Projectomschrijving

Vraagstuk

Hoogopgeleide mensen met een goede baan leven langer en hebben minder chronische ziekten dan lager opgeleide mensen met veel onzekerheid over werk en inkomen. Verbetering van gezondheid en veerkracht in lage-inkomenswijken komen alleen tot stand als bewoners daar zelf een rol in spelen. Burgers moeten zelf de regie over hun leven kunnen voeren en zich met anderen eigenaar van hun wijk kunnen voelen. Samenwerking tussen burgers, gemeente en professionals is cruciaal om een wijk te versterken.

Onderzoek

Wij onderzoeken hoe burgers gezondheid en sociale veerkracht in achterstandsbuurten kunnen bevorderen, hoe ze samenwerken met gemeente en professionals en hoe schotten tussen verschillende instanties kunnen worden doorbroken. Ons onderzoek is etnografisch en participatief: we zijn veel aanwezig in de wijk om te observeren en om ervaringen op te tekenen. Bewoners geven feedback op onze verslagen en helpen ons om de goede conclusies te trekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website