Projectomschrijving

Eerder signaleren van primaire taalontwikkelingsstoornissen

Vraagstuk

Primaire taalontwikkelingsstoornissen komen relatief veel voor, maar worden soms nog te laat onderkend. De handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’ helpt professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om taalachterstanden te signaleren bij kinderen tussen 2 en 2,5 jaar. Hebben de beslisregels in de handreiking inderdaad goede voorspellende eigenschappen?

Onderzoek

Voor het empirisch valideren van de beslisregels zijn de signaleringsresultaten van 253 kinderen met een taalstoornis vergeleken met die van een even grote controlegroep zonder taalstoornis.

Uitkomst

De beslisregels van de handreiking, gebaseerd op het Van Wiechen-onderzoek, hebben goede voorspellende eigenschappen. 74% van de kinderen met primaire taalontwikkelingsstoornissen wordt ermee gesignaleerd, terwijl 89% van de kinderen zonder stoornis correct wordt geclassificeerd. Zij worden dus terecht niet gesignaleerd. De handreiking kan bijdragen aan een betere signalering van taalachterstanden door de JGZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website