Projectomschrijving

Is de SQUASH geschikt voor beweegrapportage bij alle etnische groepen?

Vraagstuk

Andere etnische groepen dan autochtonen vormen een belangrijke doelgroep voor gezondheidsbevordering. De SQUASH is een populair instrument om fysieke activiteit te meten, maar is alleen onder de autochtone Nederlandse bevolking gevalideerd. Geeft de SQUASH ook betrouwbare informatie over de fysieke activiteit van andere etnische groepen in Nederland?

Onderzoek

In deze studie is de SQUASH gevalideerd voor de vijf grootste etnische groepen in Nederland; autochtone Nederlanders, Surinaamse Hindostanen, Surinaamse Creolen, Turken en Marokkanen.

Uitkomst

Ongeacht etniciteit hebben mensen moeite met het rapporteren van hun lichamelijke activiteit via de SQUASH-vragenlijst. Deze lijst heeft in alle etnische groepen een lage test-hertest-betrouwbaarheid. Wel zijn er etnische verschillen in de mate van over- en onderrapportage. Zelfgerapporteerde lichamelijke activiteit moet dus met zorg worden geïnterpreteerd, vooral bij het vergelijken van etnische groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website