Projectomschrijving

Agent-based modellen: effect beleidsscenario’s realistischer voorspellen

Vraagstuk

Mensen met een hogere opleiding of inkomen zijn vaak gezonder, deels doordat ze in een ‘betere’ buurt wonen. Veel onderzoek bestudeert welke kenmerken van buurten de verschillen veroorzaken. Maar mensen kiezen ook een buurt die bij ze past en bepaalde omgevingsveranderingen hebben neveneffecten. Mensen en omgeving vormen een ‘systeem’, waarin ze elkaar beïnvloeden. Is die wederzijdse invloed meetbaar?

Onderzoek

In dit project zijn ‘systemen’ nagebouwd in modellen voor sporten en groente- en fruitconsumptie voor mensen met een hoog en een laag inkomen. Welk scenario leidt tot kleinere gezondheidsverschillen?

Uitkomst

Agent-based modellen (ABM) proberen een systeem na te bootsen. In een ABM wordt het gedrag van een ‘agent’ gesimuleerd. Een ‘agent’ kan een individu, een huishouden of winkel zijn. Een ABM blijkt een veelbelovend instrument. Het lijkt een geschikte methode om het systeem waarin mensen concreet opereren te modeleren. Wel gaat het hier nog om eerste ervaringen met ‘systeemdenken’ in de publieke gezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website