Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beschreven project is een vervolg op het project Implementatie van de cursus ‘Omgaan met depressie’ in de preventieve GGZ. Het project heeft als uiteindelijk doel bij te dragen aan een vermindering van het aantal mensen met een depressie. Hiervoor wordt een cursus aangeboden voor mensen met depressieve klachten waarin zij leren om te gaan met de klachten en daarmee leren de neerwaartse spiraal van depressiviteit te doorbreken (secundaire preventie). In de cursus wordt aandacht besteed aan vier centrale vaardigheden: ontspanning, het systematisch vermeerderen van plezierige activiteiten, negatief denken veranderen en sociale vaardigheden.

Het project richt zich op het implementeren van de effectief bewezen cursus ‘Omgaan met depressie’ en de daaruit voortkomende randvoorwaarden voor het bewaken en evalueren van de implementatie, zoals het opzetten van een monitorsysteem. De cursus wordt georganiseerd door GGZ-preventie, organisaties in de 1e lijn en bureaus voor studentenzaken en wordt gefinancierd uit reguliere middelen. Het Implementatieproject wordt als pilot- project gezien voor het implementeren van effectieve interventies binnen GGZ-preventie en uit de opgedane ervaringen zullen adviezen worden geformuleerd voor soortgelijke projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website