Projectomschrijving

Alcohol- en drugsgebruik en ander probleemgedrag (geweld, jeugdcriminaliteit, schooluitval, tienerzwangerschappen en depressie/angst) zijn ook onder Nederlandse jongeren zorgwekkende zaken. Sinds 2000 is als antwoord op deze maatschappelijke problematiek in verschillende steden en wijken de preventiestrategie CtC uitgezet. Inmiddels werken meer dan 20 steden en wijken met deze strategie. De eerste evaluaties waren positief. Echter, effecten konden nauwelijks worden aangetoond. Een effectonderzoek wordt op dit moment uitgevoerd.  In deze studie (2008-2012) worden de resultaten in vijf experimentele CtC-wijken vergeleken met de resultaten van vijf controle wijken (‘Care as usual’) op: 
- De effecten op trends in alcohol en drugsgebruik en ander probleemgedrag en op risicofactoren en beschermende factoren die aan probleemgedrag ten grondslag liggen.
- De effecten van CtC op het niveau van samenwerking tussen instellingen, groepen en organisaties, het gebruik van effectieve programma’s en de manier van werken in stad of wijk. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website