Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor verantwoorde preventieprogramma's is beoordeling van ethische aspecten noodzakelijk. Gangbare (medisch-) ethische theorieën zijn niet adequaat omdat deze steeds uitgaan van interactie tussen individuen. Preventie wordt juist vaak collectief aangeboden, en ook de waarden die centraal staan zijn vooral collectief van aard. In dit onderzoek wordt een ethisch beoordelingskader ontwikkeld dat recht doet aan het collectieve karakter van preventie en volksgezondheidsbeleid. Dit kader omvat een helder begrip van collectieve verantwoordelijkheid en een typologie van collectieve waarden binnen de preventieve gezondheidszorg, alsmede een model voor weging van collectieve vs individuele waarden.Hiermee wordt een adequate morele beoordeling van preventieprogramma's mogelijk. Dit beoordelingskader wordt getoetst en toegepast middels analyse en beoordeling van drie verschillende preventiepraktijken: tabaksontmoedigingsbeleid, vaccinatie in het verpleeghuis, en pre-conceptionele foliumzuursuppletie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website