Projectomschrijving

Welke vragen zijn er over de werkzaamheid van lokaal integraal beleid?
 
Vraagstuk

Lokaal integraal beleid krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de publieke gezondheidszorg. Door vanuit de gezondheidssector met andere sectoren en partijen samen te werken, kunnen ook maatschappelijke en fysieke determinanten van gezondheid worden aangepakt. Het bewijs van de werkzaamheid is echter nog zeer fragmentarisch. Gerichte sturing aan verder onderzoek is nodig.

Onderzoek

Dit project wilde met een verkennende studie bijdragen aan prioritering van Nederlands onderzoek naar de werkzaamheid van lokaal integraal gezondheidsbeleid, mede voortbouwend op URBAN40 en LOCAL50.

Uitkomst

Niet alle praktijkvragen kunnen worden beantwoord op basis van wetenschappelijke literatuur. Er is behoefte aan onderzoek naar succesfactoren in het beleidsproces, zoals integrale samenwerking, burgerparticipatie en het borgen van beleidsresultaten. En er zijn veel vragen over de werkzaamheid van het beleidsproces in termen van zowel ‘output’ (concrete maatregelen) als ‘impact’ (betere participatie en volksgezondheid).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website