Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks dat de Minister in 1997, in haar standpunt op het rapport van de Gezondheidsraad, heeft

aangegeven dat de scholing aan huisartsen en internisten bevorderd dient te worden is de

deskundigheidsbevordering tot op heden nog niet uitgevoerd. Via een aanwijzing van de Minister, is

de Nederlandse Hepatitis Stichting gevraagd een deskundigheidsbevordering voor huisartsen (in

samenwerking met het NHG) en een deskundigheidsbevordering voor internisten (in samenwerking

met de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologen - Nederlandsche Vereeniging voor

Internisten) te ontwikkelen. Naast het advies van de Gezondheidsraad en het Standpunt van de

Minster benadrukken de recentelijke ontwikkelingen (o.a. het verbeterde genezingspercentage van

de behandeling) de noodzaak van het tijdig detecteren en doorverwijzen van hepatitispatienten door

huisartsen. Het onderhavige project voorziet daarom in de implementatie van praktische toepasbare

instrumenten ter vereenvoudiging van de reeds bestaande Standaard Virushepatitis. De

implementatie van deze instrumenten geschiedt via het DKB pakket van het NHG. Voor de internisten

wordt er in samenwerking met een voorbereidingscommisie, waarin afgevaardigden uit de

doelgroep en externe deskundigen participeren, een geaccrediteerde scholing ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website