Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eén van de belangrijke taken van de jeugdgezondheidzorg is de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblematiek.

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend en de indruk bestaat dat deze stoornissen nog te laat worden onderkend, wat nadelig is voor de ontwikkelingsperspectieven van kinderen met deze

problematiek. De handreiking "Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen" (uitgegeven door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) hoopt bij te dragen tot signalering van kinderen met TOS op een eerder moment. Het huidige onderzoek heeft als doel om de in de handreiking gehanteerde regels empirisch te valideren. De resultaten laten zien dat de beslisregels van de handreiking goede voorspellende eigenschappen hebben: 74% van de kinderen met TOS wordt gesignaleerd en 89% van de kinderen zonder TOS wordt juist geclassificeerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beslisregels van de Handreiking “Uniforme signalering van taalachterstanden”(uitgegeven door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) worden uitgevoerd bij een kind op de leeftijd van 2 en 2,5 jaar gebaseerd op de scores op kenmerken van het Van Wiechenonderzoek. Deze kenmerken worden afgenomen door de jeugdprofessional op het consultatiebureau. De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat de beslisregels van de Handreiking goede voorspellende eigenschappen hebben: 74% van de kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS), vastgesteld op basisschoolleeftijd, wordt gesignaleerd en 89% van de kinderen zonder TOS wordt correct geclassificeerd.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP aanvraag is erop gericht om het schrijven van een Nederlandstalig manuscript te continueren en af te maken. In dit manuscript zullen de belangrijkste resultaten van het ZonMw project “Ontwikkeling van een predictiemodel voor vroegtijdig opsporen van specifieke taalstoornissen” verwerkt worden. Het doel is om de resultaten onder de aandacht te brengen van een grote groep professionals in de Jeugd Gezondheids Zorg (0-4 jaar). De resultaten blijken een eerste empirische onderbouwing te zijn van de Handreiking voor uniforme signalering van taalachterstanden opgesteld door het NCJ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website