Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressieve klachten bij 50 plussers: Een gerandomiseerde, gecontroleerde vergelijking van een groepscursus en een internetcursus

 

De cursus ‘In de put, uit de put’ is een interventie die wordt toegepast bij depressieve klachten. ‘In de put, uit de put’ is een groepscursus met als hoofddoel het aanleren van vaardigheden die de deelnemers in staat stellen hun depressieve gevoelens te overwinnen. De cursus wordt in 10 weken, met één bijeenkomst per week, gegeven. De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en wordt aangeboden door circa 90% van de Nederlandse GGZ- instellingen.

 

Voor de cursus ‘Kleur je leven’ is de groepscursus ‘In de put, uit de put’ bewerkt tot een individuele internetcursus. Met de cursus ‘Kleur je leven’ hoopt men een groep mensen te bereiken, die door de cursus ‘In de put, uit de put’ niet bereikt werden. De internetcursus bestaat uit 8 modules.

 

In dit onderzoek werd de effectiviteit van de beide cursussen met een controlegroep vergeleken. Hiertoe werden de gegevens van in totaal 300 deelnemers geanalyseerd. De deelnemers zijn tussen de 50 en 75 jaar oud en worden gerandomiseerd over de drie groepen. De mate van depressieve gevoelens werd op drie momenten (bij de start, bij het einde van de cursus en na een jaar) gemeten om de scores van de cursisten te kunnen vergelijken met de scores van mensen die geen cursus volgden. Daarnaast werd onderzocht of persoonlijkheidskenmerken en het hebben meegemaakt van ingrijpende levensgebeurtenissen, invloed hadden op de uitkomsten van de verschillende cursussen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De internetcursus bleek significant effectiever dan de wachtlijst. De internetcursus was even effectief als de groepscursus. Ook op de lange termijn, een jaar na de start van de behandeling, was de internet cursus effectiever dan de wachtlijst. Dat betekent dat de internetcursus in de praktijk kan gaan worden gebruikt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het project 'Kenniswijk' in Eindhoven worden zo'n 84.000 inwoners met snelle verbindingen aangesloten op het internet en getraind in het gebruik ervan. In het voorliggende project wordt gekeken of dit nieuwe mogelijkheden biedt om 'subtreshold' depressie (hoge intensiteit van depressieve symptomatologie zonder syndromale diagnose depressie) bij ouderen te detecteren en

vroegtijdig te behandelen. Subtreshold depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat

ongeveer 17% van alle ouderen treft en waar nog weinig over bekend is wat betreft behandeling.

Subtreshold depressie is bovendien de belangrijkste voorspeller voor het ontwikkelen van major depressie. Ongeveer 12.500 55-plussers worden vanuit de GGD gescreend op depressieve klachten en ouderen die hoog scoren op deze screen worden uitgenodigd voor een diagnostisch onderzoek.

De ouderen die wel een hoge depressiescore hebben, maar geen 'major' depressie, worden

geïncludeerd in het onderzoek. Driehonderd ouderen worden verdeeld over drie condities: deelname aan de cursus 'omgaan met depressie', deelname aan dezelfde cursus, maar dan via het internet, en 'treatment as usual'. Er worden metingen vooraf, na drie maanden en na zes maanden afgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website