Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gezondheidscommunicatie worden ongezonde descriptieve normen (‘de meeste anderen gedragen zich ongezond’) vaak gebruikt om de ernst van bepaalde gezondheidsproblemen te communiceren. Wetende dat mensen graag doen wat anderen doen, kan dit negatieve effecten hebben op gezondheidsgedrag. De aandacht binnen dit onderzoeksproject gaat dan ook uit naar de vraag of ongezonde descriptieve normen inderdaad een tegengestelde werking hebben op gezondheidsgedrag en of in die gevallen het beter is een injunctieve norm (wat anderen goed- of afkeuren) te communiceren. Verwacht wordt dat injunctieve normen vooral effectief zullen zijn in die situaties waarin het niet duidelijk zichtbaar is dat de meerderheid zich ongezond gedraagt. In de tweede fase van dit onderzoek wordt gekeken of injunctieve normboodschappen uitvoerbaar en effectief zijn in de praktijk van gezondheidsvoorlichting? Dit wordt gedaan door de effectiviteit van injunctieve normen te vergelijken met gezonde en ongezonde descriptieve normboodschappen in drie experimentele veldstudies. Ook is er binnen dit project aandacht voor de motivationele processen die ten grondslag liggen aan normatieve invloed. Om al deze vragen te beantwoorden zijn diverse laboratorium- en veldexperimenten uitgevoerd. Ook is er een inhoudsanalyse gedaan van verschillende websites en folders binnen de gezondheidsbevordering wat heeft geleid tot een opiniestuk in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn verschillende laboratoriumstudies ondernomen om antwoord te geven op de volgende vragen: Is de tegengestelde werking van descriptieve normen (wat de meeste anderen doen) ook aanwezig in gezondheidspromotie en is het in die gevallen (dat de meerderheid zich ongezond gedraagt) beter om een injunctieve norm (wat anderen goed- of afkeuren) te communiceren? Beïnvloedt de zichtbaarheid van het ongezonde gedrag de effectiviteit van de injunctieve norm boodschap?

 

Met betrekking tot de eerste vraag is in de door ons gedane studies vooralsnog geen negatief effect gevonden van ongezonde descriptieve normen op gedrag, maar juist een positief effect (meer gezond gedrag na confrontatie met een ongezonde norm). Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen denkbaar, één daarvan is dat ongezonde descriptieve normen automatisch doelen activeren bij mensen om gezond te leven. Hier moet echter meer onderzoek naar gedaan worden. Ook voor de tweede en derde vraag, met betrekking tot de effectiviteit van injunctieve normen en de rol van zichtbaarheid van het ongezonde gedrag is geen steun gevonden, wat samenhangt met het uitblijven van negatieve effecten van de ongezonde descriptieve norm. Een studie naar de onderliggende motivationele componenten van injunctieve en descriptieve norm boodschappen heeft aangetoond dat positief geformuleerde descriptieve normen (“ruim 75% zegt vaak fruit te eten wanneer zij zin hebben in een tussendoortje”) en negatief geformuleerde injunctieve normen (“eet eens wat minder vaak snoep, want snoepen is slecht”) het meest effectief de motivatie tot gezonder gedrag beïnvloeden.

 

Met betrekking tot de tweede fase van het project - de uitvoerbaarheid en toepasbaarheid van injunctieve norm boodschappen in de praktijk - zijn inmiddels twee veldstudies uitgevoerd. In deze onderzoeken (onder een groot aantal deelnemers) is gekeken naar de effecten van gezonde en ongezonde descriptieve normen in vergelijking met injunctieve normen, met betrekking tot gezonder eetgedrag. In de omgeving van eetgelegenheden werden normatieve boodschappen geplaatst en met behulp van vragenlijsten en verkoopcijfers werd bekeken wat de effecten van de verschillende boodschappen op dieetgedrag waren. De resultaten van deze studies worden op dit moment geanalyseerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Health promotion campaigns are often initiated because of large numbers of people behaving in an unhealthy way: i.e. alcohol abuse, inadequate diet, or lack of exercise. The campaigns often start with making people aware of how many people behave in such an unhealthy way, indicating how serious the problem is. Unfortunately, these messages -unintendedly- create a social norm that in fact supports the unhealthy behavior. The adverse effect of these health messages is that people experience that unhealthy behavior is normal; a social norm in favor of i.e. alcohol abuse, inadequate diet and lack of exercise. Social norms are an important determinant of behavior; people like to do what other people do and what others expect. There is strong evidence in the area of environmental concern (mostly about littering) for this adverse effect. In a series of laboratory and field experiments (total N = 360), we will demonstrate that this adverse effect is also present in health promotion. We will analyse the role of visibility of the behavior on the effect of norms, and then we will show that in health promotion practice, alternative messages are feasible and effective. The basic approach is to replace the descriptive norm (what people do) with injunctive norms (what people approve or disapprove). The project will deliver clear examples and a practical guide to develop evidence-based health promotion interventions using the right kind of social norms optimally.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website