Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kransslagaderverkalking heeft voorspellende waarde voor het ontstaan op hartziekte bovenop de traditionele risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, rookgedrag, vetspiegels, en overgewicht. De mate van verkalking in de kransslagaders kan gemeten worden met een computer tomografische (CT) scan. In deze studie hebben wij de effectiviteit en kosten-effectiviteit bepaald van het meten van kransslagaderverkalking met CT in asymptomatische individueen 55 jaar en ouder zonder hartziekte die op basis van traditionele risicofactoren een intermediair risico hebben op het ontstaan van hartziekte in de toekomst.

 

Wij hebben een computer simulatie model ontwikkeld waarin zijn meegenomen gegevens uit de Rotterdam Studie, nationale mortaliteits statistieken, en de literatuur. De analyse is gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. Drie strategieen zijn geevalueerd: (1) de huidige praktijk, (2) behandeling volgens de huidige richtlijnen, en (3) meten van kransslagaderverkalking met CT gevolgd door behandeling op geleide van de bevindingen. De uitkomstmaten waren levensverwachting, kwaliteits-aangepaste levensverwachting (QALYs), kosten, en incrementele kosten-effectiviteits ratios.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In asymptomatische mannen met een intermediair risico op hartziekte is behandeling op basis van de mate van kransslagaderverkalking op CT effectiever en kostenbesparend vergeleken met de huidige praktijk (per individu winst in QALYs: 0.08 (95%CI 0.06; 0.11), kostenbesparingen: 661 euro (95%CI 433; 931)). Ook vergeleken met behandeling volgens de huidige richtlijnen is CT effectiever en kostenbesparend maar de verschillen zijn kleiner (winst in QALYs: 0.011 (95%CI 0.001;0.024) en kostenbesparingen: 72 euro (95%CI –22;182).

 

In asymptomatische vrouwen met een intermediair risico op hartziekte is behandeling op basis van de mate van kransslagaderverkalking op CT effectiever en kostenbesparend vergeleken met de huidige praktijk (per individu winst in QALYs: 0.04 (0.009; 0.087), kostenbesparingen: 404 euro (164; 716)) maar niet in vergelijking met behandeling op basis van de huidige richtlijnen (per individu verlies in QALYs 0.028 [0.020;0.035], extra kosten: 155 euro (98; 234)).

 

De gevoeligheids analyses lieten zien dat de resultaten robust waren onder diverse aannames maar dat voor mannen winst kan worden verwacht van verder onderzoek.

 

Concluderend kunnen wij zeggen dat screening voor kransslagaderverkalking met CT waarschijnlijk kosten-effectief is in asymptomatische mannen met een intermediair risico op hartziekte. In asymptomatische vrouwen met een intermediair risico op hartziekte is screening met CT waardevol vergeleken met de huidige praktijk maar het is effectiever en kostenbesparend om vrouwen direct te behandelen volgens de huidige richtlijnen.

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Het risico op hart-en vaatziekten in gezonde en asymptomatische individuen, is vaak gebaseerd op de vastgestelde risicofactoren uit de Framingham Heart Study. Momenteel gebeurt screening voor hart- en vaatziekten meestal op basis van de zogenaamde Framingham Risk Score of de European SCORE risk charts. De richtlijnen ten aanzien van primaire preventie op hart-en vaatziekten zijn gebaseerd op deze traditionele risicofactoren. Voor alle individuen met een laag risico (10-jaars risico 10% op hartziekten) wordt leefstijl verbetering (stoppen met roken, regelmatige beweging, gezond dieet, beperkt alcohol gebruik, geen overgewicht) geadviseerd en voor alle individuen met een hoog risico (10-jaars risico >20%) primaire preventie met behulp van aspirine, antihypertensiva en statinen (complete medicamenteuze behandeling). Echter, voor individuen met een tussenliggend (intermediair) risico (10-jaars risico 10%-20%) kan men complete medicamenteuze behandeling overwegen indien additionele diagnostiek, zoals CT-screening voor coronaire calcificaties, de aanwezigheid van atherosclerose vaststelt. De toegevoegde waarde van de CT-screening is dat individuen nauwkeuriger worden geclassificeerd in de lage of de hoge risico groep en hiervoor de juiste behandeling krijgen.

 

Doelstelling: Evalueren of CT-screening voor coronaire calcificaties kosten-effectief is in asymptomatische oudere individuen om hun risico op hart-en vaatziekten beter te beoordelen en de juiste preventieve behandeling te kunnen geven.

 

Opzet: Wij ontwikkelen hiervoor twee modellen die kosten en effecten simuleren voor verscheidene alternatieve screenings- en interventie strategieën voor asymptomatisch oudere individuen. Een model vanuit het Europees perspectief en een model vanuit het VS perspectief. In beide modellen focussen wij ons eerst op individuen met een 10-20% risico op een coronary heart disease (CHD) event, omdat de onduidelijkheid omtrent de juiste behandeling in deze groep het grootst is en additionele CT-screening in deze groep de grootste toegevoegde waarde zal hebben. In een later stadium zullen wij het model ook uitbreiden voor de overige risicogroepen en andere uitkomsten.

De strategieën in de modellen bestaan uit (1) alleen leefstijlverbetering, (2) leefstijlverbetering met aspirine gebruik, (3) complete medicamenteuze behandeling voor alle individuen en (4) CT screening gevolgd door 1,2, of 3 in geval van laag, tussenliggend en hoog risico respectievelijk. De gezondheids toestanden zijn “well”, “post-CHD-event”, “CHD-death”, en “non-CHD-death”. Het VS model is gebaseerd op de best beschikbare literatuur. Voor het Europese model wordt zowel gebruik gemaakt van literatuur als ook van een primaire database van de “Rotterdam Coronary calcification Study”. De voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren, “life-time” kosten en de de incrementele kosten-effectiviteits ratios worden berekend vanuit het maatschappelijk perspectief. Uitgebreide sensitiviteitsanalyses en probabilistische sensitiviteitsanalyse zullen worden uitgevoerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een relevante ontwikkeling is dat wij door het lezen van de richtlijnen en literatuur in het afgelopen jaar tot de conclusie zijn gekomen dat een beslismodel vanuit zowel een Europees perspectief als ook een VS perspectief gewenst is. Dit naar aanleiding van het feit dat de richtlijnen in Europa en de VS voor behandeling van asymptomatische individuen met een 10-20% risico niet consistent zijn en er ook verschillende thresholds worden gebruikt voor de definitie van een intermediair risico. De resultaten van dit project zullen dan een onderbouwing vormen voor het selectief gebruik van CT screening naast de reeds bestaande screening gebaseerd op traditionele risico factoren vanuit zowel het Europese als het VS perspectief.

In de periode tot aan het einde van het onderzoeksproject (1 jan 2010) zal door de uitvoerend onderzoekers (dr. S. Spronk en B.van Kempen) de kosteneffectiviteitstudie afgerond worden en manuscripten geschreven worden. Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend. Zoals in ieder simulatie beslismodel zijn er ook in ons model een aantal aannames nodig. Over deze aannames bestaat nog discussie binnen onze projectgroep. Door middel van werkbesprekingen en gesprekken met “experts in the field” proberen we tot een consensus te komen. Pas als alle projectleden het eens zijn met de methode en de gebruikte aannames zullen wij verder gaan met het analyseren van de resultaten. Dit om potentiële bias van onze resultaten te voorkomen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Coronary calcification can be considered a biomarker of atherosclerotic disease. CT screening for coronary calcifications identifies individuals at high risk of developing cardiovascular events in whom lifestyle advice and risk factor modification will be effective in reducing such events. Considerable uncertainty remains as to the cost-effectiveness of CT screening for coronary calcification and its effect on health care resource utilization.

 

Objective of the proposed study is to evaluate the cost-effectiveness, from the perspectives of the health care system and society at large, of CT screening for coronary calcifications compared to screening with risk scores based on established risk factors.

Specific research questions are:

1. Is additional CT screening for coronary calcifications cost-effective compared to screening based solely on the Framingham Risk Score, the European SCORE, or the Rotterdam Study prediction rule?

2. In which subgroups of individuals is CT screening for coronary calcifications cost-effective?

3. What threshold value of the CT coronary calcification score should be used in screening to ensure cost-effectiveness? Should this be an age- and sex-specific threshold?

 

We will develop a computer simulation model that replicates the natural history as observed in the Rotterdam Study, a prospective cohort follow-up study of 6871 adults aged 55 years and older. A systematic literature review will be performed to estimate the effectiveness of lifestyle advice, risk factor modification, treatment with aspirin, and combined interventions. Screening strategies using established risk factors, CT, or a combination of the two will be simulated defined by the screening method followed by different treatment strategies. We will analyze different thresholds above which treatment will be initiated for each screening strategy and analyze the effect of targeting various groups depending on their risk score based on established risk factors.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website