Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn in de preventiepraktijk in Nederland diverse interventies ontwikkeld gericht op secundaire

preventie van depressies bij ouderen. In het voorgestelde project wordt gepoogd deze interventies

te integreren in een 'community' interventie. De verwachting daarbij is dat het in combinatie uitvoeren

van meerdere geintegreerde interventies in een gemeenschap de effectiviteit van de individuele

interventies kan vergroten. De community benadering lijkt specifiek voor depressie bij ouderen

interessant, omdat het aantal ouderen dat met traditionele hulp bereikt wordt kleiner is dan bij

jongere leeftijdsgroepen, terwijl effectieve hulp in veel gevallen wel voorhanden is. Het doel van het

project is om een 'community' interventie gericht op secundaire preventie van depressie bij ouderen

te ontwikkelen, te testen in de praktijk en een draaiboek voor de uitvoering samen te stellen. In drie

regio's wordt vanuit een lokale projectgroep op basis van een survey een profiel van de wijk

samengesteld, de opvangmogelijkheden van depressieve ouderen worden verbeterd (met name

door training van hulpverleners en vrijwilligers), er wordt een 'national screening day' georganiseerd

(ouderen kunnen zich laten screenen), er worden voorlichtingsactiviteiten voor ouderen en hun

familieleden georganiseerd, en er wordt lichte hulp aangeboden (cursussen en

ondersteuningsgroepen).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website