Projectomschrijving

"Wat bepaalt of mensen veel of weinig bewegen? Er wordt steeds vaker
verondersteld dat juist de combinatie van individuele en
omgevingskenmerken samen bepalen of mensen actief zijn of niet. Hier
bestaat echter weinig wetenschappelijke kennis over. In dit onderzoek is bestudeerd op welke wijze onze woonomgeving samen met individuele
afwegingen van mensen leidt tot bewegen. Een belangrijke conclusie is
dat kenmerken uit de omgeving en individuele afwegingen samen leiden tot bewegen en dat de invloed van deze factoren van elkaar afhankelijk kan zijn. Ondanks dat er enkele bewijzen werden gevonden voor het samenspel van omgevingsfactoren en individuele kenmerken, toont het onderzoek tegelijkertijd aan dat dit samenspel minder vanzelfsprekend lijkt te zijn dan soms wordt verondersteld. Bij de ontwikkeling van interventies moet rekening worden gehouden met het feit dat veranderingen in de omgeving meer effect hebben voor bepaalde groepen, en dat individuele interventies niet in elke omgeving even effectief zullen zijn."

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website