Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het stages of change concept benadrukt dat gedragsverandering een meerstapsproces is en niet een kwestie van wel of niet veranderen. In het proces van gedragsverandering zijn een vijftal fasen te onderscheiden:

1. Precontemplatie: mensen in deze fase zijn niet van plan binnen 6 maanden hun gedrag te veranderen

2. Contemplatie: mensen in deze fase zijn van plan ergens in de komende 6 maanden, maar niet in de komende maand hun gedrag te veranderen

3. Preparatie: mensen plannen hun gedrag in de komende maand te veranderen, bovendien hebben zij in het afgelopen jaar reeds een onsuccesvolle poging tot gedragsverandering gedaan

4. Actie: het gedrag is succesvol veranderd binnen een periode van 1 dag en 6 maanden

5. Behoud: het gedrag is succesvol veranderd voor een periode langer dan 6 maanden

 

De vijf fasen van verandering zijn kwalitatief verschillend. Dit wil zeggen, dat in elke fase van gedragsverandering verschillende determinanten in verschillende mate een rol spelen. Mensen in een zelfde fase zullen dezelfde barrières tot gedragsverandering ervaren, terwijl mensen in verschillende fasen andere barrières tot gedragsverandering zullen ervaren. Het stages of change concept impliceert dan ook dat voorlichtingsinterventies afgestemd dienen te worden op de fase van verandering waarin mensen zich bevinden (stage-matching/stage-tailoring).

Zoals hierboven reeds is geschetst, is de toetsing van het stages of change concept schaars. Om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen, is kritisch onderzoek naar het stages of change concept echter zeer gewenst. Het onderzoek naar de validiteit van het stages of change concept zal toegepast worden op een voor gezondheid relevant voedingsgedrag, namelijk groente- en fruitconsumptie (G&F). In voedingsbeleid heeft het promoten van G&F consumptie prioriteit, omdat voldoende consumptie van G&F een belangrijke rol speelt bij de preventie van bepaalde vormen van kanker en hart- en vaatziekten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website