Projectomschrijving

Het CompHP project ontwikkelt een Europees raamwerk voor kerncompetenties, professionele standaarden en accreditatie voor gezondheidsbevordering. Er zijn 24 partners uit onderzoek, beleid en praktijk betrokken. 

Het project gebruikt methodieken gericht op het bereiken van consensus via  consultatie van belangrijke actoren in Europa. Achtergrond van het project is dat de praktijk van gezondheidsbevordering specifieke vaardigheden, kennis en expertise vereist.

Voor de toekomstige ontwikkeling is het noodzakelijk dat er competente beroepsbeoefenaren zijn die over de kennis en vaardigheden beschikken om beleid, theorie en onderzoek te vertalen in effectief handelen.

Het project heeft een Competentiekader ontwikkeld dat bestaat uit elf domeinen. In Professionele Standaarden zijn de noodzakelijke kennis, vaardigheden en prestatiecriteria per domein uitgewerkt. Tenslotte werd Europese Accreditatie ontwikkeld en getest om kwaliteit en deskundigheid in gezondheidsbevordering te versterken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website