Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het CompHP project beoogt de ontwikkeling van kerncompetenties, professionele standaarden en een Europees registratie/accreditatie kader voor gezondheidsbevordering. Bij het project waren 24 Europese partners uit onderzoek, beleid en praktijk betrokken. Het project gebruikte een benadering gericht op het bereiken van consensus in de Europese gezondheidsbevordering.

 

Het CompHP Raamwerk is gebaseerd op de kernbegrippen van gezondheidsbevordering zoals geformuleerd in de Ottawa Charter. Onder gezondheidsbevordering wordt het proces verstaan dat er op gericht is mensen in staat te stellen controle te hebben over hun eigen gezondheid. Gezondheidsbevordering wordt gezien als een omvattend sociaal en politiek proces gericht op het versterken van de vaardigheden en capaciteiten van individuen, en gericht op het veranderen van sociale en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de gezondheid.

 

In het project zijn competenties (de combinatie van de essentiële kennis, vaardigheden, en houding die essentieel zijn voor de praktijk van gezondheidsbevordering) ontwikkeld en getoetst in het veld. De CompHP Professionele Standaarden voor Gezondheidsbevordering werden afgeleid van de competenties. Elke standaard vermeldt de specifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn per competentiedomein de prestatiecriteria geformuleerd. De standaarden vormen op hun beurt de basis voor het Europese Accreditatiekader. Doel hiervan is de kwaliteit en deskundigheid in gezondheidsbevordering te versterken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het CompHP project resulteerde in de ontwikkeling van op competenties gebaseerde professionele standaarden voor de praktijk van gezondheidsbevordering en een Europees registratie/accreditatie kader. Het project werd gebaseerd op consensus over de visie op competenties. De competenties zijn primair ontwikkeld voor professionals van wie de rol en functie overwegend ligt op het terrein van gezondheidsbevordering en die een opleiding hebben op het niveau van Bachelor of Master.

 

Het CompHP Competentiekader geeft de domeinen van kerncompetenties weer die nodig zijn voor de praktijk van gezondheidsbevordering. Het competentiekader bestaat uit 11 domeinen. De eerste twee domeinen hebben betrekking op ethische normen en op kennis. Het kennisdomein beschrijft de kernbegrippen en principes van de praktijk van de gezondheidsbevordering. Het ethisch kader en het kennisdomein vormen de basis voor het professioneel handelen dat uitgewerkt wordt in de negen andere domeinen. Deze zijn: Verandering mogelijk maken; Pleitbezorging voor gezondheid; Verbinden door samenwerking; Communicatie; Leiderschap; Analyse; Planning; Implementatie en Onderzoek en evaluatie. De combinatie van deze domeinen, samen met het kennis- en het ethisch domein, vormen het competentiekader voor gezondheidsbevordering.

 

The CompHP Professional Standaarden zijn gebaseerd op het competentiekader en beschrijven de kennis en vaardigheden en formuleren de prestatie-indicatoren. Het CompHP Europees Accreditatiekader is gebaseerd op de competenties en standaarden en beschrijft het systeem en de processen voor accreditatie en registratie van professionals in de praktijk van gezondheidsbevordering en voor het onderwijs. De Professionele Standaarden en de Accreditatie werden getoetst in de setting van de praktijk en in de universitaire context.

 

De resultaten van het project zijn beschreven in drie Handboeken over competenties, standaarden en accreditatie. Andere rapporten beschrijven de ontwikkeling van het raamwerk en een literatuurstudie over competenties in gezondheidsbevordering en publieke gezondheid. Er zijn daarnaast rapporten over de toets in de setting van de praktijk en op universiteiten, en er is een rapport over de stappen die nodig zijn voor toekomstige implementatie. Het werk in het project rond verspreiding van de resultaten en evaluatie zijn eveneens gerapporteerd. De resultaten en de ontwikkeling ervan zijn ook in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het CompHP project is de ontwikkeling van kerncompetenties, professionele standaarden en een pan-Europees registratie/accreditatie raamwerk voor gezondheidsbevordering in Europa. Een belangrijke element in het project is de betrokkenheid van relevante Europese actoren om consensus te bereiken. Hierdoor wordt ernaar gestreefd dat de resultaten van het project nuttig, bruikbaar en relevant zijn en kunnen worden geïmplementeerd. Het CompHP project heeft 11 uitvoerende partners en 13 geassocieerde partners. NIGZ is uitvoerend partner en leidt een werkpakket (WP6). De betrokkenheid van het NIGZ is mogelijk door financiering vanuit de EU (EAHC)en Nederland (ZonMw). Het project resulteert in 19 producten (deliverables). Product 5 and 6 van WP4 (Handboek Kerncompetenties, en Rapport Competenties) zijn afgerond. WP7 and WP8 zijn conform planning nu gestart met het testen van de kerncompetenties, standaarden en het registratiesysteem in de universitaire setting en in de praktijk. De voortgang van de ontwikkeling van het handboek over het pan-Europees registratie/accreditatie systeem door WP6 (NIGZ) ligt op schema. Consultatie over standaarden en registratiesysteem impliceert onder andere een Europese online enquete en diepte-interviews. De ruime verspreiding van informatie over het project heeft geresulteerd in positieve reacties vanuit Europa en vanuit internationale actoren. Ook leden van de IUHPE reageren positief. In relatie tot de implementatie van de resultaten na afloop van de projectperiode eind augustus 2012 zijn contacten met internationale organisaties opgestart, onder andere met ASPHER en EUPHA. In Nederland spelen de CompHP resultaten, en dan met name de kerncompetenties, een rol bij het vernieuwingstraject van het profiel gezondheidsbevordering, zoals dat op dit moment is opgestart door het Centrum Gezond Leven (CGL/RIVM.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het CompHP project resulteert in Handboeken met betrekking tot Kerncompetenties, Professionele Standaarden en pan-Europees Accreditatie Raamwerk voor gezondheidsbevordering in Europa. Het Handboek Kerncompetenties en het Rapport over de ontwikkeling van de Kerncomptenties zijn afgerond. Er is ook een een samenvatting beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Een Nederlandse vertaling wordt op dit moment gemaakt. De ontwikkeling van de handboeken op het terrein van standaarden en accreditatie ligt op schema. Activiteiten gericht op het in kaart brengen van o.a. opleidingen, het testen en consultateren van belangrijke actoren met betrekking tot competenties, professionele standaarden en accreditatie raamwerk ligt eveneens op schema. Informatie over het project en de tussentijdse resultaten zijn in brede kring verspreid en hebben positieve reacties uitgelokt. Informatie over het project is beschikbaar in de vorm van een nieuwsbrief, een website met downloadbare documenten en diverse posters en presentaties.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This application is a request for partial co-funding for the Dutch contribution to the CompHP project. The project proposal has been selected for implementation in the second programme of community action in the field of Health 2008-2013 and is currently been funded by the European Agency for Health and Consumers (EAHC). CompHP runs from 2009 through 2012.The project will develop competency-based standards for health promotion that will impact on workforce capacity to deliver public health improvement in Europe. Current and future health challenges demand new and changing competencies and skills which need to be identified in order to form the basis of best practice development, education and training. This initiative builds on the work to develop a pan-European competency framework for health promotion. This Europe-wide system of professional standards in health promotion will form the basis for building a competent and effective health promotion workforce capable of translating into action the key priorities identified in recent European health strategies and policies. A competent workforce is critical to addressing the current challenges of health inequities, promoting healthy ageing, healthy weight and positive mental health and wellbeing across Europe. In partnership with key national agencies, this project will develop a consensus-based system in collaboration with practitioners, policymakers and education providers from across the geographical spread in Europe. Bringing together partners with experience across the professional development, policy, practice and academic sectors, the project will develop, test and refine the implementation of a sustainable competency-based system in countries with varying levels of infrastructure development (from developed to virtually non-existent).A set of core competencies, professional standards and a coordinated quality assurance accreditation system for health promotion will be developed and disseminated.

 

The CompHP project partners represent a wide geographic spread across EU member states and candidate countries. The partnership reflects the diversity of health systems and levels of development of health promotion. The partners undertake the work of the project, with some leading specific dimensions of the project (work packages) while others facilitate information sharing, research and feedback systems from their countries and networks. Coordinating partner is the Health Promotion Research Centre, National University of Ireland, Galway (Professor Margaret Barry). CompHP Partners come from Ireland (2), Italy( 2), France, UK, the Netherlands, Spain, Finland, Estonia and Czech republic. In addition, eleven other European organisations are actively contributing to the project as collaborating partners. NIGZ from the Netherlands is a full partner of CompHP. The institute is Lead Partner of Work package 6 on the Accreditation Framework and associate partner in Work packages 1-5 and 7-8.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website