Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op het vroeg opsporen van Q-koorts bij zwangere vrouwen. Vroege opsporing en behandeling kan (ernstige) problemen voorkomen bij moeder en kind. 

Q-koorts is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door een bacterie. Geiten en schapen zijn de voornaamste dragers. Q-koorts veroorzaakt niet altijd klachten, maar kan ook ernstig verlopen. Zwangere vrouwen met Q-koorts worden zelf vaak niet ziek, maar hebben wel meer kans op problemen in de zwangerschap. De moeder kan chronische Q-koorts ontwikkelen, een miskraam krijgen of te vroeg bevallen. Het kind kan een te laag geboortegewicht hebben en zelfs overlijden. In dit onderzoek wordt uitgezocht of vroege opsporing van Q-koorts, zwangerschapsproblemen kan voorkomen. De deelnemende vrouwen krijgen een bloedonderzoek en worden zonodig behandeld met antibiotica. Ook kijken de onderzoekers of de kosten opwegen tegen de eventuele baten. Verder kan het onderzoek bijdragen aan goede voorlichting over screening op infectieziekten tijdens de zwangerschap.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website