Projectomschrijving

Vraagstuk

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor, vooral bij mensen in een kwetsbare positie. Dit leidt tot gezondheidsverschillen. Leefstijlprogramma’s kunnen de gezondheid van mensen verbeteren. In dit project zijn de effectiviteit, werkzame elementen, ervaringen van deelnemers van het programma X-Fittt 2.0 en voorkeuren van burgers voor deze programma’s onderzocht. X-Fittt 2.0 is een leefstijlprogramma dat uit twee fasen bestaat: een intensieve start van 12 weken (sport, voedingsadvies en leefstijlcoaching) en een nazorgfase van 21 maanden (leefstijlcoaching).

Onderzoek

Methoden gebruikt in het project zijn vragenlijsten, lichaamsmetingen, groepsgesprekken, individuele interviews, gegevens over zorggebruik, concept mapping en een online keuze-experiment.
X-Fittt 2.0 had een positief effect op de deelnemers. Voor mensen in een kwetsbare positie is het belangrijk dat programma’s groepsgewijs aangeboden worden, toegankelijk zijn, en goed begeleid
worden.

Producten

Factsheet eerste resultaten X-Fittt 2.0
Beschrijving en handleiding X-Fittt 2.0 in interventie data base Kenniscentrum Sport
Erkenning X-Fittt 2.0 – ZonMw Nieuwsbericht
Loket Gezond Leven – interventie database

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website