Projectomschrijving

Naar breder economisch evaluatieonderzoek van gezondheidsbevordering

Vraagstuk

De winst van gezondheidsbevordering is groter dan een betere (volks)gezondheid alleen. Hoe breder economisch evaluatieonderzoek op dit terrein is, hoe beter de wetenschap besluitvormers kan adviseren. Is er een breder spectrum van uitkomstmaten vast te stellen? En kan er een instrument worden ontwikkeld voor uitkomstonderzoek in economische evaluatiestudies op het gebied van gezondheidsbevordering?

Onderzoek

Na literatuuronderzoek is een panel van experts geraadpleegd over meetmethoden met brede uitkomstmaten. Daarna zijn relevante domeinen vastgesteld via een survey onder de algemene bevolking.

Uitkomst

Gezondheidsbevordering kan winst opleveren op individueel niveau (bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen bij een oudere door valpreventie), in de sociale omgeving (minder gepeste kinderen op een school) of op maatschappelijk niveau (minder antisociaal gedrag na een alcoholpreventieprogramma). Dergelijke uitkomsten kunnen veel meer worden meegenomen in effectstudies of economische evaluatiestudies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website