Projectomschrijving

Lastige implementatie angst- en depressiescreening door verloskundigen

Vraagstuk

Het PROMISES-onderzoek wilde het effect onderzoeken van cognitieve gedragstherapie bij angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap. Het bleek echter lastig voldoende proefpersonen te werven. Hoe komt het dat er in de eerste-, tweede- en derdelijns verloskunde zo weinig gescreend wordt op angst en depressie in het kader van PROMISES? En op welke manier is dat te verbeteren?

Onderzoek

In dit onderzoek zijn interviews gehouden met medewerkers van verloskundige praktijken met een hoge en een lage respons. Daarna is een online enquête gehouden onder 59 verloskundige praktijken.

Uitkomst

De respons is hoger als vrouwen de vragenlijsten in de praktijk invullen en niet thuis. Ook helpt het als de verloskundige het belang van het onderzoek onderstreept en de cliënt goed informeert over de tijdsbelasting van het onderzoek. De tijdsdruk van de reguliere zorg en deelname door de verloskundige aan ander wetenschappelijk onderzoek verlagen de respons. Dit zijn aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website