Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betrof een proefbevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker. Een bevolkingsonderzoek houdt in dat mensen, die geen klachten hebben, onderzocht worden op darmkanker. De meerderheid van de mensen die deelnemen heeft dan ook geen darmkanker.

 

Tussen juni 2009 en augustus 2010 zijn er 2920 mensen tussen de 50 en 74 jaar, woonachtig in de regio’s Amsterdam en Rotterdam, uitgenodigd om deel te nemen aan CT-colografie voor colorectaal carcinoom screening. Een CT-colografie is een nieuwe beeldvormende techniek, waarbij de gehele dikke darm gescand wordt en hiervan een driedimensionaal beeld wordt gevormd. Op deze manier is het dus mogelijk om van buitenaf ín de darm te kijken.

 

Voordat dit onderzoek was afgerond, was het onbekend hoeveel mensen gehoor zouden geven aan de oproep mee te doen aan darmkanker screening middels een CT-colografie. Het aantal mensen dat meedoet (participatie) is cruciaal voor de effectiviteit van een screening programma. Het belangrijkste doel studie was het bepalen hoeveel uitgenodigden gehoor geven aan hun oproep, en om te onderzoeken bij hoeveel van de deelnemers relevante afwijkingen (darmkanker en voorlopers daarvan) zouden worden gevonden. Daarnaast was een doel om inzicht verkrijgen in de belasting en redenen waarom mensen wel of juist niet mee willen doen.

 

Vierendertig procent van alle genodigden deel te nemen aan CTC screening. Bij 6,1% van de deelnemers werden relevante afwijkingen gevonden. Dit betekent dat bij 2,1% van alle genodigden relevante afwijkingen werden gevonden.

Van alle deelnemers, gaf 34% aan het onderzoek helemaal niet belastend te vinden, maar 21% vond het onderzoek belastender dan verwacht. De meeste deelnemers gaven aan het onderzoek zelf (37%) of de darmvoorbereiding (32%) het meest belastende onderdeel te vinden van de gehele procedure. Van alle deelnemers gaf 93% aan in een volgende ronde weer mee te willen doen.

 

De meest genoemde redenen om mee te doen waren ‘opsporen van darmkanker’ en ‘opsporen van voorlopers van darmkanker’. De meest genoemde redenen om niet mee te doen waren ‘geen tijd/teveel moeite’ en ‘ik heb geen klachten en vind onderzoek daarom niet nodig’.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussen juni 2009 en augustus 2010 zijn er in totaal 2.920 mensen tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd om mee te doen aan CT-colografie screening. Deze mensen zijn uitgenodigd in de gemeenten: Amstelveen, Almere, Weesp, Ridderkerk, Rotterdam en Nieuwerkerk a/d IJssel. In totaal ondergingen 982 (34%) uitgenodigden de screening procedure. Bij 6,1% van de deelnemers werden relevante afwijkingen (darmkanker of voorlopers daarvan) gevonden en bij 2.1% per 100 uitgenodigden.

 

 

Vierendertig procent van de deelnemers vond het onderzoek niet belastend, maar 21% vond het onderzoek belastender dan verwacht. De meeste deelnemers gaven aan het onderzoek zelf (37%) of de darmvoorbereiding (32%) het meest belastende onderdeel te vinden van de gehele procedure. Van alle deelnemers gaf 93% aan in een volgende ronde weer mee te willen doen.

 

De meest genoemde redenen om mee te doen waren ‘opsporen van darmkanker’ en ‘opsporen van voorlopers van darmkanker’. De meest genoemde redenen om niet mee te doen waren ‘geen tijd/teveel moeite’ en ‘ik heb geen klachten en vind onderzoek daarom niet nodig’.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betreft een proefbevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker. Een bevolkingsonderzoek houdt in dat mensen, die geen klachten hebben, onderzocht worden op darmkanker. De meerderheid van de mensen, die deelnemen, heeft dan ook geen darmkanker. Het proef-bevolkingsonderzoek zal gegevens opleveren, die duidelijk moeten maken of een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker wel of niet mogelijk én zinvol is.

Tussen juni 2009 en juli 2010 zijn 2.920 mensen tussen de 50 en 74 jaar, woonachtig in de regio’s Amsterdam en Rotterdam, uitgenodigd voor een CT-colografie. Een CT-colografie is een nieuwe beeldvormende techniek, waarbij de gehele dikke darm gevuld wordt met CO2 en vervolgens gescand wordt. Op deze manier is het dus mogelijk om van buitenaf ín de darm te kijken. Mochten er afwijkingen gevonden worden, dan zal de deelnemer vervolgens een coloscopie moeten ondergaan om deze te verwijderen (poliepectomie).

Het doel van de studie is, om te onderzoeken wat de opkomst is (= hoeveel personen doen er mee per 100 uitnodigingen) en waarom doen mensen wel of niet mee aan dit onderzoek. Ook zal worden onderzocht bij hoeveel mensen darmkanker of voorlopers van darmkanker kunnen worden opgespoord.

Het proefbevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door de afdelingen Radiologie en Maag- Darm- Leverziekten van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (ErasmusMC) en door Maatschappelijke Gezondheidszorg van het ErasmusMC, de Stichting Bevolkingsonderzoeken Zuidwest Nederland (SBZWN) en het Integraal Kankercentrum Amsterdam en Rotterdam (IKA en IKR).

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft goedkeuring verleend voor het uitvoeren van dit proefbevolkingsonderzoek in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In juli 2010 zijn de laatste uitnodigingen verstuurd, zowel in regio Rotterdam als in de regio Amsterdam. Tot en met juli 2010 zijn er 2.920 mensen tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd voor deelname aan screening. Deze mensen zijn uitgenodigd in de gemeenten: Amstelveen, Almere, Weesp, Ridderkerk, Rotterdam en Nieuwerkerk a/d IJssel. Momenteel wordt de inclusie afgerond en moet de finale analyse nog worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen we nog geen uitspraak doen over de resultaten.

 

Tot nu toe zijn is er 1 artikel verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Gastroenterology, met daarin een uitgebreide beschrijving van het studieprotocol. Tevens zijn de eerste abstracts met voorlopige resultaten ingestuurd naar de DDW in 2011 en zijn de eerste abstracts reeds geaccepteerd door het ESGAR congres in 2011: participatie en opbrengst (DDW/ESGAR), ervaren belasting (DDW), redenen voor non-participatie (DDW) en informed decision making (DDW/ESGAR).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer related death, accounting for over 4500 deaths in the Netherlands in 2005. The Netherlands consider a population based screening program with fecal occult blood test (FOBT). Although non invasive and inexpensive, FOBT testing prevents only a minor proportion of CRC and little more than 20% of CRC mortality, because of its limited sensitivity, especially for adenomas. Colonoscopy is a potentially more sensitive and more effective screening instrument, but doubts exists due to the associated burden, in particular the extensive bowel preparation, which seems to hamper widespread acceptance in many countries in which it has been introduced. Sigmoidoscopy could be an acceptable trade-off between accuracy and burden, but relevant proximal lesions remain undetected in approximately 20-25% of the individuals. Based on these considerations, a full colon examination with good accuracy and without the considerable burden associated with colonoscopy would be a valuable alternative screening technique.

 

Computed tomography (CT) colonography– a colon examination after rectal carbon dioxide insufflation – probably fulfills these requirements. CT-colonography can identify individuals with relevant lesions, which are subsequently verified at colonoscopy and the possibility of immediate therapy (polypectomy). Recent screening studies have demonstrated that CT-colonography is an accurate full colon examination with a yield for advanced adenoma comparable to that of colonoscopy. Other studies showed that a limited bowel preparation with oral contrast media suffices.

 

It is unknown to what extent people invited to a screening program based on CT-colonography will participate. The participation rate is a crucial factor in the effectiveness of a screening program. It is possible that a technique with a higher accuracy (colonoscopy) has a lower effectiveness, if very few of those invited are willing to be screened. The CT-colonography procedure with limited bowel preparation as evaluated in this proposal might be the optimal combination of participation rate and yield. In order to make an informed, evidence-based decision about screening in the Netherlands, we have to know the participation rate, screening yield, perceived burden, and cost-effectiveness of CT-colonography as an invitational screening technique.

 

We propose to evaluate CT-colonography with limited bowel preparation in an invitational CRC screening program. We will determine both the participation rate and the detection rates of cancer and (advanced) adenoma. We will document patients’ burden of CT-colonography and its bowel preparation. An evidence-based comparison of the different strategies for CRC screening will be performed from a point of view of feasibility, effectiveness and cost-effectiveness (MISCAN model).

 

The study will be performed and analyzed at the Academic Medical Center and Erasmus MC, in close collaboration with the regional Comprehensive Cancer Centers. We intend to invite 1500 persons aged 50-75 year in the Amsterdam and Rotterdam region. The persons will receive an invitation and an information booklet. Patients positive at CT-colonography will be invited to the screening center and will be offered a colonoscopy.

 

We expect a 35% participation rate. With a sample size of 1500, a two-sided 95% confidence interval for the anticipated 35% participation rate will extend 2.4% from the observed proportion. In a cohort of 1500 invited individuals this will result in 525 CT-colonography examinations. The number of individuals with positive CT-colonography can not be determined based on literature data, but most likely approximates 15-20%.

 

The AMC/EMC proposal for invitational colonoscopy screening has identical inclusion criteria, invitational regions and invitational system. The proposed CT-colonography study can be performed as randomized trial in combination with the AMC/EMC colonoscopy screening study. Randomization to colonoscopy or CT-colonography prior to invitation will be performed when both projects are granted. In that case, considering a significant difference of at least 10% in participation between colonoscopy (expected participation rate 20-25%) and CT-colonography (expected participation rate 35%), a sample size of 1500 individuals will result in a two-sided 95% confidence interval extending 2.2% from the observed proportion. In this way the participation rate and yield of both screening methods can be compared directly. Simultaneous performance of both proposals prevents that possible changes of awareness in time may influence participation rate of either technique, which would hamper comparison.

The use of the experience, logistics and infrastructure build up during previous and ongoing CRC screening and CT-colonography studies in Amsterdam and Rotterdam facilitates this study.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website