Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondersteunend onderzoek vervolg vrij veilig campagnes ","De vrij veilig campagnes hebben zich tot nog toe, op basis van de bestaande onderzoeken naar (on)veilig seksueel gedrag, vooral gericht op kennisoverdracht, het versterken van de sociale norm en van onderhandelingsvaardigheden. De Stichting soa-bestrijding en de adviescommissie die de campagnes begeleidt, constateren dat de bestaande onderzoeken naar veilig vrijgedrag onvoldoende inzicht bieden in een aantal onderwerpen, die in de praktijk van intermediairen (GGD-en, huisartsen) zeer relevant blijken. Het gaat hierbij enerzijds om gedragsdeteminanten die een rol spelen bij veilig vrijgedrag in beginnende relaties, en anderzijds om verschillende appèls, die (mogelijk) stimuleren tot veilig gedrag. Middels kwalitatief onderzoek bij de campagnedoelgroep wil de Stichting variabelen en appèls (motieven die stimuleren tot veilig gedrag) in kaart brengen, op basis waarvan de campagnestrategie zonodig kan worden aangepast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website