving, Fysieke Omgeving en Eten en Gewicht.

 

 

 

Studie 2 – Online vragenlijst

 

Aan de hand van de thema’s die we in de eerste studie vonden, hebben we een vragenlijst opgesteld over de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen. Deze vragenlijst hebben we vervolgens afgenomen onder 500 hardcore en 300 niet-hardcore rokers. Op basis van de waargenomen voor- en nadelen hebben wij drie groepen weten te onderscheiden onder de hardcore rokers en drie groepen onder de niet-hardcore rokers. Deze groepen verschilden naast de waargenomen voor- en nadelen ook op nicotineafhankelijkheid. De groepen kunnen gebruikt worden om gezondheidsboodschappen te tailoren.

 

 

 

Studie 3 - Experiment

 

In een online experiment onder ruim 200 hardcore rokers hebben we verschillende overtuigingstechnieken getest. We hebben een motiverende tekst gecombineerd met een self-affirmatie manipulatie en teksten die de eigen-effectiviteit moeten verhogen. Er zijn voor deze studie nog geen resultaten bekend. In een pilotstudie bleek de self-affirmatie manipulatie effectief te zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de hand van de data uit de focusgroepstudie (studie 1) hebben we een aantal thema’s binnen de waargenomen voor- en nadelen van roken en stoppen kunnen vinden. Deze thema’s zijn: Financiën, Gezondheid, Intrapersoonlijke Processen, Sociale Omgeving, Fysieke Omgeving en Eten en Gewicht.

 

Uit studie 2 (online survey) bleek dat hardcore rokers op basis van hun waargenomen voor- en nadelen in drie profielen op te delen zijn. Eén groep staat relatief positief tegenover stoppen, één groep ronduit negatief over stoppen en één groep was ambivalent tegenover roken en stoppen. Deze profielen verschilden ook op andere variabelen, zoals nicotineafhankelijkheid.

 

Voor studie 3 zijn nog geen resultaten bekend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This project will focus on methods to constructively reach and involve hardcore smokers of low and high socioeconomic status (SES) to (re)evaluate their smoking cognitions and behaviours.

 

Recent decreases in smoking prevalence in the Netherlands may not be sustainable as a group of hardcore smokers is expected to make up a larger proportion of the remaining smokers. Most hardcore smokers have a lower SES and have developed stable and solid mechanisms to effectively withstand the antismoking campaign. They form a challenging group to reach by conventional public health campaigns. Most interventions in the Netherlands focus on smokers already motivated to quit. However, regardless of their motivation, if given a choice, the majority of smokers indicate that they would rather be a non-smoker. Since current intervention strategies have not succeeded in engaging hardcore smokers, new approaches are warranted.

 

The aim of this project is to design a website on which hardcore smokers will evaluate their smoking behaviour in a non-coercive way. Several studies will be performed in order to develop this online intervention. First, much effort will be invested into studying how hardcore smokers can be reached and involved in a website on smoking behaviour. Therefore, focus group interviews with hardcore smokers and former hardcore smokers will be conducted. The second goal of these interviews is to gather information about the ambivalence hardcore smokers have toward their own smoking behaviour. This information will be of use in the final part of the project in which Motivational Interviewing (MI) techniques will be applied. The information about their ambivalence will be validated in a subsequent online survey (Study 2). The data of the survey will allow us to identify subgroups of hardcore smokers based on the type of outcome expectancies that are relevant to them. Identification of these subgroups is needed to design a web system that is tailored to people’s unique outcome expectancies.

 

A laboratory study (Study 3) will be conducted to test several conditions for effectively influencing dysfunctional cognitions among our target group. We expect that exposure to fear appeals combined with self-efficacy enhancing information will increase the motivation of hardcore smokers to quit smoking. Based on the outcomes of the focus groups, the online survey and experiment, a pro-active internet system will be developed and tested in an online randomized controlled experiment (Study 4). This system will contain the most optimal fear appeal manipulation. In addition, it will provide participants with individualized feedback on their perceived pro’s and con’s of smoking, a form of MI. Several combinations of these interventions will be tested on their effectiveness in changing smoking behaviour, the motivation to continue smoking, adherence to disengagement beliefs, perceived advantages of smoking, and self-efficacy not to smoke in difficult situations. The internet-system can easily be converted to be used in practice. Given the damaging health effects of smoking together with the vastness of the target population and the massive recruitment capacity through the internet, this intervention has the potential to have a significant effect on public health.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website