Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beroerte vormt een belangrijke last voor volksgezondheid maar is tegelijk ook een belangrijke ziekte in termen van gezondheidszorguitgaven. Daarom is de ontwikkeling van efficiënte strategieën voor primaire preventie van beroerte uiterst belangrijk. Een beroerte kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Een herseninfarct wordt veroorzaakt door een afsluiting van een bloedvat. Een hersenbloeding of een subarachnoïdale bloeding wordt veroorzaakt door het openbarsten van een bloedvat. Bij de preventie van de verschillende typen beroerte zijn drie benaderingen lonend om te evalueren: aspirine, statines en de preventieve occlusie van een ongeruptureerde cerebraal aneurysma (ballonvormige uitstulping in een bloedvat in de hersenen). Aspirine en andere antithrombotica verminderen het risico op herseninfarcten en hartinfarcten, maar kunnen het risico van hersenbloeding verhogen. Van een verhoogd cholesterolgehalte is bekend dat dit het risico op een hersenbloeding vermindert maar duidelijk het risico van herseninfarct verhoogt. Bij preventieve occlusie van intracraniële aneurysmata om subarachnoïdale bloedingen te voorkomen moeten de risico's van een complicatie tijdens de occlusieprocedure zorgvuldig afgewogen worden tegen voordelen op lange termijn namelijk het voorkomen van een subarachnoïdale bloeding.

 

Voor deze drie preventie strategieën moeten de opbrengsten (voorkomen beroertes) en risico's zorgvuldig worden afgewogen ('het balans concept'). Alleen bij die individuen voor wie de voordelen duidelijk opwegen tegen de risico’s zouden deze preventieve maatregelen moeten worden aanbevolen. Als het mogelijk is om de aangewezen individuen voor een preventieve strategie te selecteren, zal de algemene doeltreffendheid van preventie verbeteren. Vooral bij primaire preventie in gezonde individuen is het belangrijk dat de risico's en voordelen van deze preventieve strategieën voor verschillende individuen zorgvuldig worden afgewogen.

 

Er zijn drie Markov modellen ontwikkeld waarin gezondheidseffecten (QALY) en kosten van de drie afzonderlijke preventiestrategieën worden vergeleken met geen preventieve behandeling. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande beslismodellen. Vervolgens zijn de verschillende gezondheidstoestanden gedefinieerd en is het tijdsinterval van de cycli en de tijdshorizon van analyse vastgesteld. Informatie over modelparameters zoals overgangskansen van en naar de verschillende gezondheidstoestanden, kwaliteit van leven en kosten is verzameld met behulp van literatuur. Vervolgens is het model doorgerekend voor verschillende subgroepen van mensen (onderscheid naar leeftijd, geslacht en cardiovasculair risico of knapkans aneurysma). Daarnaast is met een gevoeligheidsanalyse onderzocht hoe gevoelig de effectschattingen zijn voor afwijkingen in de modelparameters.

 

Resultaten

Project A (aspirine)

Aspirine is (kosten-)effectief bij mannen met 10-jaars vasculair risico >10% en bij vrouwen met een vasculair risico >15%. Dat betekent dat mannen van 55 jaar en ouder met een middelmatig tot hoog vasculair risico in aanmerking komen voor aspirine, maar aspirine voor de primaire preventie niet moet worden aanbevolen aan 55- en 65-jarige vrouwen.

 

Project B (statines)

Statines zijn (kosten-)effectief bij mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder met 10-jaars vasculair risico >8%. De fractie van de bevolking die daarmee in aanmerking zou komen voor statine behandeling stijgt met de leeftijd en is hoger voor mannen dan vrouwen. Gebaseerd op kosteneffectiviteit schattingen, zou de statine behandeling aanbevolen kunnen worden aan alle 65-jarige mannen, aan 65-jarigen vrouwen met minimaal één cardiovasculaire risicofactor (bijv diabetes, hypertensie, hyperlipidemia of roken), aan 55-jarigen mannen met minstens twee cardiovasculaire risicofactoren en aan 55-jarige vrouwen met tenminste drie cardiovasculaire risicofactoren.

 

Project C (occlusie van intracraniële aneurysmata)

Preventieve occlusie is kosteneffectief gebleken bij 50-jarige patiënten met een intracraniële aneurysma waarvan de kans op knappen groter is op 0.3% per jaar. De chirurgische en endovasculaire behandelingen hebben beide evenveel behandelingsvoordeel en zijn beide even kosteneffectief. Voor 70-jarige patiënten is de preventieve occlusie van ongeruptureerde aneurysmata niet meer kosteneffectief bij mannen met een knapkans kleiner dan 1% per jaar en vrouwen met knapkans kleiner dan 0.5% per jaar. Met name de levensverwachting, de knapkans van het aneurysma en de angst die het oplevert dat iemand weet dat hij een onbehandeld aneurysma heeft, zijn bepalend voor de kosteneffectiviteit van preventieve occlusie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project A (aspirine)

Aspirine is (kosten-)effectief bij mannen met 10-jaars vasculair risico >10% en bij vrouwen met een vasculair risico >15%. Dat betekent dat mannen van 55 jaar en ouder met een middelmatig tot hoog vasculair risico in aanmerking komen voor aspirine, maar aspirine voor de primaire preventie niet moet worden aanbevolen aan 55- en 65-jarige vrouwen.

 

Project B (statines)

Statines zijn (kosten-)effectief bij mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder met 10-jaars vasculair risico >8%. De fractie van de bevolking die daarmee in aanmerking zou komen voor statine behandeling stijgt met de leeftijd en is hoger voor mannen dan vrouwen. Gebaseerd op kosteneffectiviteit schattingen, zou de statine behandeling aanbevolen kunnen worden aan alle 65-jarige mannen, aan 65-jarigen vrouwen met minimaal één cardiovasculaire risicofactor (bijv diabetes, hypertensie, hyperlipidemia of roken), aan 55-jarigen mannen met minstens twee cardiovasculaire risicofactoren en aan 55-jarige vrouwen met tenminste drie cardiovasculaire risicofactoren.

 

Project C (occlusie van intracraniële aneurysmata)

Preventieve occlusie is kosteneffectief gebleken bij 50-jarige patiënten met een intracraniële aneurysma waarvan de kans op knappen groter is op 0.3% per jaar. De chirurgische en endovasculaire behandelingen hebben beide evenveel behandelingsvoordeel en zijn beide even kosteneffectief. Voor 70-jarige patiënten is de preventieve occlusie van ongeruptureerde aneurysmata niet meer kosteneffectief bij mannen met een knapkans kleiner dan 1% per jaar en vrouwen met knapkans kleiner dan 0.5% per jaar. Met name de levensverwachting, de knapkans van het aneurysma en de angst die het oplevert dat iemand weet dat hij een onbehandeld aneurysma heeft, zijn bepalend voor de kosteneffectiviteit van preventieve occlusie.

 

Voor meer gedetailleerde resultaten, zie ook resultatensectie in het eindverslagformulier.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie voortgangsrapportage

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie voortgangsrapportage

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands about 30,000 Dutch people suffer a stroke each year and in 2000 there were approximately 140,000 people who had suffered a stroke in their lifetime. Stroke is the second most common cause of death worldwide. However, mortality data underestimate the true burden of stroke, since in contrast to coronary heart disease and cancer, the major burden of stroke is chronic disability rather than death. Stroke therefore is a major burden for public health and also a major disease in terms of health care expenditure.

 

Primary prevention is the only means by which a fatal stroke or disability from stroke can be prevented. Therefore the development of effective strategies for primary prevention of stroke is extremely important.

 

When studying differences in risk factors between ischaemic events and intracerebral haemorrhage (ICH), differences are found for hypercholesterolemia: It seems to lower the risk of ICH but clearly increases the risk of ischaemic stroke. Furthermore aspirin and other antithrombotics are known to prevent ischaemic stroke and also myocardial infarction, but increase the risk of intra- and extracranial haemorrhage.

 

If it is possible to select those subjects who will benefit (benefits outweighing risks) from either cholesterol lowering therapy or from aspirin therapy, than it is possible to improve prevention by giving the therapy only to the subjects who will benefit.

 

With the current project we propose to evaluate in which individuals there is a positive overall balance of benefits and risks for three different preventive strategies.

 

1. Aspirin for prevention of stroke and other ischaemic events.

 

2. Cholesterol lowering drugs for prevention of stroke and other ischaemic events.

 

3. Preventive surgery in patients with an unruptured intracranial aneurysm.

We aim to identify individuals in whom the benefits of the preventive strategy outweigh the risks of that preventive strategy.

 

First step:

To identify these subjects Cox proportional hazards models will be developed to predict ischaemic and haemorrhagic events. With this characteristics can be identified that can be used to make subsets of individuals with and without certain characteristics.

 

Second step:

A Markov model will be developed for each preventive strategy and will be based on previous developed models. For each subset of individuals with Markov modelling benefits and risks will be balanced (in terms of quality adjusted life years) to evaluate in which subset of individuals benefits outweigh the risks. Furthermore the cost-effectiveness of these strategies will be evaluated. The ultimate aim is to provide recommendations, which subjects will benefit for use in daily clinical practice.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website