Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag doet een voorstel hoe producten, kennis en inzichten, opgedaan in het door ZonMW gefinancierde CIAO programma, te dissemineren en te implementeren in de Nederlandse preventie en beleidspraktijk. De CIAO producten zijn te gebruiken om de implementatie en de evaluatie van de integrale aanpak te optimaliseren ten einde de effectiviteit te verhogen.

 

Producten zijn bijvoorbeeld het Evaluatie Handboek en de Evaluatie training, de e-learning 'Gezonde Afspraken met je kind' en de webapp 'adviezen voor een gezonde opvoeding, de trainingsmodule Behaviour Change Ball en verschillende beleidsinstrumenten, checklists, meetinstrumenten en analyseprotocollen voor onderzoek.

 

In de eerste fase worden mogelijkheden voor implementatie en disseminatie afgestemd met nationale implementatie organisaties zoals JOGG, Pharos 'Gezond in...', RIVM-CGL, KCS, NSPOH. Deze fase staat in het teken van overleg, het vaststellen van eigenaarschap, het afstemmen van disseminatie van producten via de kanalen van de implementatieorganisaties en van optimalisatie van de verschillende producten.

 

In de tweede fase wordt de disseminatie, zoals besproken met de implementatiepartners, daadwerkelijk uitgevoerd.

Doelgroepen van de producten zijn nationale adviseurs en intermediairs werkzaam bij de implementatie organisaties, lokale practitioners en professionals, programma managers, onderzoekers en epidemiologen, en studenten.

De disseminatie van de producten zal plaatsvinden via de websites van de implementatieorganisaties, via Nederlandstalige artikelen in relevante vakbladen, via de (geïnformeerde) adviseurs van de implementatieorganisaties, masterclasses, netwerkbijeenkomsten, het NCVGZ, verspreiden van factsheets en infographics en twee trainingsmodules. Twee producten worden aangemeld bij het Loket Gezond Leven van RIVM-CGL.

Tevens zal overleg en afstemming plaatsvinden met andere onderzoekgroepen over de integrale aanpak en de kennis worden gebundeld in een Nederlandstalig schrijven.

 

Het doel van dit implementatie traject is de opgedane kennis en de producten te verspreiden onder genoemde doelgroepen en hen te informeren, te motiveren en waar mogelijk te faciliteren in het gebruik van de producten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website