Projectomschrijving

Screening en zelfhulp bij psychische problemen na spoedeisende hulp
 
Vraagstuk

Na een ongeval en opname op de spoedeisende hulp (SEH) kunnen patiënten (en hun naasten) psychische klachten ervaren, zoals posttraumatische stress. Het is belangrijk om dergelijke klachten tijdig te herkennen en patiënten te ondersteunen om verergering te voorkomen. Wat is de business case van een online screening met een bijbehorende zelfhulpinterventie?

Onderzoek

In dit pilotproject zijn SEH-patiënten opgevolgd met een online screening. Zo werden psychische klachten vroeg opgespoord. De doelmatigheid van de aanpak is met een kosteneffectiviteitsanalyse bepaald.

Uitkomst

De online screening bleek eenvoudig en snel in te vullen, maar de respons op de screening en de aansluitende zelfhulpinterventie was laag. Uit interviews bleek dat het belang en de voordelen voor patiënten mogelijk onvoldoende duidelijk waren. De aanpak kan kosteneffectief zijn, mits meer patiënten willen deelnemen. Om dit te bereiken is het nodig de methode in een breder nazorgproces in te bedden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website