Projectomschrijving

In Nederland is in 2014 gestart met het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit is gebaseerd op de resultaten van het proefbevolkingsonderzoek. Echter in het proefbevolkingsonderzoek werd de OC-sensor als FIT gebruikt, terwijl in het huidige bevolkingsonderzoek het de FOB-Gold is geworden. Gezien het ontbreken van data hoe de twee FITs zich ten opzichte van elkaar verhouden in detectie van darmkanker en advanced adenomen is deze studie opgezet. In totaal zijn 22.000 deelnemers uit het bevolkingsonderzoek geïncludeerd. Alle deelnemers hebben beide FITs uitgevoerd. De opbrengst van darmkanker en advanced adenomen bleek niet verschillend (1.45% voor FOB-Gold en 1.44% voor OC-Sensor). Om te onderzoeken of er een verschil is tussen OC-sensor en FOBGold in deelname, ontvingen een extra 4.000 mensen één van beide testen. Hoewel het gebruiksgemak tussen de twee testen verschillend werd beoordeeld, leidde dat niet tot een verschil in deelname aan het bevolkingsonderzoek: 937 (49%) mensen retourneerden de FOB-Gold en 951 (50%) de OC-Sensor. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website