Projectomschrijving

Groter accent op preventie en zelfmanagement beïnvloedt zorgconsumptie

Vraagstuk

Bewoners van achterstandswijken hebben vaker een chronische ziekte, een ongezonde leefstijl en ze ervaren vaker problemen met bijvoorbeeld wonen en inkomen. Een groter accent op preventie en zelfmanagement is een mogelijke strategie om een hoge zorgconsumptie in achterstandswijken terug te dringen. Draagt een geïntegreerd, preventief zorg- en welzijnsaanbod daar inderdaad aan bij?

Onderzoek

In Utrecht Overvecht en Amsterdam Noord is onderzocht of professionals een integrale benadering in hun dagelijkse werk zijn gaan toepassen en in welke mate deze aanpak het zorggebruik heeft beïnvloed.

Uitkomst

In Amsterdam was de pilot gedurende de onderzoeksperiode (2009-2011) nog onvoldoende uitgewerkt om het beoogde effect aantoonbaar te maken. In Utrecht zeggen professionals op een meer integrale manier te zijn gaan werken. In vergelijking met controlewijken is het gebruik van eerstelijnszorg van karakter veranderd en in de tweede lijn is de zorgconsumptie gedaald. Het is aannemelijk dat dit door de pilot komt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website