Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Correlation II project richt zich op het verbeteren van preventie, zorg en behandelingsmogelijkheden voor kwetsbare risicogroepen op het gebied van via bloed overdraagbare infectie ziekten als Hepatitis C en HIV/Aids. Het is een groot project waarbij tientallen, voornamelijk Europese landen zijn betrokken. Er zijn acht afzonderlijk gecoördineerde componenten met elk tientallen partners. Verscheidene componenten richten zich op de ontwikkeling van instrumenten en methodieken op het gebied van outreach, peer support en E-health strategieën. Andere componenten streven naar verbetering van de preventie van hepatitis C of ontwikkelen beleidsaanbevelingen ter verbetering van de toegang tot zorg en preventie van HIV/AIDS. Naast de algemene coördinatie van het project, zijn er nog activiteiten die zich richten op het op elkaar aansluiten van de verschillende componenten en het wederzijds benutten van kennis en resultaten. Tenslotte zijn er componenten die zich richten op beleidsbeïnvloeding en de implementatie en verspreiding van resultaten.

Het CVO heeft de evaluatie van het project verzorgd. Projectactiviteiten als het ontwikkelen en testen van instrumenten, veld experimenten, trainingen, seminars, ontwikkeling en verspreiding van de resultaten en materialen enzovoort zijn geëvalueerd. In nauwe samenwerking met de coördinatoren van de verschillende componenten heeft het CVO een op maat gesneden evaluatieplan ontwikkeld waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve instrumenten zijn ingezet. Om de evaluatie te structureren zijn alle activiteiten, doelen en meetmethoden vastgelegd in zogenoemde Logical Framework Matrixes. Specifiek en SMART beschreven indicatoren zijn gebruikt om te meten in hoeverre de activiteiten en doelstellingen van het Correlation II project zijn gerealiseerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de door het CVO uitgevoerde evaluatie blijkt dat het Correlation II project goed is verlopen. Alle doelen zijn gehaald en alle producten opgeleverd. Trainingen, seminars, conferenties en andere bijeenkomsten waren uitstekend georganiseerd, goed bezocht, informatief en zeer gewaardeerd door de deelnemers. Verspreiding van de project resultaten is goed verzorgd en wordt ook voor de toekomst gewaarborgd middels het opzetten van een internationaal netwerk dat de producten onder de aandacht blijft houden.

Het uitgebreide internationale netwerk van zorginstellingen, veldwerkers, doelgroepen, activisten en beleidsmakers vormde een belangrijke basis voor het project. Het enthousiasme en de sterke betrokkenheid en inzet van de vele vrijwilligers heeft zeker bijgedragen aan het succes van Correlation II. Voor sommige werkgroepen was het door de diversiteit van deelnemers in eerste instantie moeilijk om overeenstemming te vinden voor de werkplannen maar na twee werkconferenties was er binnen alle werkgroepen overeenkomst over de doelen en plannen.

Het project zal met de ontwikkelde handboeken, trainingen en beleidsaanbevelingen zeker bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en het bereiken van de verschillende kwetsbare doelgroepen.

Het antwoord op de twee hoofdvragen van de evaluatie is duidelijk:

1. Zijn alle activiteiten en doelen van het Correlation II project gerealiseerd?

→ Ja, alle activiteiten en doelen zijn gerealiseerd.

2. Verliep de ontwikkeling en implementatie van activiteiten naar verwachting?

→ Ja, ondanks enkele startproblemen en twee werkgroepen die extra ondersteuning van de coördinatiewerkgroep nodig hadden, is het project soepel en volgens plan uitgevoerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

CVO is asked by the Correlation Network to evaluate main activities and objectives of the Correlation II project. The Correlation II project 'European Network Social Inclusion and Health'(total budget €1.508.277.-) is funded for 60% by the DG Sanco Health program of the EC. In this proposal CVO requests ZonMw co-funding to support its part in the Correlation II project (requesting €23.901 on a total CVO budget of 117.721).

 

The overall aim of the Correlation II project is to tackle health inequalities in Europe and to improve prevention, care and treatment services, targeting blood-borne infectious diseases (BBID), in particular Hepatitis C and HIV/AIDS among vulnerable and high risk populations (e.g. drug users and young people at risk).

The health situation in Europe is still characterised by considerable health inequalities. Not all parts of society have the opportunity to access existing health services, and tailored services for specific groups are often non-existent. The prevalence of BBID is high in vulnerable populations. The project will substantially contribute to filling this gap and contributes to the European Health Programme by collecting, developing and disseminating information and prevention strategies regarding BBID. A European-wide network of experts will serve as an important tool to achieve the project’s objectives.

Target groups are service providers, including peer educators, notably those working in drug services, harm reduction facilities or health services for young people at risk; policy makers, notably those involved in policy development on drugs and BBID.

The project will approach the issue from different angles and with interventions, which have been identified as effective, such as outreach/early intervention, e-health and peer support. The project will:

• Review models of good practice

• Implement field testing’s

• Develop guidance documents

• Develop and implement training modules

• Support and strengthen capacities of health service providers

• Influencing policy agendas by formulating evidence based policy recommendations

 

The following outcomes are expected:

The knowledge base of existing evidence and methodologies in the field of BBID will be extended and the quality of health promotions regarding BBID towards vulnerable and risk groups will improve as well as the capacity of service providers and other players in the field of health promotion, prevention, care and treatment. Policies regarding BBID strategies on European and national level will be influenced. In particular:

• A platform of exchange and mutual support between service providers, peer educators and other stakeholders is established

• A documentation centre with information of existing evidence and methodologies in the field of outreach interventions, e-health and peer support and hepatitis C prevention strategies is provided

• Innovative interventions and training methodologies in the field of outreach, eHealth, peer support, hepatitis C prevention are developed and implemented

• Policy recommendations towards effective, evidence based policies in the field are developed and disseminated.

 

The complete description of the Correlation II project, the overall budget and the EC judgement of the proposal can be found in annex 1, 2 and 3. Further information on the Correlation Network can be found on www.correlation-net.org

 

CVO is asked to carry out the impact and process evaluation of the Correlation II project in order to increase knowledge on the development and impact of new and innovative interventions. For impact evaluation logical frameworks will be designed for each work package of the project. A logical framework outlines the work package objectives of the project and the sequence of steps that are needed to achieve the desired results. Key issues in logical frame work analysis are objectively verifiable indicators and sources of verification. For each work package target values, objectively verifiable indicators and sources of verification will be determined at the start of the project.

Process evaluation will be carried out by in depth interviews with work package coordinators and surveys among workshops and annual conferences attendants.

 

A more precise description of the CVO activities can be found in annex 1, chapter 5.3 or in annex 4. Further information on the CVO can be found on www.drugresearch.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website