Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. English summary

Natural space has been associated with positive health effects. Different features show a positive contribution on health. Green characteristics, accessibility, security, social cohesion, physical activity, etc. are important features. However, there are also myths about positive effects of green. Councils struggle how and where to implement green in regard to health aspects. Also, it is unclear whether ideas of municipalities match the perception of the population. Green is healthy but how healthy? Furthermore, it is unclear how to use green in spatial planning especially in the poorer, lower socioeconomic neighbourhoods. Evidence shows that low SES populations are more vulnerable to adverse environments. Obesity and low physical activity are more common in low SES groups and green can promote physical activity. The aim of the project is to determine what features are best to implement and improve green in a municipality in such a way that it matches the perception on benefits of the local community, the local authorities and the science/health community, and that the chosen features contribute to lower the socio-economic health differences with higher SES neighbourhoods. That way green can give an extra benefit in city planning. The view of scientists (health services) and municipalities on best features is analyzed. This is matched with population’s views by citizen participation in focus group discussions. The outcome is a guideline with best features for green application and natural space planning for different neighbourhoods in order to reduce health differences between neighbourhoods with different socioeconomic status.

 

2. Dutch summary

De natuurlijke omgeving wordt in verband gebracht met positieve gezondheidseffecten. Verschillende functies van groen hebben een positieve bijdrage op de gezondheid. Groene kenmerken, toegankelijkheid, veiligheid, sociale cohesie, fysieke activiteit, etc. zijn belangrijke functies. Er zijn echter ook mythes over de positieve effecten van groen. Gemeenten worstelen met de vraag hoe en waar groen toe te passen om positieve gezondheidsaspecten te krijgen. Het is ook onduidelijk of de ideeën van gemeenten over het toepassen van groen overeenkomen met de perceptie en wensen over groen van de bevolking. Groen is gezond maar hoe gezond? Bovendien is het onduidelijk hoe groen ingepast moet worden in de ruimtelijke ordening, vooral in de armere, lagere sociaaleconomische buurten. Er is aangetoond dat lage SES populaties kwetsbaarder zijn voor een ongunstige omgeving. Zwaarlijvigheid en weinig lichaamsbeweging komen vaker voor bij lage SES-groepen en een groene omgeving kan lichaamsbeweging bevorderen. Het doel van het project is om te bepalen welke functies van groen het beste in het oog van de bevolking van een lage SES-buurt zijn en hoe groen in een gemeente geïmplementeerd kan worden op een zodanige wijze dat deze overeenkomt met de perceptie over voordelen van zowel de lokale bevolking, als van de lokale overheid en van de wetenschap en publieke gezondheidssector; en dat de gekozen functies bijdragen tot het verlagen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met de hogere SES buurten. De mening van wetenschappers (gezondheidszorg) en gemeenten over de beste functies van groen wordt geanalyseerd. Dit wordt vergeleken met het inzicht van de bevolking door participatie van de burgers in focus groepsdiscussies en met vragenlijsten. Het resultaat is een richtlijn met de beste functies van groen voor de toepassing in de planning van de natuurlijke omgeving voor verschillende wijken om daarmee de gezondheidsverschillen tussen buurten met verschillende sociaaleconomische status te verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website