Projectomschrijving

Vraagstuk

Om de zorg betaalbaar te houden, is het belangrijk om de gezondheid van de bevolking te verbeteren en de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage opleiding te verkleinen. Hiervoor is samenwerking tussen partijen als gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en zorgaanbieders als de huisarts belangrijk en ook de betrokkenheid van burgers zelf. Zo kunnen zij onder meer aangeven wat er nodig is waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Het is onbekend hoe burgers het beste kunnen worden betrokken.

Onderzoek

Deze studie bekijkt in 6 regio's hoe burgerparticipatie wordt vormgegeven en met welk resultaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van een regio. Vertegenwoordigers van deze initiatieven (inclusief burgers) denken mee in zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek en de verspreiding van de inzichten (co-creatie).

Producten

De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K.L., et al (2018) “Achieving successful community engagement: A rapid realist review” BMC Health Services Research. 18-285
De Weger E., Van Vooren N., Drewes H.W., et al 2020. “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands: A realist qualitative study. BMC Public Health; 20”: 508.
De Weger E., Raap S., Knibbe M., et al. 2018 “Empowering communities: drawing on evidence to build successful community engagement initiatives”. International Conference for Integrated Care.
De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K., et al (2019) “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands” International Social Theory Consortium".

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website