Projectomschrijving

Dit project van Academische Werkplaats AGORA vertaalt de succesvolle SLIM-interventie naar de alledaagse praktijk. De SLIM-interventie is het eerste evidence-based leefstijlprogramma voor diabetes risicogroepen in Nederland. SLIM verlaagt het risico op diabetes met 50% en is daarmee veelbelovend voor diabetespreventie. De SLIM-interventie is ontwikkeld in onderzoekssetting, maar blijkt nog onvoldoende aan te sluiten bij de praktijksituatie. De belangrijkste knelpunten zijn dat de interventie niet duidelijk past bij taken, rollen en bevoegdheden van lokale organisaties. Bovendien is onduidelijk welke eisen er zijn t.a.v. opleiding en training van de uitvoerend werkers en is er geen overdrachtsprotocol. Gezamenlijk met gemeente Apeldoorn, Regionale Ondersteuningsorganisatie Caransscoop, Huisartsenzorg regio Apeldoorn, Thuiszorgorganisatie Vérian en Samenwerkende Fysiotherapeuten Apeldoorn wordt het SLIM-draaiboek herschreven tot een SLIMMER-draaiboek dat aansluit bij de praktijksituatie. Vervolgens wordt de SLIMMER-interventie uitgevoerd in een proefimplementatie in 3 huisartsenpraktijken. Het eindprodukt is een implementatierichtlijn voor grootschalige implementatie van de SLIMMER-interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website