Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stivoro heeft in samenwerking met TNO-PG het voorlichtingsprogramma "Roken? Niet waar de kleine bij is" ontwikkeld. Momenteel wordt dit voorlichtingsprogramma landelijk geïmplementeerd. Uit onderzoek is gebleken dat zelfs programma's die bewezen effectief zijn, en die door de ontvangende organisatie gewenst zijn, toch na landelijke verspreiding niet op grote schaal worden gecontinueerd. Aan de hand van het hier beschreven onderzoek zal nagegaan worden of het programma "Roken? Niet waar de kleine bij is" structureel ingebed is in de thuiszorgorganisaties voor ouder- en kindzorg en hoe deze inbedding verbeterd kan worden. Het onderzoek zal bestaan uit vier fasen: vooronderzoek (Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek onder managers van thuiszorgorganisaties en de zorgverleners), vragenlijstconstructie, kwantitatief onderzoek en rapportage. Met behulp van de resulten zullen aanbevelingen ontwikkeld worden over hoe Stivoro de thuiszorginstellingen kan ondersteunen zodat de voorlichting wordt gecontinueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website