Projectomschrijving

Kosteneffectiviteit van depressiepreventie

In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in depressiepreventie. Veel preventieve interventies blijken effectief te zijn. Toch zijn er nog onbeantwoorde vragen. Maakt depressiepreventie de zorg voor depressie als geheel kosteneffectiever? En wat gebeurt er wanneer we preventie op nog grotere schaal aanbieden, bijvoorbeeld als e-health interventies? Dit onderzoek laat zien dat zien dat het voorkomen van een eerste depressie en terugkerende depressies, de zorg voor depressie kosteneffectiever maakt. Vooral e-health interventies helpen de zorg betaalbaar te houden en bereiken bovendien veel mensen. De onderzoekers hebben panels geraadpleegd van zorggebruikers, zorgaanbieders en zorgfinanciers. Zo werd nagegaan welke interventies acceptabel zijn voor al die partijen. Vervolgens werd een gezondheidseconomisch rekenmodel gemaakt. Investeren in preventie en terugvalpreventie blijkt dus gezondheidswinst op te leveren en ook e-health kan de zorg betaalbaar houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website