Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Testen op HIV (en SOA) bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is zinvol: De effecten van testen, ook op preventie, zijn positief.

 

In NL kan veel meer getest worden op HIV/SOA: Er zijn duidelijke aanwijzingen hoe het testbeleid verbeterd kan worden; overigens in lijn met de huidige ontwikkelingen.

 

De belangrijkste redenen voor MSM om niet te testen zijn bekend: We weten waarom veel MSM zich niet hebben laten testen en wat de inhoud moet zijn van een interventie om testen te bevorderen.

 

Met dit R&D project kan onderbouwing en evidence verleend worden aan de geplande interventies om testen bij MSM te stimuleren. Inmiddels is deze fase gestart en wordt de Internet-interventie geïmplementeerd en geëvalueerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A - Testen op HIV (en SOA) bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is zinvol. Een HIV-geïnfecteerde heeft lange tijd geen klachten, maar kan wel anderen infecteren. Vroege opsporing geeft de mogelijkheid de behandeling op het optimale moment te starten, met positieve effecten op kwaliteit van leven en levensduur. Mannen die horen dat ze HIV-positief zijn worden gemiddeld relatief veiliger: meer condoomgebruik en minder wisselende partners. Mannen die horen dat ze HIV-negatief zijn worden gemiddeld niet onveiliger. Absoluut gezien zijn HIV-positieve mannen gemiddeld nog steeds onveiliger dan HIV-negatieven of mannen die het niet weten, wat pleit voor optimale safe seks counseling bij en na het testen. Dus: de effecten van testen, ook op preventie, zijn positief.

B - In NL kan veel meer getest worden op HIV/SOA. Op dit moment is ongeveer 55-60% van de MSM ooit getest. Naar schatting zijn er 6000 tot 13000 mensen in NL HIV-positief zonder het te weten, waarvan het grootste deel (44%) MSM. Vergelijking met Australië waar het testpercentage veel hoger ligt, laat zien dat er een aantal verschillen is, waarbij interessant is dat het overheidsbeleid in het begin nauwelijks verschillend was. Belangrijke succesfactoren voor het bevorderen van testen zijn vermoedelijk: a) sterke steun vanuit de organisaties van MSM, b) een proactieve houding vanuit professionals in de eerste lijn en c) een simpel en eenduidig advies: alle mannen die seks hebben met mannen laten zich ten minste jaarlijks testen op HIV/SOA. Daarbij is in Australië de test gratis, vertrouwelijk en wordt de uitslag mondeling gecommuniceerd, gevolgd door counseling. Dus: er zijn duidelijke aanwijzingen hoe het testbeleid verbeterd kan worden; overigens in lijn met de huidige ontwikkelingen.

C - De belangrijkste redenen voor MSM om niet te testen zijn bekend. Uit onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste reden om niet te testen is dat men zegt geen risico gelopen te hebben. Uit de zelfrapportage blijkt echter dat een substantiële groep wel risico gelopen heeft maar bang is voor de negatieve gevolgen van een HIV-positieve uitslag. Andere redenen om niet te testen zijn dat in de sociale omgeving niet over HIV/SOA-testen wordt gesproken, mannen geen sociale steun ondervinden voor testen, ze de voordelen van vroege behandeling minder zien en ze minder kennis hebben over de testprocedures en testplaatsen. Biseksuele mannen testen minder vaak, vermoedelijk vanwege de kans op openbaring van hun biseksualiteit aan de partner. Biseksuelen maken een substantieel deel uit van de z.g. Internet-daters die relatief vaak onveilige seks hebben. Dus: We weten waarom veel MSM zich niet hebben laten testen en wat de inhoud moet zijn van een interventie om testen te bevorderen.

De volgende stap is om ook de vorm van de interventie te bepalen, gebaseerd op bestaande evidentie over effectieve health promotion. Dit kan het beste gerealiseerd worden in een R&D project van Schorer, SOA AIDS NL en UM. Met zo'n R&D project kan onderbouwing en evidence verleend worden aan de geplande interventies om testen bij MSM te stimuleren. Inmiddels is deze fase gestart en wordt de interventie op dit moment geimplementeerd en geevalueerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn thans goede redenen om het doen van HIV/SOA-testen aan te moedigen. In dit project wordt eerst de bestaande kennis geïnventariseerd en gerapporteerd. Daarna wordt voor twee doelgroepen, nl. 1. homomannen en 2. Surinaamse en Antilliaanse mannen en vrouwen, onderzocht wat de determinanten zijn voor wel of niet testen. Enerzijds gebeurt dit door aan te sluiten bij bestaand of binnenkort lopend onderzoek, anderzijds door nieuw onderzoek onder deze doelgroepen. Aan het eind van dit tweejarig project moet duidelijk zijn welke precieze doelen in een interventie opgenomen zullen worden, in een eventueel volgend interventieproject. De onderzoekers werken gedurende de gehele periode intensief samen met de organisaties die in het veld verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het testbeleid: Stichting SOA Bestrijding, Schorer Stichting, Aidsfonds.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website