Projectomschrijving

Vroege ontdekking van borstkanker via screening levert een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de borstkankersterfte, maar heeft ook nadelen. Wij onderzoeken of het bevolkingsonderzoek effectiever en doelmatiger kan worden door rekening te houden met de individuele kans van een vrouw op borstkanker.

Door informatie te verzamelen over zoveel mogelijk risicofactoren bij 90000 vrouwen die deelnemen aan screening kunnen we voor iedere vrouw een schatting maken van haar risico op borstkanker. Dan kunnen we de deelnemers verdelen in vrouwen met een hoog of laag risico. Met computermodellen gaan we berekenen wat het effect is als we de hoog-risico groep een intensief screeningsbeleid zouden aanbieden, terwijl de laag-risico groep juist minder intensief gescreend zou worden. Daarnaast willen we in kaart brengen hoe acceptabel screening ‘op maat’ is voor vrouwen en medisch specialisten en welke rol ethische, psychologische, juridische, logistieke en financiële aspecten daarbij spelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website