Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het hoofddoel van de campagne 'China in het oosten' was om hepatitis B en C bij Chinese inwoners in de regio's Arnhem en Nijmegen op te sporen, behandeling aan te bieden en verdere verspreiding van deze infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook het vergroten van kennis over hepatitis B en C en bewustwording bij de doelgroep was een doel van deze campagne. Tijdens zes screeningsacties in Arnhem en Nijmegen in de periode februari tot mei 2013 zijn 743 mensen getest op hepatitis B en C.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens zes screeningsacties in Arnhem en Nijmegen in de periode februari tot mei 2013 zijn 743 mensen getest op hepatitis B en C. Er zijn 28 dragers van hepatitis B gevonden. Drie mensen bleken positief te zijn op anti-HCV. Alle dragers van hepatitis B en personen met antistoffen tegen hepatitis C zijn verwezen naar ziekenhuizen. Tijdens deze campagne zijn 261 mensen gevonden die immuun waren voor hepatitis B. 454 mensen bleken vatbaar te zijn. De personen die vatbaar zijn bevonden tijdens de campagne, konden zich aanmelden voor een vaccinatiereeks tegen een speciaal tarief.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De campagne ‘China in het oosten’ heeft als hoofddoel om Hepatitis B en C bij Chinese inwoners uit de regio’s Arnhem en Nijmegen op te sporen, behandeling aan te bieden en verdere verspreiding van deze infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze campagne is een doorstart van het project ‘A Hepatitis B and C education and programme for Chinese communities in the Netherlands’.

 

Puntsgewijs zijn de doelen van deze campagne:

In april 2013:

• Zijn minimaal 600 en maximaal 800 Chinese inwoners in de regio Arnhem en Nijmegen gescreend op HBV en HCV;

• Zijn alle dragers van HBV/HCV doorverwezen naar de unit infectieziekten van de betreffende GGD (voorlichten en uitvoeren van bron- en contactonderzoek) en naar een specialist;

• Zijn gegevens beschikbaar over de kennis en attitude met betrekking tot HBV en HCV en de prevalentie van Hepatitis B en C in de Chinese gemeenschap;

• Is de kennis over HBV en HCV onder de Chinese gemeenschap vergroot, zoals blijkt uit vragenlijsten voor en na de campagne.

 

De primaire doelgroep van dit project is: volwassenen uit de Chinese gemeenschap in de regio’s van GGD Gelderland-Midden en GGD Regio Nijmegen.

In de regio Arnhem zijn 2600 Chinezen woonachtig. In regio Nijmegen zijn dit 900 Chinezen. Ook mensen zonder verblijfsvergunning kunnen gescreend en zonodig behandeld worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website