Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project behelst een community studie onder vrouwen in de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. In deze migrantengemeenschap vormen vrouwen de spil van het maatschappelijk leven. In het onderzoek worden gezondheidsportretten van allochtone vrouwen verzameld op basis van levensverhalen. Ook de formele en informele sociale infrastructuur in de wijk wordt in kaart gebracht. Samen met de leden van de gemeenschap en de gezondheidsprofessionals uit de wijk worden op basis van deze informatie interventies ontwikkeld. In het uitvoeringsproject zijn de onderzoekscomponent en het interventieprogramma in elke fase nauw met elkaar ver-bonden.

Doel van het project is inzicht te krijgen in de gezondheidsculturen van allochtone vrouwen die in hun gemeenschap een centrale positie innemen en deze inzichten te gebruiken als basis voor samenwerking met deze vrouwen en betrokken professionele werkers in de wijk voor het bevorderen van gezonde leefstijlen in wijk en gezin. Het betreft een pilotproject om zicht te krij-gen op de implementatiekans van de gehanteerde benadering en de haalbaarheid van een grootschaliger project onder meerdere migrantengemeenschappen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website