Projectomschrijving

Hoe kunnen groene buitenruimten bijdragen aan gezondheid en welzijn?

Vraagstuk

Een stimulerende omgeving kan bijdragen aan meer bewegen en een betere sociale samenhang. In een lage inkomenswijk in Rotterdam is de inrichting van twee bestaande groene buitenruimten na raadpleging van omwonenden aangepast. Dit werd gedaan om de kwaliteit van het groen te verbeteren en het gebruik van deze tuinen te stimuleren. Heeft dit de gezondheid en het welbevinden positief weten te beïnvloeden?

Onderzoek

In dit project is onderzocht of de aanpassing van de twee buurttuinen tot een betere gezondheid en welbevinden van de bewoners geleid heeft, en welke factoren wel of juist niet succesvol waren.

Uitkomst

Voor een effect op gezondheid en welbevinden bleek de aanpassing te klein. Het gebruik van de tuinen is nauwelijks toegenomen. Bovendien hebben andere problemen als zwerfvuil en lawaai een sterker effect. Bij toekomstige interventies is het belangrijk niet alleen aandacht voor de fysieke ingreep te hebben, maar ook voor bewonersparticipatie, met voldoende budget voor communicatie en begeleiding bij activiteiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website