Projectomschrijving

Correlation II is een Europees project dat zich richt op het verbeteren van preventie en toegang tot zorg en behandelingsmogelijkheden voor kwetsbare risicogroepen op het gebied van bloed overdraagbare infectieziekten als Hepatitis C en HIV/Aids. In de verschillende componenten van het project worden handboeken, instrumenten en methodieken ontwikkeld op het gebied van outreach, collegiale support en E-health strategieën. Verder worden beleidsaanbevelingen ontwikkeld en actief gewerkt aan de implementatie en verspreiding van resultaten. Het centrum voor verslavingsonderzoek (CVO) verzorgt de evaluatie van het project. In nauwe samenwerking met de coördinatoren van verschillende componenten heeft het CVO een op maat gesneden evaluatieplan ontwikkeld waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve instrumenten worden ingezet. Om de evaluatie te structureren zijn alle activiteiten, doelen en meetmethoden vastgelegd in zogenoemde Logical Framework Matrixes. Specifiek en SMART beschreven indicatoren worden gebruikt om te meten in hoeverre de activiteiten en doelstellingen van het Correlation II project worden gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website