Projectomschrijving

Het gedrag van anderen is van grote invloed op ons eigen gedrag. Wij willen in dit project onderzoeken of dit ook het geval is op het terrein van gezondheidsgedrag. Meer specifiek onderzoeken we de mogelijk negatieve invloed van ongezonde descriptieve normen (wat de meeste anderen doen of niet doen) op gedrag. En of het beter is - in gevallen waar de meerderheid zich ongezond gedraagt – om een injunctieve norm (wat de meeste anderen goed- of afkeuren) te communiceren. Verwacht wordt dat injunctieve normen vooral effectief zijn in situaties waar de ongezonde descriptieve norm minder duidelijk zichtbaar is. Voor bovengenoemde verwachtingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Opvallend genoeg vinden we het tegenovergestelde effect dat ongezonde descriptieve normen kunnen leiden tot meer gezond gedrag. Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit soort informatie juist doelen activeert bij mensen om zich gezonder te gedragen. Dit moet nog verder onderzocht worden om gezondheidscommunicatie te verbeteren.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website