Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorstel is een voortzetting van lopend onderzoek naar cardiovasculair risico-management. Het spitst zich toe op betere controle van hypertensie in een kader van algemeen cardiovasculair risico. "Beter" betekent hier zowel doeltreffender als zuiniger. Het voorstel zoekt naar optimale afkappunten in de drie belangrijkste dimensies: leeftijd, gemiddelde bloeddruk en overig cardiovasculair risico. Overig cardiovasculair risico bepaalt mee de potentiele baten in termen van risicoreductie. De gemiddelde bloeddruk bepaalt de potentie van bloeddrukverlaging. Een hogere leeftijd voorspelt hoge prevalenties en hoge morbiditeit door hypertensie zowel als hoge co-morbiditeit, polyfarmacie, meer bijwerkingen van anti-hypertensieve behandeling en korte levensverwachting. De bestaande richtlijnen over hypertensiebehandeling op hogere leeftijd zijn daarom vaag, op kwalitatieve expert opinie gebaseerd en niet op kwantitatieve analyse.Dit voorstel bouwt voort op opgedane ervaring met wiskundig demografische technieken (de multi-state lifetable). Het zet een stap verder, en schat het gehele model op bestaande microdata. De gebruikte studies zijn de Framingham Heart Study, als 'state of the art' en bron van de meeste medische richtlijnen en de Rotterdam Study (ERGO), als studie van de Nederlandse gezondheidsproblematiek op oudere en middelbare leeftijd (55+).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website