Projectomschrijving

Dit project bestaat uit twee studies: de DENSE studie en de FAMRISc studie. Hieronder vindt u per studie een samenvatting.

Resultaten 1e ronde DENSE studie: MRI screening bij vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel

Vraagstuk

Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel hebben een verhoogde kans op borstkanker. Een bijkomend probleem is dat bij hen aanwezige tumoren door dit dichte klierweefsel moeilijker te vinden zijn. In de DENSE studie wordt bestudeerd of deze vrouwen gebaat zijn bij aanvullend MRI onderzoek na de landelijke borstscreening.

Onderzoek

Ongeveer 4800 vrouwen vormden de onderzoeksgroep die zo’n aanvullend MRI onderzoek ondergingen na reguliere screening. Hun resultaten werden vergeleken met die van vrouwen die alleen de reguliere screening ondergingen.

Uitkomst

De resultaten van de eerste MRI screeningsronde van de DENSE studie laten zien dat bij deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker die zeer dicht borstklierweefsel hebben MRI kan helpen bij het vroegtijdig ontdekken van borstkanker. De borstkankers worden in een eerder stadium gevonden. Het komt daarna ook minder vaak voor dat borstkanker buiten het screeningsonderzoek wordt ontdekt (de zogenaamde intervalkankers). Deze resultaten zijn ingevoerd in rekenmodellen die laten zien dat dit op termijn tot een reductie in borstkankersterfte moet leiden en dat dit kan op een manier die kosteneffectief is volgens (inter)nationale normen. Tegelijkertijd is er ook een toename van overdiagnose en fout-positieven. Met de resultaten van de vervolgrondes die nog gaande zijn kunnen de lange-termijn kosten en baten nog beter worden ingeschat.

 

Beter MRI-screening of mammografie bij vrouwen met verhoogd borstkanker risico? FaMRIsc studie

Vraagstuk

Kunnen vrouwen met verhoogd risico op borstkanker beter met MRI of met mammografie worden gescreened ? En is de keuze afhankelijk van de dichtheid van het borstklierweefsel.

Onderzoek

Vrouwen van 35-60 jaar met een risico van 20% of meer op borstkanker ten gevolge van borstkanker in de familie, zonder BRCA1/2 mutatie, werden na loting gescreened met jaarlijks MRI en om het jaar mammografie of met jaarlijks mammografie.

Uitkomst

MRI-screening ontdekte de borstkankers belangrijk eerder dan mammografie en minder vaak met aangedane okselklieren. MRI had wel een hoger risico op fout-positieve uitslagen (die extra onderzoek nodig maken). De FaMRIsc studie toont dat bij vrouwen met een verhoogd borstkanker-risico (≥20%), screening met MRI het risico op borstkanker sterfte meer kan reduceren dan mammografie. Dit kan voor acceptabele kosten, maar wel met enig risico op over-diagnostiek. MRI blijkt bij iedere borstdichtheid effectiever.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website