Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vetzucht neemt toe en is een belangrijke oorzaak van chronische ziekten. Ook kinderen worden steeds dikker. Er wordt gedacht dat kinderen met name dik worden van frisdrank, maar wetenschappelijk stond dat niet vast. Kinderen die veel frisdrank drinken zijn inderdaad dikker, maar dat kan ook komen doordat ze tevens meer chips en patat eten, minder bewegen, en meer TV kijken. Er was nog maar weinig bewijs dat suikers uit frisdranken en limonades specifiek dik maken. Vandaar dat wij een experiment hebben gedaan om dit te onderzoeken. We hebben hiervoor 641 kinderen (5-12 jaar) willekeurig met de dobbelsteen in twee groepen verdeeld. We gaven de ene helft anderhalf jaar lang dagelijks 250 ml limonade met suiker en de andere helft 250 ml limonade zonder suiker. Beide soorten limonade zagen er hetzelfde uit en smaakten hetzelfde. Kinderen mochten alleen meedoen als ze van huis uit al dagelijks dranken met suiker dronken; de limonades die wij gaven vervingen dus de suikerhoudende dranken die de kinderen normaal al dronken.

Tussen oktober en december 2009 zijn 641 kinderen op acht basisscholen gestart met de DRINK studie en de studie eindigde in de zomer van 2011. We hebben gevonden dat kinderen die anderhalf jaar lang suikervrije limonade dronken gemiddeld 1 kilogram minder in gewicht waren toegenomen dan kinderen die suikerhoudende limonade dronken. Ook volgens andere lichaamsmetingen zoals huidplooien en middelomtrek waren kinderen die suikervrije limonade dronken minder in vet toegenomen dan de kinderen die suikerhoudende limonade hadden gedronken. Met onze studie hebben we bewezen dat het wegnemen van suikerhoudende dranken kinderen minder dik maakt. Op termijn kan dit een bijdrage leveren aan het voorkómen van overgewicht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel was om het effect te onderzoeken van de vervanging van suikerhoudende dranken door suikervrije dranken op lichaamsgewicht en vetmassa bij schoolkinderen (5-12 jaar) in een dubbelblind, lange termijn (18 maanden), gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT). De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (zie producten). Voor deze studie hebben wij zelf limonades ontwikkeld die wel of geen suiker bevatten en er toch hetzelfde uitzagen en hetzelfde smaakten. Dit waren dus geen limonades van fabrikanten. We hebben ongeveer 500.000 blikjes met 8 verschillende soorten limonades laten maken, 4 smaken met en 4 zonder suiker. Tussen oktober en december 2009 zijn 641 kinderen op acht scholen gestart met de DRINK studie. We hebben in totaal vier metingen van gewicht en lichaamsvetpercentage gedaan bij de kinderen, aan het begin en na 6, 12, en 18 maanden. We hebben met deze studie gevonden dat kinderen die suikervrije limonade dronken gemiddeld 1 kilogram minder in gewicht waren toegenomen dan kinderen die suikerhoudende limonade dronken. Ook waren kinderen die suikervrije limonade dronken minder in vet toegenomen dan de kinderen die suikerhoudende limonade hadden gedronken. Met onze studie hebben we nu bewezen dat het vervangen van suikerhoudende dranken door dranken zonder suiker kinderen minder dik maakt. Dit is een hard argument om op te treden tegen suikerhoudende dranken. De aanbeveling die hier uit voort komt is dat kinderen meer suikervrije dranken –bij voorkeur water- zouden moeten drinken in plaats van suikerhoudende dranken. In eerste instantie pleiten wij voor water aangezien dit als bijkomend voordeel heeft dat het ook beschermt tegen erosie van de tanden. Maar suikervrije dranken gezoet met kunstmatige zoetstoffen behoren ook tot de alternatieven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OVERGEWICHT BIJ KINDEREN

Vetzucht neemt toe. Ook kinderen worden steeds dikker. Hierdoor krijgen sommige kinderen zelfs diabetes type 2. Daarnaast vergroot overgewicht het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker op latere leeftijd. Het voorkomen van overgewicht is daarom belangrijk. FRISDRANK EN OVERGEWICHT: EEN EXPERIMENT BIJ KINDEREN Overgewicht komt door te weinig bewegen en/of teveel eten. Er wordt gedacht dat kinderen met name dik worden van frisdrank. Het idee is dat suikers in vloeibare vorm ongemerkt naar binnen glijden en geen vol gevoel geven, maar wetenschappelijk staat dat niet vast. Kinderen die veel frisdrank drinken zijn inderdaad dikker, maar dat kan ook komen doordat ze tevens meer chips en patat eten, minder bewegen, en meer TV kijken. Er is verrassend genoeg nog maar weinig bewijs dat suikers uit frisdranken en limonades specifiek dik maken. Om dit te achterhalen verdeelden wij 642 kinderen willekeurig met de dobbelsteen in twee groepen. We geven de ene helft anderhalf jaar lang limonade met en de andere helft limonade zonder suiker. Beide soorten limonade zien er hetzelfde uit en smaken hetzelfde. Na anderhalf jaar kijken we wat het effect is op het lichaamsgewicht. Het onderzoek wordt "dubbelblind" gedaan. Zulk een dubbelblind experiment levert overtuigende bewijzen of iets werkt. Kinderen mogen alleen meedoen als ze van huis uit al dagelijks dranken met suiker dronken, want het zou niet ethisch zijn als wij ze extra suiker gaven. De limonades die wij geven vervangen dus alleen de suikerhoudende dranken die de kinderen normaal al dronken. WAT VERWACHTEN WE VAN HET ONDERZOEK? Als we met wetenschappelijke zekerheid kunnen bewijzen dat het wegnemen van suikerhoudende dranken kinderen slanker maakt, dan hebben we een hard argument om op te treden tegen dergelijke dranken. Als daarentegen blijkt dat het geen verschil maakt, dan kunnen we onze energie voortaan richten op zaken die wél werken. Op die manier willen we bijdragen aan het voorkómen van overgewicht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De DRINKstudie onderzoekt het effect van vloeibare calorieën op lichaamsgewicht bij kinderen. De studie is eind 2009 begonnen en duurde tot juli 2011. Momenteel verwerken we de data. We streven ernaar de resultaten te publiceren in een hoog genoteerd wetenschappelijk tijdschrift. We hopen dat de resultaten uiterlijk eind 2012 zijn gepubliceerd. Het artikel met een beschrijving van de studie is recent gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift (zie producten op uw website).

 

BEREIKTE RESULTATEN:

In 2011 hebben we de laatste meetronde, T = 18 (na 18 maanden) verricht.

 

T = 0 vond plaats aan het eind van 2009. Tijdens T = 0 hebben we geen kind van de 641 deelnemers gemist.

 

T = 6 (na 6 maanden) vond plaats in het voorjaar 2010. Tijdens T = 6 hebben we 14 kinderen niet gemeten.

 

T = 12 (na 12 maanden) vond plaats in november/december 2010. Tijdens T = 12 hebben we 23 kinderen niet gemeten

 

T = 18 (na 18 maanden) vond plaats in juni/juli 2011. Tijdens T = 18 hebben we 28 kinderen niet gemeten.

 

Ook hebben we in 2011 weer veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de compliance. Onze vrachtwagen chauffeur retourneerde wekelijks lege blikjes naar onze werkplaats. Compliance wordt berekend door per kind het aantal lege, half-lege en volle blikjes te tellen. Over de gehele studie is de compliance 85% geweest.

 

Tijdens de vier meetrondes verzamelden we urine van elk kind dat we gebruiken als compliance marker. De urine samples worden de komende maanden geanalyseerd op sucralose.

 

Van de 641 deelnemers zijn 319 kinderen in de suiker-vrije groep geplaatst en 322 in suikerhoudende groep.

Van de suiker-vrije groep laten we alleen urine buisjes analyseren van kinderen die de studie hebben afgemaakt (n = 225). Dit betekent dat de volgende aantallen buisjes beschikbaar zijn voor analyse: T1, n=200, T2, n=195 en T3, n=196.

Van de suikerhoudende groep laten we van 1/3 van de kinderen die de studie hebben afgemaakt buisjes analyseren (n = 252). Dit betekent dat de volgende aantallen buisjes beschikbaar zijn voor analyse: T1, n=81, T2, n=81 en T3, n=81.

 

Van de baseline metingen hebben we de buisjes van beide groepen gereduceerd tot 20 samples die geanalyseerd worden op sucralose.

 

In totaal zijn 136 kinderen gestopt met het drinken van de blikjes maar deze kinderen hebben we wel gemeten en gewogen op T = 18. 28 zijn gestopt met drinken en hebben we ook niet kunnen meten op T = 18. Dit betekent dat we genoeg kinderen in de studie hebben gehouden om met voldoende power de onderzoeksvraag te beantwoorden.

 

In 2011 hebben we geprobeerd de uitval te beperken door de studie voor kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hiervoor verrichtten we de volgende activiteiten: kinderen hebben de mogelijkheid gehad smaakvoorkeuren door te geven, we brachten nieuwsbrieven uit, stuurden verjaardagskaarten, lieten kinderen stickers sparen in daarvoor ontworpen zegelboekjes, bezochten de scholen regelmatig, belden ouders, hebben lessen over voeding en gezondheid aangeboden op de scholen, deelden kadootjes uit, verlootten weekprijzen en organiseerden wedstrijden.

 

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND

Liquid carbohydrates are thought to be less satiating than solid carbohydrates, and calories from sugary drinks might not be compensated for by eating less at subsequent meals. Sugary drinks –including soft drinks as well as fruit juices - are therefore thought to be one of the causes of overweight and obesity in children. However government policies to reduce intake have been less than firm. One reason may be that the evidence for an effect of sugary drinks on body weight rests mostly on observational epidemiological studies and a few short term interventions. The observational studies may suffer from confounding by diet and lifestyle and the trials were too short and too small to be convincing.

High-quality randomized controlled trials have a decisive impact on policy and medical practice. Therefore, properly conducted trials are urgently needed to prove definitely that reduction in the intake of sugary drinks reduces body weight in children. Alternatively, if such an effect is not seen in a high-quality trial then other, more effective interventions may be pursued and implemented.

AIM

Here we propose the first double-blind, long-term, randomized controlled trial of the effect of replacing beverages with sugar by low-sugar alternatives on body weight and fat mass in school children aged 5-10 years. This will be the first trial in this field that meets the demands of evidence-based medicine.

DESIGN AND POPULATION

Five hundred healthy children (5-10 years) will be divided into 2 groups by lottery. Group 1 (n=250) receives 300 mL per day of sugar-containing drinks for 18 months and group 2 (n=250) receives 300 mL per day of a specially developed, identical-looking, sugar-free version of the same drink. Only children who already habitually consume 300 mL per day or more of sugary drinks are eligible. They will replace their habitual drinks with the study drinks, without a need to change their drinking habits. The lottery ensures that diet and activity will on average be the same in both groups. The drinks will be consumed during the morning break at school and consumption will be supervised by the teacher in order to check whether the children actually drink the study drinks. The empty packages will be collected and counted in order to check compliance. No instructions will be given on food selection or intake so as not to disturb spontaneous adjustments in intake brought on by the study drinks.

STUDY OUTCOMES

The primary outcomes of the study are the children’s body weight and body fat mass as estimated from waist circumference (cm) and skinfold thickness (mm) at 4 sites. This will be measured in all children at the start and the end of the study and differences between changes in the two groups will be evaluated. As a secondary outcome we will also assess food intake of the children at lunch time - shortly after the morning break when the children have consumed the study drinks - in order to check whether intake of energy differs between the groups. This may indicate whether or not calories from the study drinks are or are not compensated for by changes in food intake.

IMPLICATIONS

If this trial shows that intake of sugary drinks promotes weight gain, public health strategies and policies to discourage consumption of sugary drinks should be (more strongly) pursued and implemented. This will be an incentive for industries to lower the amount of sugars in beverages and to develop special sugar-free beverages for children.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website