Projecten

Healthy Teeth: all aboard! - East Groningen and The Hague as pilot regions for better oral health in young children.

Lopend (september 2014 - januari 2023)

Healthy teeth: all aboard! In Nederland heeft 41% van de 5-jarigen cariëservaring. Belangrijke risico-indicatoren van cariës zijn sociaaleconomische status en etniciteit. Het doel van dit onderzoek is het evalueren van een community-based (Combas)-aanpak om de mondgezondheid van jonge kinderen te bevorderen waarbij een verwijssysteem en samenwerking wordt opgezet tussen mondzorgprofessionals,...

Bekijk dit project

Programmeerstudie "Aanbevelingen onderzoek en implementatie op het terrein van rookbestrijding

Afgerond (juni 2006 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signalement Zwangerschap en Geboorte

Afgerond (maart 2009 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Testosterone supplementation in elderly men with the metabolic syndrome: balance between glycemic control and cardiovascular risk profile, plus consequences on health

Afgerond (december 2009 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van keuze-ondersteunende tools rond PSA screening.

Afgerond (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Screening op prostaatkanker (met de PSA test) kan de kans op overlijden aan prostaatkanker verkleinen. Maar het kan ook leiden tot overbehandeling met alle onzekerheden en bijwerkingen van dien. En wanneer mannen eenmaal een keer getest zijn, ontstaat vaak een gewoonte om jaarlijks het PSA te blijven testen. Een keuzehulp kan hier uitkomst bieden. Daarnaast is er veel variatie tussen...

Bekijk dit project

Perinatal mortality: an estimate of the attributable risk of patient vs. care factors applying a multilevel analysis approach towards national perinatal data.

Afgerond (mei 2011 - januari 2012)

In opdracht van ZonMw werd in 2009 de Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte uitgevoerd. De doelstelling was het identificeren van kennisvragen welke moeten worden beantwoord om de perinatale gezondheid in Nederland te verbeteren. Nederland heeft een relatief slechte positie wat betreft perinatale gezondheid op Europees niveau. In Nederland is niet alleen het gemiddelde niveau van deze...

Bekijk dit project

CIAO 3 (implementatie and disseminatie van CIAO eindproducten)

Afgerond (oktober 2016 - december 2018)

CIAO: implementatie van interventies bij overgewicht Vraagstuk Het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO) – een samenwerkingsverband van vijf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid – onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren in Nederland verloopt. Daarvoor zijn praktische instrumenten en concrete interventies ontwikkeld, die jongeren helpen een gezonde(re)...

Bekijk dit project

Op school steek je niks op! Bevordering van de invoering van rookvrije schoolterreinen in Nederland

Afgerond (september 2017 - november 2018)

Op school steek je niks op! Vraagstuk In 2020 zal het in Nederland verboden worden om te roken op schoolterreinen. Dit project was er voornamelijk op gericht om ervoor te zorgen dat kennis uit het proefschrift ‘Schools as smoke-free zones: implementation and the impact of outdoor school ground smoking bans at secondary schools’ werd verspreid zodat scholen een rookvrij schoolterrein goed gingen...

Bekijk dit project

Kennisdisseminatie en landelijke introductie Web-based getailorde HPV-voorlichting (VIMP)

Afgerond (februari 2018 - november 2020)

Landelijke introductie HPVkeuzehulp.nl Vraagstuk Hoe kunnen we de HPVkeuzehulp en onderzoeksresultaten verspreiden? Onderzoek Op HPVkeuzehulp.nl worden ouders persoonlijk begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter. Deze aanpak leidde tot een beter geïnformeerde keuze en een hogere vaccinatiegraad dan de reguliere voorlichting. Het huidige onderzoek ging over de...

Bekijk dit project

A double-blind, randomized trial of the efficacy of replacing sugary drinks by low-sugar alternatives on body weight and fat mass in school children.

Afgerond (december 2008 - december 2012)

Kinderen worden steeds dikker en dit vergroot het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Preventie van overgewicht op jonge leeftijd is daarom van groot belang. Een populaire gedachte is dat kinderen vooral dik worden van suikerhoudende dranken omdat daar veel suiker in zit. Deze vloeibare suiker leidt niet tot een vol gevoel en glijdt dus ongemerkt naar binnen. Maar dit staat...

Bekijk dit project

A Hepatitis B and C education and screening programme for Chinese communities in the Netherlands

Afgerond (oktober 2010 - januari 2013)

Preventief testen op hepatitis B en C bij Chinese migranten Vraagstuk Chronische hepatitis B en C komt in Nederland weinig voor, maar relatief wel vaker bij mensen van Zuid-Oost-Aziatische afkomst. In ons land gaat het dan vooral om Chinezen. Veel dragers van hepatitis B of C weten niet dat zij het virus bij zich dragen. Zo kunnen zij het ongemerkt anderen overdragen. Kan voorlichting deze...

Bekijk dit project

A national co-ordinated local juvenile health monitor to support local and national policy on preventive juvenile health.

Afgerond (maart 2002 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A new vaccine for the treatment and prevention of nicotine addiction.

Afgerond (mei 2006 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A novel surveillance method for Barrett’s esophagus patients in a North Holland region by DNA FISH for detection of genetic abnormalities in brush cytology specimens.

Afgerond (oktober 2008 - april 2011)

Een Barrett-slokdarm ontstaat door het terugstromen van maagzuur in de slokdarm. Het slijmvlies onderaan de slokdarm verandert daardoor. Barret-patiënten hebben een verhoogde kans op slokdarmkanker en krijgen regelmatig een endoscopisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet zo betrouwbaar. Dit project onderzoekt een andere methode: de FISH DNA-test. Daarmee worden fouten in...

Bekijk dit project

A randomised,double-blind,placebo-controlled,single-centre trial on the efficacy of tibolone and raloxifene for the maintenance of skeletal muscle strength,bone mineral density,balance,cognitive function and mood/depression in late postmenopausal women>70

Afgerond (januari 2001 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A randomized trial of early detection of asthma-related symptoms in pre-school children at preventive Child Health Centers in the Netherlands

Afgerond (juli 2002 - december 2011)

Vroege opsporing en behandeling van astmasymptomen, en dus minder astma bij kinderen: dat is het doel van deze studie. De onderzoekers evalueren de effectiviteit van opsporing van astmasymptomen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze interventie wordt uitgevoerd bij 16 consultatiebureaus in Rotterdam-Noord, die willekeurig zijn verdeeld in 8 controlebureaus en 8 interventiebureaus. Ouders van...

Bekijk dit project

A screening tool for risk of child abuse by frontline workers: development and pilot validation research of the Mini-CARE

Afgerond (oktober 2007 - oktober 2021)

De negatieve gevolgen van kindermishandeling voor de ontwikkeling van kinderen zijn groot. Voor effectieve preventie van kindermishandeling is het noodzakelijk dat kindermishandeling vroeg wordt gesignaleerd. Het Mini-CARE project heeft als doel de signalering van kindermishandeling door professionals in de zogenaamde ‘voorliggende’ voorzieningen, zoals consultatiebureaus, kinderdagverblijven en...

Bekijk dit project

A smoking cessation service in a disadvantaged neighbourhood in the Hague, The Netherlands: an evaluation of its reach and effectiveness

Afgerond (december 2010 - oktober 2015)

Intensieve begeleiding helpt stoppers in achterstandswijken Vraagstuk Mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) roken meer en hun stoppogingen zijn minder succesvol dan bij andere rokers. In Engelse achterstandswijken is veel ervaring met intensieve begeleiding van deze groepen. Werken die strategieën ook in Nederland? Lukt het om mensen met een lagere SES te laten stoppen met...

Bekijk dit project

A tool to estimate costs of a health in all policies approach to prevent overweight in children and adolescents

Afgerond (juni 2011 - juni 2013)

‘De kostenmonitor’: wat kost integraal, lokaal gezondheidsbeleid? Vraagstuk Integraal lokaal beleid is een veelbelovend middel om een ongezonde leefstijl aan te pakken. Leefstijl heeft immers te maken met diverse factoren, zoals inkomen en woonomgeving. Veel gemeenten worstelen met de ontwikkeling en implementatie van zo’n integrale aanpak, waardoor er nog maar weinig daadwerkelijk mee aan de...

Bekijk dit project

A trial based economic evaluation of Kopstoring: A study on the costs and effects of an online prevention program for children of 16 to 25 years old of parents with mental or substance use disorders

Afgerond (januari 2010 - januari 2017)

KOPP-kinderen? Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP) lopen groot risico (50-66%) om dezelfde problemen te ontwikkelen. Voor deze kinderen heeft dit vaak impact op hun gezondheid, welzijn, sociale netwerk en functioneren. Online cursus 'Kopstoring' Daarom is voor adolescenten de online cursus Kopstoring ontwikkeld die in dit proefschrift vanuit verschillende...

Bekijk dit project

Aanscherping validiteit en betrouwbaarheid van het Preventie Effectiviteits Instrument (Preffi): naar een Preffi 2.0

Afgerond (november 2000 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanscherping validiteit en betrouwbaarheid van het Preventie Effectiviteits Instrument (Preffi): naar een Preffi 2.0

Afgerond (mei 2002 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvullend campagneonderzoek Veilig vrijen.

Afgerond (maart 1999 - januari 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Accessibility of well-baby clinics for Turkish and Moroccan families with children aged 0 to 5 years in selected urban areas in the Netherlands

Afgerond (april 2001 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Active living: physical activity as a daily habit for primary school children through adaptations in social and physical environment

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2015)

Active Living: fysieke en sociale beweegprikkels op de basisschool Vraagstuk Active Living wil beweeggedrag bevorderen bij basisschoolleerlingen. Dat gebeurt via aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving op en rondom scholen. De domeinen zijn ‘actief transport’, ‘beweging op school’ en ‘beweging in de vrije tijd’. Het programma is in het schooljaar 2012-2013 geïmplementeerd op tien...

Bekijk dit project

Activerend Huisbezoek voor en door allochtone ouderen

Afgerond (juni 2002 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Activity-promoting video games: an effective way to prevent overweight and obesity in a family setting?

Afgerond (december 2008 - juni 2014)

Minder tijd zittend doorbrengen en meer bewegen zijn belangrijke doelen in de strijd tegen overgewicht. Een veelbelovend hulpmiddel om de tijd die zittend wordt doorgebracht te verminderen, zijn zogenaamde beweeggames. Beweeggames zijn computerspellen waarbij de spelers bewegingen met het hele lichaam maken om het spel te kunnen spelen (bv. dansen, boksen, tennissen met de Nintendo Wii, X-box...

Bekijk dit project

ADVERSE EFFECTS OF HEALTH MESSAGES; Preventing the communication of unintended social norms stimulating unhealthy behaviors

Afgerond (januari 2008 - april 2012)

Het gedrag van anderen is van grote invloed op ons eigen gedrag. Wij willen in dit project onderzoeken of dit ook het geval is op het terrein van gezondheidsgedrag. Meer specifiek onderzoeken we de mogelijk negatieve invloed van ongezonde descriptieve normen (wat de meeste anderen doen of niet doen) op gedrag. En of het beter is - in gevallen waar de meerderheid zich ongezond gedraagt – om een...

Bekijk dit project

Agent-based models as a tool for simulating scenarios of environmental interventions and policies aimed at the reduction of socio-economic inequalities in health behaviours.

Afgerond (maart 2012 - september 2013)

Agent-based modellen: effect beleidsscenario’s realistischer voorspellen Vraagstuk Mensen met een hogere opleiding of inkomen zijn vaak gezonder, deels doordat ze in een ‘betere’ buurt wonen. Veel onderzoek bestudeert welke kenmerken van buurten de verschillen veroorzaken. Maar mensen kiezen ook een buurt die bij ze past en bepaalde omgevingsveranderingen hebben neveneffecten. Mensen en...

Bekijk dit project

Alcohol Alert for 16-18 year old adolescents

Afgerond (januari 2011 - september 2015)

Alcohol Alert: computerspel voor jonge ‘binge drinkers’ Vraagstuk Overmatig alcoholgebruik is een probleem onder jongeren. Met name ‘binge drinking’, het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol in korte tijd, is riskant. Juist jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van alcohol. Wat vinden zij (en hun ouders) zelf over alcohol en over interventies om overmatig gebruik...

Bekijk dit project

Alcoholvoorlichtingscampagne 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is

Afgerond (januari 1999 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Alcoholvoorlichtingscampagne 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is

Afgerond (januari 2000 - augustus 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Allochtone vrouwen en gezondheidsbevordering in de wijk: Een community-studie rond de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam

Afgerond (januari 2002 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Always look on the bright side of life Increasing emotional resilience in adolescents by training cognitive processes to prevent anxiety and depression

Afgerond (december 2011 - juni 2017)

In dit project werden verschillende online computertrainingen ter preventie van angst en depressie  bij jongeren onderzocht. Jongeren die kwetsbaar zijn voor dit soort klachten, richten hun aandacht vaak automatisch op negatieve informatie en interpreteren situaties snel negatief. Doel van de trainingen was jongeren te leren de wereld door een positievere bril te bekijken. De trainingen zijn...

Bekijk dit project

Ambassadeurschap Gezond Leven

Afgerond (juli 2003 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ambassadeurschap Gezond Leven

Afgerond (november 2006 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An adipocyte-driven mechanism for weight regain after weight loss: the yo-yo effect

Afgerond (november 2011 - juli 2017)

Het jojo-effect onderzocht Op gewicht blijven na afvallen blijkt lastig. Tot wel 80% van de mensen gaat binnen twee jaar weer terug naar het oude gewicht. Als gevolg van afvallen ontstaat stress in de vetcellen. Wij hebben onderzocht of deze vetcel-stress een mogelijke oorzaak is van deze gewichtstoename. We hebben mensen met overgewicht ca. 10% laten afvallen in 5 weken of in 3 maanden. Na nog 4...

Bekijk dit project

An effect evaluation of the enforcement of the age ban on adolescent alcohol consumption and the additional value of a community intervention

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An effect- and process evaluation of two intervention methods which aimed at improving vegetable and fruit consumption of schoolchildren with low SES and their parents

Afgerond (januari 2002 - april 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion; the INFORMEH project

Afgerond (april 2011 - oktober 2013)

Naar breder economisch evaluatieonderzoek van gezondheidsbevordering Vraagstuk De winst van gezondheidsbevordering is groter dan een betere (volks)gezondheid alleen. Hoe breder economisch evaluatieonderzoek op dit terrein is, hoe beter de wetenschap besluitvormers kan adviseren. Is er een breder spectrum van uitkomstmaten vast te stellen? En kan er een instrument worden ontwikkeld voor...

Bekijk dit project

An update and evaluation study of the course ‘Good food does not need to be expensive’

Afgerond (november 2011 - november 2014)

Cursus laat mensen met een laag inkomen gezonder eten Vraagstuk Mensen met een laag inkomen zijn vaak slecht te bereiken met gezondheidsvoorlichting. Bovendien is gezond eten lastiger met een klein budget. De cursus Goedkoop Gezonde Voeding bestaat uit twee bijeenkomsten en een sms die deelnemers herinnert aan hun persoonlijke actieplan. Met praktische werkvormen en materialen leren deelnemers...

Bekijk dit project

Articulating the societal value of community prevention programs against childhood obestity: research methodology development alongside two preventive community programs

Afgerond (januari 2011 - augustus 2013)

Wat doet ertoe in het evalueren van obesitaspreventie? Vraagstuk Obesitas komt veel voor en heeft grote gevolgen voor individu en maatschappij. Het voorkomen ervan is dus belangrijk, maar hoe meet en vergelijk je de resultaten van obesitaspreventie? Is er een methode mogelijk die de maatschappelijke impact van obesitaspreventie bij kinderen analyseert? Niet alleen de ‘kosten per kilogram’ doen...

Bekijk dit project

Aspiring to Healthy Living. The development of a programme for healthy living in a diverse and dynamic society.

Afgerond (oktober 2002 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Assessment of genetic variation as a predictors of smoking cessation: a promising preventive and intervention tool?

Afgerond (september 2007 - november 2012)

Uit onderzoek is gebleken dat genetische variatie (= kleine verschillen in het DNA tussen twee personen) rookgedrag, zoals de kans om te beginnen met roken, te blijven roken, en te stoppen, kan beïnvloeden. En deze genetische variatie zal waarschijnlijk ook de effectiviteit van stoproken medicijnen beïnvloeden. Hierdoor zal een medicijn bij de ene persoon wel werken, maar bij de andere niet. In...

Bekijk dit project

Attacking hazardous alcohol and drug use at intermediate vocational education (ROC's) in Rotterdam: effectevaluation of a plan of attack

Afgerond (september 2012 - maart 2015)

Effecten van het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s in Rotterdam Vraagstuk Alcohol- en drugsgebruik onder scholieren kan schadelijke gevolgen hebben. Rotterdams onderzoek laat zien dat in het algemeen sprake is van een afname in alcohol- en drugsgebruik onder scholieren, maar niet onder mbo-studenten. De gemeente Rotterdam heeft dan ook een Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s opgesteld, om...

Bekijk dit project

Balancing risks and benefits in primary prevention. Development of an individualised approach.

Afgerond (maart 2006 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Barrières bij de implementatie van screenen op angst en depressie in de verloskundigen praktijk: een kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Afgerond (december 2012 - maart 2013)

Lastige implementatie angst- en depressiescreening door verloskundigen Vraagstuk Het PROMISES-onderzoek wilde het effect onderzoeken van cognitieve gedragstherapie bij angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap. Het bleek echter lastig voldoende proefpersonen te werven. Hoe komt het dat er in de eerste-, tweede- en derdelijns verloskunde zo weinig gescreend wordt op angst en depressie...

Bekijk dit project

Behavioral Journalism als innovatieve methode om gezond gedrag te bevorderen

Afgerond (juli 2002 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beheer gezondheidsbevorderende interventies

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bepaling van de tijdsduur vanaf infectie met hoog-risico humaan papillomavirus (HPV) tot het ontstaan van baarmoederhalskanker door normale archief-uitstrijkjes van vrouwen met baarmoederhalskanker te testen op hoog-risico HPV.

Afgerond (november 2000 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bescherming van medische gegevens in het kader van de sociale zekerheidswetgeving: een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek

Afgerond (februari 1997 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Betere controle van ouderen met een hoge bloeddruk. Een multi-dimensionele sterftetafelbenadering

Afgerond (april 2002 - november 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Kennissynthese over het verbeteren van de uitnodigingsstrategie

Afgerond (oktober 2008 - juli 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen van een beleid voor de schoolkantine als onderdeel van een schoolgezondheidsbeleid

Afgerond (januari 2000 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen van niet-roken onder de Turkse bevolking: een community based interventie

Afgerond (oktober 2004 - februari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen vroegsignalering meningitis

Afgerond (juli 2000 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderende en belemmerende factoren bij de adoptie van interventies in de preventieve geestelijke gezondheidszorg

Afgerond (november 2002 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevordering van HIV/SOA testen

Afgerond (januari 2004 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bewegingsstimulering vanuit de 1e lijn: onderzoek naar voorwaarden en strategieën voor continuering van beweeggedrag

Afgerond (november 2008 - april 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Biomarkerevaluatie van verschillende vormen van Internet-based interactief voedingsadvies-op-maat over vet

Afgerond (januari 2002 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Boek over levensverhalen

Afgerond (augustus 2004 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Boek Refka

Afgerond (september 2004 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Boys and Girls - an interactive web-based series to promote healthy lifestyles among European adolescents

Afgerond (april 2011 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Breast cancer screening - from one-size-fits-all to a personalised risk-based approach

Lopend (juni 2013 - januari 2022)

Vroege ontdekking van borstkanker via screening levert een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de borstkankersterfte, maar heeft ook nadelen. Wij onderzoeken of het bevolkingsonderzoek effectiever en doelmatiger kan worden door rekening te houden met de individuele kans van een vrouw op borstkanker. Door informatie te verzamelen over zoveel mogelijk risicofactoren bij 90000 vrouwen die...

Bekijk dit project

Breast density as indicator for MRI screening in women at high risk for breast cancer: a randomized clinical trial

Afgerond (januari 2011 - februari 2020)

Dit project bestaat uit twee studies: de DENSE studie en de FAMRISc studie. Hieronder vindt u per studie een samenvatting. Resultaten 1e ronde DENSE studie: MRI screening bij vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel Vraagstuk Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel hebben een verhoogde kans op borstkanker. Een bijkomend probleem is dat bij hen aanwezige tumoren door dit dichte klierweefsel...

Bekijk dit project

Business case vroege opsporing en preventie van psychisch letsel bij letsel patiënten op de SEH

Afgerond (februari 2015 - maart 2017)

Screening en zelfhulp bij psychische problemen na spoedeisende hulp   Vraagstuk Na een ongeval en opname op de spoedeisende hulp (SEH) kunnen patiënten (en hun naasten) psychische klachten ervaren, zoals posttraumatische stress. Het is belangrijk om dergelijke klachten tijdig te herkennen en patiënten te ondersteunen om verergering te voorkomen. Wat is de business case van een online screening...

Bekijk dit project

Campagne kinderveiligheid: Laat je niet verrassen. Pas op voor giftige verleiders.

Afgerond (mei 1999 - mei 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Campagne kinderveiligheid: Veilig op Pad

Afgerond (mei 2000 - mei 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) slimmer blowen voor & door allochtone jongeren

Afgerond (juni 2007 - maart 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Carotid intima media thickness measurement in cardiovascular screening programmes

Afgerond (december 2010 - april 2013)

Zijn hart- en vaatziekten beter voorspelbaar met halsslagadermeting? Vraagstuk De kans op hart- en vaatziekten wordt geschat op basis van risicofactoren. Slagaderverkalking – eenvoudig aantoonbaar met een echo – is ook een voorspeller van deze veelvoorkomende aandoeningen. Kan slagaderverkalking toegevoegd worden aan de set voorspellers? En wordt het zo mogelijk om mensen met een laag risico...

Bekijk dit project

CHANCES. Cardiovascular and metabolic health after the challenge of pregnancy: development and evaluation of a strategy of individual health risk appraisal and tailored intervention

Afgerond (oktober 2006 - september 2010)

Vrouwen die tijdens de zwangerschap complicaties hebben gehad, hebben op latere leeftijd meer kans op hart- en vaatziekten. Het gaat hierbij om zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapssuiker of een groeibeperking van het ongeboren kind. ‘Chances’ is een leefstijlinterventie voor deze vrouwen, die het risico op hart- en vaatziekten moet verkleinen. De interventie bestaat uit het meten van...

Bekijk dit project

Changing physical or social environmental factors, what works best for promoting walking among older adults living in low SES neighborhoods?

Afgerond (oktober 2011 - januari 2016)

Wijkwandelen: hoe breng je 55-plussers in beweging? Vraagstuk Veranderingen in de woonomgeving kunnen kansrijk zijn voor het bevorderen van bewegen, maar wetenschappelijk bewijs voor een effect ontbreekt vaak nog. Rotterdam wilde 55-plussers in wijken met een lage SES stimuleren meer te gaan wandelen door relatief kleine aanpassingen in de fysieke of de sociale omgeving. Wat zijn bijvoorbeeld de...

Bekijk dit project

China in het oosten

Afgerond (januari 2013 - mei 2013)

Campagne maakt Chinezen bewust van hepatitis B en C Vraagstuk In de regio Arnhem zijn 2600 Chinezen woonachtig, in de regio Nijmegen zijn dit er 900. Onder deze bevolkingsgroep komen hepatitis B en C relatief vaak voor. Door dragerschap op te sporen en behandeling aan te bieden, is een verdere verspreiding van deze infectieziekten tegen te gaan. Zorgt een campagne gericht op de doelgroep voor...

Bekijk dit project

CHIPS: chirurgische profylaxe en surveillance

Afgerond (februari 1999 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Clinical study of the value of Human Papillomavirus (HPV) genotyping in the treatment of serial abnormal cervical cytology Pap 2/3a mild dyskaryosis (Pap 3a1): consequences for referral and treatment.

Afgerond (maart 2000 - juni 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cognitive decline and early signs of depression in elderly people: the efficacy of n-3 fatty acid supplementation

Afgerond (januari 2005 - juni 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Collaboration between public health, primary and social care in deprived neighbourhoods: developmental evaluation of two pilots in Amsterdam North en Utrecht Overvecht

Afgerond (oktober 2010 - januari 2014)

Groter accent op preventie en zelfmanagement beïnvloedt zorgconsumptie Vraagstuk Bewoners van achterstandswijken hebben vaker een chronische ziekte, een ongezonde leefstijl en ze ervaren vaker problemen met bijvoorbeeld wonen en inkomen. Een groter accent op preventie en zelfmanagement is een mogelijke strategie om een hoge zorgconsumptie in achterstandswijken terug te dringen. Draagt een...

Bekijk dit project

Collectieve waarden en collectieve verantwoordelijkheid in preventie en volksgezondheidszorgbeleid

Afgerond (maart 2000 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Communities that Care: Effectiveness of a community intervention strategy for the prevention of alcohol and drug use and other problem behavior of youngsters in the Netherlands

Afgerond (januari 2008 - mei 2012)

Alcohol- en drugsgebruik en ander probleemgedrag (geweld, jeugdcriminaliteit, schooluitval, tienerzwangerschappen en depressie/angst) zijn ook onder Nederlandse jongeren zorgwekkende zaken. Sinds 2000 is als antwoord op deze maatschappelijke problematiek in verschillende steden en wijken de preventiestrategie CtC uitgezet. Inmiddels werken meer dan 20 steden en wijken met deze strategie. De eerste...

Bekijk dit project

Community projecten: de eeuwige belofte?

Afgerond (januari 2004 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Community projecten: de eeuwige belofte?

Afgerond (januari 2007 - juni 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Comparing two e-Health programs for the GP-setting to target LSES and HSES smokers

Afgerond (januari 2010 - juli 2014)

In dit onderzoek wordt een nieuwe stoppen-met-roken methode getest. Hierbij ontvangen rokers via internet advies op maat over stoppen met roken. Een advies op maat wordt helemaal afgestemd op vragen die de rokers van te voren invullen en is dus helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie van de roker. Doel van het onderzoek is om te testen wat de beste methode is voor het geven van dit advies...

Bekijk dit project

Comparison of two fecal immunochemical tests (FITs) within a nationwide screening program for CRC

Afgerond (september 2015 - oktober 2020)

In Nederland is in 2014 gestart met het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit is gebaseerd op de resultaten van het proefbevolkingsonderzoek. Echter in het proefbevolkingsonderzoek werd de OC-sensor als FIT gebruikt, terwijl in het huidige bevolkingsonderzoek het de FOB-Gold is geworden. Gezien het ontbreken van data hoe de twee FITs zich ten opzichte van elkaar verhouden in detectie van...

Bekijk dit project

CompHP. Developing Competencies and Professional Standards for Health promotion Capacity Building in Europe

Afgerond (april 2011 - september 2012)

Het CompHP project ontwikkelt een Europees raamwerk voor kerncompetenties, professionele standaarden en accreditatie voor gezondheidsbevordering. Er zijn 24 partners uit onderzoek, beleid en praktijk betrokken.  Het project gebruikt methodieken gericht op het bereiken van consensus via  consultatie van belangrijke actoren in Europa. Achtergrond van het project is dat de praktijk van...

Bekijk dit project

Computer tailored information to influence nutrition, smoking and exercise habits; testing the application at the community level [ALOM: Advies over Leefstijl Op Maat; Advice about Lifestyle through Tailoring]

Afgerond (oktober 2000 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Computer tailoring and tailoring on ethnic identity as strategies to improve dietary and physical activity behaviours among lower socio-economic groups

Afgerond (december 2011 - december 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Consortium instruments for integrated action (i4i)

Afgerond (september 2012 - februari 2015)

i4i: instrumenten voor geïntegreerde actie in gezondheidsbeleid Vraagstuk In Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van integraal gezondheidsbeleid en de kennistransfer tussen beleid, onderzoek en praktijk. Maar veel van deze kennis is nog te gefragmenteerd, waardoor er te weinig krachtige stappen vooruit kunnen worden gezet. Zijn er nieuwe onderzoeksmethoden en concrete tools op deze...

Bekijk dit project

Correlation II European Network Social Inclusion and Health

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Correlation II is een Europees project dat zich richt op het verbeteren van preventie en toegang tot zorg en behandelingsmogelijkheden voor kwetsbare risicogroepen op het gebied van bloed overdraagbare infectieziekten als Hepatitis C en HIV/Aids. In de verschillende componenten van het project worden handboeken, instrumenten en methodieken ontwikkeld op het gebied van outreach, collegiale support...

Bekijk dit project

Cost-consequences of multifaceted primary prevention of asthma

Afgerond (september 2008 - oktober 2012)

De RAKKER-studie richt zich op het voorkomen van astma bij kinderen. RAKKER onderzoekt hoe (kosten)effectief meervoudige primaire preventie is ten opzichte van enkelvoudige primaire preventie. Met andere woorden: werken gecombineerde preventiemaatregelen beter en zijn ze (uiteindelijk) goedkoper dan enkelvoudige maatregelen (zoals minder blootstelling aan allergenen)? Het gaat daarbij om kinderen...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness analysis of screening for peripheral arterial occlusive disease and subsequent risk factor modification for the prevention of myocardial infarction and stroke: A computer simulation study.

Afgerond (februari 2000 - juni 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a cognitive group prevention module for recurrent depression

Afgerond (september 1999 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a screen-and-treat strategy for Q fever among pregnant women in risk areas: a clustered randomised trial

Afgerond (november 2009 - april 2011)

Dit onderzoek richt zich op het vroeg opsporen van Q-koorts bij zwangere vrouwen. Vroege opsporing en behandeling kan (ernstige) problemen voorkomen bij moeder en kind.  Q-koorts is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door een bacterie. Geiten en schapen zijn de voornaamste dragers. Q-koorts veroorzaakt niet altijd klachten, maar kan ook ernstig verlopen. Zwangere vrouwen met Q-koorts worden...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of an active withdrawal of medication policy versus usual care in patients currently treated for hypertension and hypercholesterolemia: a cluster-randomised controlled non-inferiority trial in general practice

Afgerond (januari 2012 - februari 2017)

Veilig stoppen met bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie Vraagstuk Te vaak worden medicijnen voor hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte gegeven, zo bleek uit een kleine studie. De ECSTATIC-studie onderzocht of patiënten met een laag risico op hart- en vaatziekten (HVZ) veilig hun bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie kunnen afbouwen. Ook is onderzocht of dit de zorgkosten...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of an individually-tailored long-term worksite health promotion programme on physical activity and nutrition

Afgerond (maart 2007 - maart 2011)

In dit project onderzoeken we of werknemers door een leefstijlprogramma via internet op lange termijn meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Bijna 1000 werknemers uit zes bedrijven doen mee aan dit onderzoek. Alle deelnemers krijgen een gezondheidsmeting en twee jaar lang toegang tot een persoonlijke website. De helft van de deelnemers heeft daarnaast verschillende extra mogelijkheden op die...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of an injury prevention program in male amateur soccer

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2012)

Ongeveer 28% van de sportblessures in Nederland wordt veroorzaakt door veldvoetbal. Deze blessures zorgen voor persoonlijk leed, medische kosten, voetbalverzuim en soms arbeidsverzuim. Daarom worden blessures in het amateurvoetbal en het effect van blessurepreventie onderzocht door het UMC Utrecht en de KNVB. De onderzoekers registreerden alle voetbalblessures bij spelers in eerste klasseteams uit...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of CT screening to identify individuals at risk for cardiovascular events: a computer simulation study.

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of expanding recommendations for inter-pandemic influenza vaccination

Afgerond (januari 2006 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile couples to prevent unnecessary treatment and improve reproductive outcome

Afgerond (juni 2009 - juli 2016)

Drie van de tien vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen is te zwaar. Onderzoek toont aan dat gewichtsverlies de zwangerschapskansen vergroot. Bovendien leidt afvallen tot minder zwangerschapscomplicaties en een betere gezondheid van de pasgeboren baby’s. De LIFEstyle-studie onderzoekt de kosten en de effecten van een leefstijlprogramma voor vrouwen met overgewicht en verminderde vruchtbaarheid....

Bekijk dit project

Creating healthy green space in practice: evaluation of a pilot project in a low SES neighbourhood in Rotterdam

Afgerond (september 2011 - maart 2013)

Hoe kunnen groene buitenruimten bijdragen aan gezondheid en welzijn? Vraagstuk Een stimulerende omgeving kan bijdragen aan meer bewegen en een betere sociale samenhang. In een lage inkomenswijk in Rotterdam is de inrichting van twee bestaande groene buitenruimten na raadpleging van omwonenden aangepast. Dit werd gedaan om de kwaliteit van het groen te verbeteren en het gebruik van deze tuinen...

Bekijk dit project

Cross-cultural validation of the SQUASH

Afgerond (april 2012 - januari 2014)

Is de SQUASH geschikt voor beweegrapportage bij alle etnische groepen? Vraagstuk Andere etnische groepen dan autochtonen vormen een belangrijke doelgroep voor gezondheidsbevordering. De SQUASH is een populair instrument om fysieke activiteit te meten, maar is alleen onder de autochtone Nederlandse bevolking gevalideerd. Geeft de SQUASH ook betrouwbare informatie over de fysieke activiteit van...

Bekijk dit project

Crossing boundaries, connecting cultures: learning from a participative social media approach to improve public mental health

Afgerond (oktober 2012 - februari 2015)

Bianca-in-de buurt: samen films maken verbetert geestelijke gezondheid Vraagstuk Media hebben invloed op het sociale leven van mensen. Media kunnen dus ook ingezet worden om het leven te verbeteren en om geestelijke gezondheid te bevorderen. De zogeheten Bianca-films op de lokale tv nodigen mensen uit met elkaar te spreken over hun alledaagse ervaringen met stress en de bronnen daarvan. En...

Bekijk dit project

CT-colonography (virtual colonoscopy) as triage technique in fecal occult blood test screening for prevention of colorectal cancer

Afgerond (augustus 2006 - juli 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CT-colonography for screening for colorectal cancer

Afgerond (februari 2009 - februari 2012)

Dikkedarmkanker komt relatief veel voor. Vroege opsporing kan voorkomen dat patiënten onnodig overlijden aan deze ziekte. Dikkedarmkanker kan op verschillende manieren worden opgespoord. In dit proefbevolkingsonderzoek wordt bekeken of CT-colonografie een geschikt middel is in een landelijk bevolkingsonderzoek. Bij CT-colonografie wordt een 3D-scan gemaakt van de dikke darm. Ook bekijken de...

Bekijk dit project

Current and future regimes for preventing depression: acceptability and population-level cost-effectiveness

Afgerond (augustus 2009 - december 2010)

Kosteneffectiviteit van depressiepreventieIn de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in depressiepreventie. Veel preventieve interventies blijken effectief te zijn. Toch zijn er nog onbeantwoorde vragen. Maakt depressiepreventie de zorg voor depressie als geheel kosteneffectiever? En wat gebeurt er wanneer we preventie op nog grotere schaal aanbieden, bijvoorbeeld als e-health interventies? Dit...

Bekijk dit project

Cyberpoli’s, een interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen met een chronische aandoening en hun medische behandelaars

Afgerond (oktober 2008 - juli 2011)

Cyberpoli’s zijn interactieve websites voor kinderen met een chronische aandoening. Kinderen kunnen op de websites informatie vinden, vragen stellen, ervaringen delen en spelletjes spelen. De onderzoekers hebben de Astma-Cyberpoli en de Diabetes-Cyberpoli geëvalueerd. Kinderen, ouders en behandelaars hebben een enquête ingevuld met vragen over de meerwaarde van de site en of deze bijdraagt aan het...

Bekijk dit project

Cystische fibrose Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen In Nederland - CHOPIN 2

Afgerond (juli 2009 - september 2011)

CHOPIN 2: Cystic Fibrosis opgenomen in het landelijk hielprikprogramma Vraagstuk Vroege opsporing van Cystic fibrosis (CF) verhoogt de kwaliteit van leven en de levensverwachting. CHOPIN 2 is een verlenging van het project CHOPIN (Cystic fibrosis Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen in Nederland), waarin screeningsstrategieën zijn ontwikkeld. Zijn deze nog verder te verfijnen? En hoe kunnen...

Bekijk dit project

DALI: Vitamin D And Lifestyle Intervention for Gestational Diabetes Mellitus (GDM) Prevention

Afgerond (april 2011 - februari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De 10-jaars incidentie van complicaties bij door screening ontdekte diabetes type 2 patienten, controles en op de gebruikelijke wijze ontdekte diabetespatienten. De Hoorn Studie

Afgerond (oktober 1998 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De 10-jaars incidentie van complicaties bij door screening ontdekte diabetes type 2 patienten, controles en op de gebruikelijke wijze ontdekte diabetespatienten. De Hoorn Studie

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De allochtone zorgadviseur in de wijk: brug tussen cliënt en hulpverlener.

Afgerond (december 2002 - mei 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De belemmerende en bevorderende factoren van vaccinatie bij werkenden in de gezondheidszorg

Afgerond (juni 2001 - oktober 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De bevordering van de invoering van Informatieve huiskamerbijeenkomsten voor oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen

Afgerond (januari 2007 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De bevordering van de seksuele gezondheid van Antillianen en Arubanen in Rotterdam

Afgerond (januari 2002 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De cursus 'Omgaan met depressie' voor Turken en Marokkanen met depressieve klachten - een proefproject

Afgerond (oktober 2000 - september 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De effecten van omgevingsinterventies op gezond gedrag: een systematisch overzicht van de literatuur

Afgerond (september 2004 - november 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De effectiviteit van een preventief interventie programma op de ontwikkeling van ernstig prematuur geboren kinderen en het welbevinden van hun ouders. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een multiculturele achtergrond

Afgerond (januari 2006 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De implementatie van de cursus 'Omgaan met depressie' in de preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Afgerond (september 1998 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De implementatie van Minimale Interventiestrategie Stoppen-met-roken voor de Cardiologieafdeling (C-MIS)

Afgerond (juli 2000 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De implementatie van Minimale Interventiestrategie Stoppen-met-roken voor de Verloskundepraktijk (V-MIS)

Afgerond (januari 2001 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De implementatie van vroegdetectie en vroeginterventie bij hulpzoekende mensen met een ultrahoog risico voor het ontwikkelen van een eerste psychotische episode

Afgerond (januari 2014 - januari 2015)

Implementatie vroegdetectie van psychoses: naar een brede invoering binnen de ggz Vraagstuk Vroegdetectie en vroeginterventie bij hulpzoekende jonge mensen (16-35 jaar) met een psychoserisico is van groot belang. Eerder onderzoek (ZonMw-project 120510001) heeft aangetoond dat een cognitief-gedragstherapeutische interventie het uitbreken van een psychose bij mensen met een ultrahoog risico met...

Bekijk dit project

De interactie tussen omgevings- en individuele kenmerken van lichamelijke activiteit: naar gerichte ontwikkeling van effectieve interventies in lagere sociaal-economische groepen en ouderen

Afgerond (november 2008 - mei 2010)

"Wat bepaalt of mensen veel of weinig bewegen? Er wordt steeds vakerverondersteld dat juist de combinatie van individuele enomgevingskenmerken samen bepalen of mensen actief zijn of niet. Hierbestaat echter weinig wetenschappelijke kennis over. In dit onderzoek is bestudeerd op welke wijze onze woonomgeving samen met individueleafwegingen van mensen leidt tot bewegen. Een belangrijke conclusie...

Bekijk dit project

De kosten en gezondheidseffecten van met fytosterolen verrijkte margarines (Benecol, Becel Pro-Activ)

Afgerond (januari 2005 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De lange-termijn continuering van het voorlichtingsprogramma 'Roken? Niet waar de kleine bij is': een interventie om passief roken door jonge kinderen tegen te gaan.

Afgerond (januari 2000 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een 'community' interventie gericht op secundaire preventie van depressie bij ouderen

Afgerond (april 2001 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering

Afgerond (mei 2009 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een elektronisch begeleidingsprogramma voor vaatpatiënten

Afgerond (januari 2005 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een empowerment kwaliteitsinstrument als onderdeel van de Preffi 2.0

Afgerond (april 2006 - april 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een action learning programma 'Participatief werken en empowerment' voor professionals in de gezondheidsbevordering en preventie.

Afgerond (april 2006 - maart 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De parallelle implementatie van de MIS gericht op stoppen met roken onder drie beroepsgroepen binnen een regionaal rookpreventieprogramma.

Afgerond (september 1999 - september 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De validiteit van Stages of change: Een onderzoek naar het fundament en de praktische implicaties van het 'stages-of-change' concept uit het Transtheoretisch model, toegepast op consumptie van groente en fruit.

Afgerond (januari 2002 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De voorspellende eigenschappen van de handreiking “Uniforme signalering van taalachterstanden”.

Afgerond (januari 2015 - mei 2015)

Eerder signaleren van primaire taalontwikkelingsstoornissen Vraagstuk Primaire taalontwikkelingsstoornissen komen relatief veel voor, maar worden soms nog te laat onderkend. De handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’ helpt professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om taalachterstanden te signaleren bij kinderen tussen 2 en 2,5 jaar. Hebben de...

Bekijk dit project

De werkzaamheid van lokaal-integraal beleid. Overzicht van de vragen uit de praktijk, de antwoorden in de literatuur, en de kansen voor verder onderzoek.

Afgerond (september 2014 - juni 2015)

Welke vragen zijn er over de werkzaamheid van lokaal integraal beleid?   Vraagstuk Lokaal integraal beleid krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de publieke gezondheidszorg. Door vanuit de gezondheidssector met andere sectoren en partijen samen te werken, kunnen ook maatschappelijke en fysieke determinanten van gezondheid worden aangepakt. Het bewijs van de werkzaamheid is echter nog zeer...

Bekijk dit project

Derde meting monitorenonderzoek Internet en Jongeren

Afgerond (maart 2008 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Deskundigheidsbevordering voor huisartsen en internisten inzake virale hepatitis.

Afgerond (december 2000 - oktober 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Detection, Intervention and Prevention of Depression in People aged 55 and over in the 'E-Knowledge District' [Kenniswijk] Eindhoven.

Afgerond (maart 2003 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Determinants of effective interventions: mediators and moderators of school-based interventions aimed at energy balance behaviour.

Afgerond (december 2008 - april 2012)

Steeds meer kinderen zijn te dik. In Nederland is het aantal dikke kinderen de afgelopen twintig jaar zelfs verdubbeld. Overgewicht is vervelend – je wordt vaker gepest - maar ook ongezond. Het verhoogt de kans op hart- en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen zoals kanker, en diabetes. Overgewicht is het gevolg van te veel en ongezond eten, weinig bewegen en veel zitten. Er bestaan al veel...

Bekijk dit project

Determinants of Subbehaviors of Healthy Living

Afgerond (januari 2002 - augustus 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Developing a composite work functioning measure for (cost-)effectiveness studies

Afgerond (april 2012 - maart 2015)

Effectieve begeleiding op het werk bij gezondheidsklachten Vraagstuk Mensen met gezondheidsklachten hebben moeite om goed te functioneren op hun werk. Er zijn allerlei begeleidingsvormen, maar deze kunnen tegenstrijdige effecten hebben. Zo kan een werknemer dankzij begeleiding misschien weer fulltime werken, maar dit kost dan zoveel inspanning dat hij of zij ’s avonds volledig uitgeput is. Is...

Bekijk dit project

Developing a lifestyle measurement instrument and computer tailored intervention for adolescents at schools for special education

Afgerond (december 2011 - juli 2014)

Een leefstijlinstrument voor cluster 4- en praktijkonderwijs Vraagstuk Wie leerlingen op speciaal onderwijs (cluster 4) en praktijkonderwijs wil voorlichten, doet er goed aan zoveel mogelijk het ‘opgestoken vingertje’ te vermijden. Voorlichtingsboodschappen moeten vooral feitelijke informatie bevatten en praktische tips geven om gedrag positief te veranderen. Ook is eenvoudige taal van belang....

Bekijk dit project

Developing and testing strategies to effectively reach and involve resistant hard-core smokers in tobacco control

Afgerond (januari 2011 - april 2015)

Online interventie kan ook effect hebben op ‘hardcore’ rokers Vraagstuk De meeste stoppen-met-roken-interventies richten zich op rokers die al gemotiveerd zijn om te stoppen. Bij ongemotiveerde rokers slaan dit soort interventies minder aan. Er is een interventie denkbaar die ‘hardcore’ rokers op een ongedwongen wijze laat reflecteren op hun rookgedrag, onder andere door technieken uit de...

Bekijk dit project

Development and effect-evaluation of a gender and ethnic-cultural sensitive version of an educational intervention aimed at the prevention of sexual risks among students in secondary schools and effect-evaluation of pre-implementation and follow-up teache

Afgerond (september 1999 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and efficacy evaluation of an action oriented weight management intervention for adults at risk for obesity

Afgerond (januari 2007 - januari 2011)

Ontwikkelen en testen van een internetprogramma dat moet voorkomen dat mensen die overgewicht hebben zwaarder worden Het doel van dit project is om een internetprogramma te maken dat volwassenen die overgewicht hebben helpt om niet zwaarder worden. Een beetje minder eten of wat meer bewegen kan al voldoende zijn om niet zwaarder te worden. Het internetprogramma helpt mensen daarbij. In het...

Bekijk dit project

Development and evaluation of a transfer-oriented version of the Healthy School and Drugs program

Afgerond (januari 2012 - januari 2016)

Transfer binnen De Gezonde School en Genotmiddelen Vraagstuk Bij transfer past een leerling het geleerde binnen het ene gedragsdomein toe in een ander domein waarover hij niet specifiek iets heeft geleerd. Binnen De Gezonde School en Genotmiddelen zitten twee experimentele modules die naast leereffecten op alcohol en roken effect beogen binnen vijf andere (niet als zodanig onderwezen)...

Bekijk dit project

Development and evaluation of an educational intervention targeted at optimising adherence with measures to prevent asthma in children with a familial allergic disposition

Afgerond (maart 2000 - november 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and evaluation of the feasibility of an age-appropriate additional, preventive intervention for very preterm children at 18 months

Afgerond (december 2012 - oktober 2014)

Aanvulling ToP-programma verbetert ontwikkeling veel te vroeg geboren kinderen Vraagstuk Veel te vroeg geboren kinderen (zwangerschapsduur onder 32 weken) hebben een groot risico op ontwikkelingsproblemen. Ouders kunnen gebruik maken van het ToP programma, een preventieve interventie met twaalf huisbezoeken gericht op het versterken van de responsiviteit van ouders. ToP verbetert effectief de...

Bekijk dit project

Development and evaluation of two innovative health communication technologies aimed at a combination of diet and physical activity changes among patients with high blood pressure and the general population

Afgerond (december 2002 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and implementation of a national policy for promoting healthy eating and physical activity for schools in Europe

Afgerond (mei 2008 - april 2011)

Veel kinderen zijn of worden te zwaar. Zij zijn dus een belangrijke doelgroep bij de preventie van overgewicht. Het HEPS project wil het aantal kinderen met overgewicht in heel Europa verminderen. Scholen zijn een geschikte locatie om kinderen te bereiken. Daarom realiseert HEPS betere gezondheidsprogramma’s in alle 27 EU-landen. Dat gebeurt op basis van de gezonde school-methode. Voor HEPS zijn...

Bekijk dit project

Development and validation of a simple instrument for the recognition of undernutrition in older persons

Afgerond (januari 2008 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development and validation of intermediate endpoints for nutritional interventions aiming to increase fruit and vegetable consumption

Afgerond (april 2012 - juni 2015)

PredFV: beter voorspellen van effecten groente- en fruitbevordering Vraagstuk De uiteindelijke gezondheidseffecten van meer groente en fruit eten zijn pas op lange termijn meetbaar. Een daadwerkelijke verhoging van de groente- en fruitconsumptie is een indicator voor het succes van een interventie, maar zelfrapportage door gebruikers is niet betrouwbaar genoeg. Zijn er andere intermediaire...

Bekijk dit project

Development Brief Intervention for Prenatal Alcohol Use

Afgerond (januari 2008 - september 2012)

Als een zwangere vrouw alcohol gebruikt, kan dat schade toebrengen aan het ongeboren kind. Een kind kan hierdoor kleiner zijn in lengte, afwijkende gezichtskenmerken en hersenbeschadiging hebben. Het zal hiervan niet herstellen. Ondanks de risico’s van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap wordt geschat dat nog steeds 35 tot 50% van de zwangere vrouwen in Nederland alcohol gebruikt. Het doel van...

Bekijk dit project

Development of a prediction model for the early identification of Specific Language Impairment (SLI) [Ontwikkeling van een predictiemodel voor vroegtijdig opsporen van specifieke taalstoornissen]

Afgerond (november 2011 - november 2013)

Taalmijlpalen helpen JGZ bij voorspellen taalstoornissen Vraagstuk Een van de doelen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het vroegtijdig herkennen van taalproblemen bij kinderen. Signaleren daarvan maakt het mogelijk latere ontwikkelingsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld door ouders voorschoolse educatie te adviseren. Kan op basis van de ‘taalmijlpalen’ uit het Van Wiechen-onderzoek een...

Bekijk dit project

Development of the MLPA technique as a non-invasive prenatal diagnostic test to detect fetal chromosomal abnormalities and infections in the maternal circulation in early pregnancy

Afgerond (oktober 2010 - februari 2017)

Alternatieven voor invasieve screening op afwijkingen Vraagstuk Afwijkingen bij ongeboren baby’s (zoals Downsyndroom en de spierziekte van Duchenne) kunnen worden opgespoord met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Deze ingrepen (zogenoemde invasieve technieken) verhogen het risico op een miskraam. Is het mogelijk om DNA en RNA van de foetus op te sporen in het bloed van de moeder, om zo met...

Bekijk dit project

Development of the MLPA technique as a non-invasive prenatal diagnostic test to detect foetal chromosomal abnormalities in the maternal circulation in the first trimester of pregnancy

Afgerond (april 2008 - april 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development, implementation and evaluation of a tailored based physical activity intervention for the over fifties

Afgerond (januari 2005 - juli 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development, implementation and evaluation of an environmental intervention to prevent excessive weight gain in 4-year-old overweight children

Afgerond (december 2008 - juni 2013)

Overgewicht en obesitas nemen enorm toe in Nederland. Steeds vaker kampen kinderen op zeer jonge leeftijd al met overgewicht. Om te voorkomen dat deze kinderen te maken krijgen met de vele negatieve consequenties van overgewicht is het van belang om zo vroeg mogelijk te starten met de preventie hiervan. Het GO4fit programma richt zich dan ook op ouders van 4-jarige kinderen die al overgewicht...

Bekijk dit project

Differential cost-effectiveness of health promotion in the Netherlands requires appropriate and valid measures of health literacy

Afgerond (januari 2012 - juli 2013)

Veelbelovende meetinstrumenten voor gezondheidsvaardigheden Vraagstuk Voorlichting over een gezonde leefstijl en screeningsprogramma’s zijn minder effectief bij mensen met een lagere sociaaleconomische status, die vaak onvoldoende gezondheidsvaardigheden hebben. Deze groep loopt zo kansen mis om zelf iets aan hun gezondheid te doen. Zijn gezondheidsvaardigheden te meten, zodat voorlichting en...

Bekijk dit project

Disability-free life expectancy as effect measure of life style interventions / Levensverwachting zonder beperkingen als effectmaat voor leefstijlbevorderende interventies

Afgerond (januari 2012 - maart 2014)

DYNAMO-HIA: levensverwachting zonder beperkingen als effectmaat Vraagstuk Langer leven in goede gezondheid is een speerpunt in het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. Vooral de levensverwachting zonder beperkingen is een veel gehanteerde maat om de volksgezondheid te beschrijven. Is het mogelijk om de effecten van preventieve interventies op de levensverwachting zonder beperkingen te bepalen,...

Bekijk dit project

Dismantling Computer Tailoring Adaptations for Smoking Cessation

Afgerond (januari 2005 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diversiteit in Participatie

Afgerond (januari 2007 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diversiteit in participatie

Afgerond (juli 2007 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doelgroepparticipatie Allochtonen fase 1

Afgerond (juni 2005 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doelgroepsegmentatie bij jeugd in de GGD-regio Hart voor Brabant

Afgerond (juni 2009 - september 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doelmatige en effectieve counseling in de soa-zorg met behulp van cliënt profielen (ETC).

Afgerond (april 2004 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Does a psychosocial program reduce the risk of a new coronary event after Subcutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)?

Afgerond (april 1999 - februari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Drank maakt meer kapot dan je lief is (Project AVP)

Afgerond (januari 2001 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dutch randomised Trial for Lung Cancer Screening in high risk subjects

Afgerond (april 2003 - november 2010)

NELSON-1: Longkankerscreening bij hoog-risicogroepen Vraagstuk In de NELSON-studie worden de volgende vragen gesteld: 1. Leidt screenen op longkanker met een multi-slice low-dose CT in een hoog risico groep tot een afname in longkankersterfte van 25% of meer? 2. Wat zijn de effecten op de kwaliteit van leven en het stoppen met roken? 3. Wat is de kosteneffectiviteit van longkankerscreening? ...

Bekijk dit project

Early detection of psychosis: the efficacy of an early detection program in Amsterdam

Afgerond (november 2006 - april 2012)

Bij een psychose is iemand het contact met de werkelijkheid (gedeeltelijk) kwijt; de hersenen verwerken prikkels van buiten niet goed. Snelle herkenning en behandeling van een psychose kan het verloop daarvan verbeteren. In Amsterdam werd het project ‘Tijdige onderkenning van psychose’ uitgevoerd met als doel vroege signalering van onbehandelde psychoses. Dit project bestaat uit een intensieve...

Bekijk dit project

Early detection of young adults from families with inherited high cholesterol to prevent premature unnecessary fatal/non-fatal myocardial infarction.

Afgerond (januari 2001 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Early programming of the cardiometabolic risk profile at age 5 years in a multi-ethnic population: the impact of maternal pre-pregnancy obesity and postnatal growth.

Afgerond (oktober 2011 - april 2016)

Overgewicht bij kinderen is wereldwijd een groeiend probleem. Factoren – vroeg in het leven- kunnen ervoor zorgen dat iemand gevoeliger wordt voor overgewicht en gerelateerde ziekten. Het doel van dit project was te onderzoeken hoe obesitas van de moeder tijdens de zwangerschap en versnelde groei als baby, de cardiometabole uitkomsten op jonge leeftijd kunnen 'programmeren'. Ook onderzochten we of...

Bekijk dit project

Een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van toevoeging van home-training uroflowmetrie aan de poliklinische behandeling bij dysfunctional voiding op de kinderleeftijd.

Afgerond (december 1999 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar het effect van frequent pauzeren en lichaamsoefeningen op de mate van herstel van beginnende RSI-klachten bij beeldschermwerkers.

Afgerond (september 2000 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een gezond asielzoekerscentrum

Afgerond (mei 2001 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een interventie gericht op de preventie van buitensporige gewichtstoename tijdens de zwangerschap

Afgerond (oktober 2002 - mei 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een inventarisatie van het beschikbare aanbod aan leefstijlinterventies voor het MBO en een beschrijving van de kwaliteit van de interventies en de lacunes in het aanbod

Afgerond (augustus 2010 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een kind-kind benadering ter bevordering van een gezonde leefstijl bij Marokkaanse en Nederlandse kinderen met diabetes

Afgerond (januari 2007 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een kind-kind benadering ter bevordering van een gezonde leefstijl bij Marokkaanse en Nederlandse kinderen met diabetes.

Afgerond (februari 2003 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een lokaal aanbod van interventies gericht op de bevordering van de gezondheid van jongeren van 12 tot 19 jaar op dorps- en wijkniveau volgens de community-based benadering.

Afgerond (januari 2001 - september 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een systematische analyse van ervaringen met het bevorderen van participatie in gezondheidsbevordering onder niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland

Afgerond (augustus 2007 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een veilig thuis: empowerment van vrouwen met thuisgeweldervaringen

Afgerond (september 2003 - april 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eet GoedKoop Gezond

Afgerond (juli 2008 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect evaluation of the screening on congenital hypothyroidism in The Netherlands.

Afgerond (januari 2003 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect predictors in preventive programmes in mental health

Afgerond (oktober 1998 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect van een bewegingsprogramma op de preventie van aandoeningen gerelateerd aan een vertraagde colon-passagetijd.

Afgerond (januari 1999 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect van het preventieprogramma 'F.C. de Wereld' op de affectieve, sociale en cognitieve competenties van vluchtelingenleerlingen in de leeftijd 8-12 jaar

Afgerond (januari 2002 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect-evaluatie van nieuwe groepen Meer Bewegen voor Ouderen - gymnastiek (MBvO-gym)

Afgerond (januari 2000 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect-evaluation of a systematic developed cognitive behavioral skills training aimed at the prevention of STDs and HIV/AIDS; a randomized controlled trial in Creole, Antillean and Ghanaian women in the Netherlands.

Afgerond (juni 2001 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van angstaanjagende tv-spotjes

Afgerond (januari 2001 - augustus 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van drie interventies bij partners van thuiswonende dementiepatiënten

Afgerond (juli 2000 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van het GALM-bewegingsprogramma op lichamelijke activiteit en andere leefstijlkenmerken, fitheid, ervaren gezondheid en dagelijks functioneren van sedentaire senioren.

Afgerond (januari 2000 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van het GALM-bewegingsprogramma op lichamelijke activiteit en andere leefstijlkenmerken, fitheid, ervaren gezondheid en dagelijks functioneren van sedentaire senioren.

Afgerond (mei 2003 - mei 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van verpleegkundige ondersteuning vanuit de huisartspraktijk bij thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers

Afgerond (juli 2002 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectevaluatie van de interventie Bewegen zonder zorgen, een interventie gericht op het reduceren van depressieve klachten en stressklachten bij 20 to 55 jarige LSES vrouwen in kansarme wijken.

Afgerond (september 2004 - februari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectieve informatie over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Afgerond (juli 2013 - januari 2014)

Is schriftelijke informatie over darmkankerscreening wel voldoende? Vraagstuk Mensen met een lage sociaaleconomische status zijn minder geneigd om aan darmkankerscreening deel te nemen. Darmkanker wordt bij hen vaak in een later stadium gediagnosticeerd. Is het informatiemateriaal voor het bevolkingsonderzoek toegankelijk genoeg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Helpt het hen een...

Bekijk dit project

Effectiever preventiemateriaal door cognitief-psychologische inzichten

Afgerond (april 2001 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectievere publiekscampagnes door beter pilot-onderzoek: Een toetsing van de meerwaarde van experimentele onderzoekstechnieken boven die van traditionele technieken

Afgerond (september 2002 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effective Environmental Strategies for the Prevention of Alcohol Abuse among Adolescents in Europe

Afgerond (april 2011 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness and cost-effectiveness of the Communities on the Move program.

Afgerond (januari 2012 - september 2016)

Communities in Beweging: vooral het plezier in bewegen werkt Vraagstuk De interventie Communities in Beweging van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (tegenwoordig Kenniscentrum Sport) stimuleert mensen met een lage sociaaleconomische status en beweegachterstand om meer en regelmatig te bewegen. De aanpak kent zeven werkprincipes, waaronder participatie, plezier in bewegen,...

Bekijk dit project

Effectiveness and costs of combined influenza and pneumococcal vaccination in young children with recurrent respiratory tract infections: a general practice-based randomized controlled trial

Afgerond (mei 2003 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness and efficacy of influenza vaccination in children with asthma in general practice: a randomized doubleblind placebo-controlled trial

Afgerond (april 1999 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness and Efficiency of Preventive Quattro-Care for Cardiovascular Diseases in General Practice located in Deprived Neighbourhood.

Afgerond (augustus 2000 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness of a 'community-based intervention' to improve health-related behaviour in deprived neighbourhoods

Afgerond (juli 1999 - september 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness of a prevention coaching programme for employees with a high risk of absenteeism due to occupational stress related psychological disorders

Afgerond (november 2002 - april 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness of Gatekeeper Training and the Implementation of Evidence Based Practice Guidelines for General Practitioners in the Prevention of Suicidal Behaviour: a Controlled Study

Afgerond (april 2012 - november 2018)

Vraagstuk Als je veel met mensen te maken hebt, bijvoorbeeld als onderwijzer, vrijwilliger, of als politiefunctionaris, dan kun je soms te maken krijgen met leerlingen of mensen die aan suïcide denken. Wat moet je dan doen? Serieus nemen? Naar de huisarts sturen? En hoe spreek je zo iemand aan? En wat doe je als je merkt dat iemand aan suïcide denkt maar nog geen hulp heeft gehad voor zijn...

Bekijk dit project

Effectiveness of indicated prevention of depression and anxiety in residents of homes for the elderly with symptoms

Afgerond (mei 2006 - november 2011)

Effectiveness of indicated prevention of depression and anxiety in residents of homes for the elderly with symptoms Bewoners van verzorgingshuizen hebben vaak verschillende beperkingen die het gevolg zijn van ouder worden. Bij de behandeling en zorg ligt vaak de nadruk op de lichamelijke problemen. Daardoor worden psychische problemen, zoals depressie en angst, onvoldoende (h)erkend. Extra...

Bekijk dit project

Effectiveness of the intervention Alle Leerlingen Actief! to motivate inactive students to become physically active

Afgerond (oktober 2009 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiveness of two intensive counselling methods for smoking cessation and relapse prevention in persons with coronary heart disease

Afgerond (december 2008 - mei 2013)

Roken is een belangrijke risicofactor voor coronaire hartziekten. Het probleem is dat meer dan de helft van de hartpatiënten die rookten voor ziekenhuisopname, blijft roken of terugvalt na een stoppoging. In dit project werden de (kosten-)effectiviteit en praktische haalbaarheid onderzocht van telefonische coaching (TC) en persoonlijke coaching (PC) in vergelijking met gebruikelijke...

Bekijk dit project

Effectiviness of screening for type 2 diabetes in primary care

Afgerond (november 2002 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit en doelmatigheid van het gebruik van griepvaccinaties op landelijke schaal door ouderen

Afgerond (februari 2001 - augustus 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit en kosten-effectiviteit van screening op tuberculose bij immigranten

Afgerond (januari 1999 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van de valpreventiemethode Halt! U Valt. Effectiveness of the fall prevention method Halt! U Valt

Afgerond (augustus 2010 - augustus 2013)

Effectiviteit van de valpreventiemethode Halt! U Valt Vraagstuk Elk jaar worden 83.000 ouderen in een ziekenhuis behandeld vanwege een valongeluk. De helft van deze 65-plussers wordt opgenomen. Aanpassingen in huis, andere gewoonten en voldoende beweging verminderen de kans op een val. Halt! U valt moet ouderen helpen om die maatregelen te nemen. Weet deze interventie het aantal valongevallen...

Bekijk dit project

Effectiviteit van een online stoppen-met-roken zelfhulpinterventie

Afgerond (maart 2005 - april 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van interventie ter versterking van positive interactie bij depressieve moeders en hun baby's: een follow up studie na vijf jaar

Afgerond (januari 2005 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van landelijke richtlijnen ter preventie van neonatale groep B streptococcen infectie

Afgerond (januari 1999 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van online zelfhulpmodule 'Minder Drinken' voor probleemdrinkers.

Afgerond (november 2002 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in woningen gericht op de veiligheid van ouderen

Afgerond (december 1999 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in woningen gericht op de veiligheid van ouderen.

Afgerond (december 1999 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van preventieve RSI interventie bij beeldschermwerkers

Afgerond (januari 2002 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van preventieve RSI interventie bij beeldschermwerkers: een totaalpakket op basis van een RSI Quickscan

Afgerond (maart 2005 - juli 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van risico-communicatie en implementatie-intenties als strategieen ter bevordering van hepatitis B vaccinatie onder homoseksuele mannen.

Afgerond (januari 2003 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van veiligheidsvoorlichting op het consultatiebureau volgens de methodiek 'Veiligheidsinformatiekaarten

Afgerond (maart 2003 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van verschillende vormen vitamine D-suppletie met of zonder calcium bij ouderen in verpleeghuizen in Nederland.

Afgerond (maart 2001 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects and cost-effectiveness of colorectal cancer screening with different fecal occult bloed tests (FOBTs) in a national mass screening programme

Afgerond (september 2006 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of a ventilation intervention in classrooms upon cognitive performance and respiratory health of primary school pupils.

Afgerond (januari 2009 - mei 2013)

In de lucht van klaslokalen zijn vaak stof, allergenen en ziektekiemen aanwezig. Dit kan ongunstig zijn voor de luchtwegen en de leerprestaties van de leerlingen. Ventilatie is goed voor het binnenmilieu, maar het is nog niet bekend hoeveel frisse lucht nodig is voor een optimale en gezonde leeromgeving. Daarom is in 2009 het het FRESH-onderzoek gestart. FRESH meet de effecten van ventilatie op...

Bekijk dit project

Effects of home visits by home nurses to elderly people with health problems

Afgerond (mei 2002 - juni 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of home visits by home nurses to elderly people with health problems

Afgerond (juni 2005 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of Temporary Inhibition of the Renin-Angiotensin System on future blood pressure and hypertensive organ damage in young prehypertensive adults - TIResiAS

Afgerond (februari 2007 - februari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Efficacy and cost benefit of screening and subsequent preventive measures to avert the occurrence of pressure ulcers in hospitalised patients.

Afgerond (mei 2003 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Efficacy and cost benefit of screening and subsequent preventive measures to avert the occurrence of pressure ulcers in hospitalised patients.

Afgerond (maart 2006 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Efficacy of ultrasound at 20 weeks of gestation in identifying congenital malformations and implications of finding subtle anatomical variants

Afgerond (september 2011 - september 2016)

Vroegtijd aantonen van aandoeningen bij 20 wekenecho Vraagstuk Met de introductie van het structureel echoscopisch onderzoek (SEO), ook wel '20 wekenecho' genoemd, is het aantal verwijzingen voor vervolgonderzoek toegenomen. In twee derde van de gevallen kunnen ouders worden gerustgesteld, in de overige gevallen blijkt er inderdaad iets aan de hand te zijn. Bij een ernstige aandoening kiezen...

Bekijk dit project

Empowerment Kwaliteit Instrument

Afgerond (augustus 2008 - maart 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ENERGY - EuropeaN Energy balance Research to prevent excessive weight Gain among Youth : Theory and evidence-based development and validation of an intervention scheme to promote healthy nutrition and physical activity.

Afgerond (oktober 2009 - augustus 2011)

De toename van overgewicht en obesitas bij de jeugd is alarmerend. Overgewicht is vaak het gevolg van teveel eten en te weinig bewegen. Veel interventies voor het verminderen van overgewicht richten zich op gezonder eten en/of meer bewegen. Maar wat bepaalt of deze interventies werken? Dat wordt onderzocht door VU medisch centrum. De onderzoekers analyseren hoe interventies werken, voor wie en...

Bekijk dit project

Engaging Turkish/Moroccan women in a tailor-made perinatal depression prevention intervention; transforming an evidence-based intervention developed in the U.S. to the Dutch context

Afgerond (oktober 2011 - december 2016)

Depressieve klachten kunnen het pas bevallen moeders moeilijk maken een band te vormen met hun baby. Kinderen van moeders met een depressie lopen een verhoogd risico op gedragsproblemen, depressie en andere stemmingsstoornissen later in hun leven. Het voorkomen van depressie bij de moeder tijdens de zwangerschap is goed voor zowel de moeders als de baby's. Vooral zwangere Turkse/Marokkaanse...

Bekijk dit project

Enhancing reach of evidence-based e-mental health courses by using the Adult and Senior Health Monitor environment: a pilot study

Afgerond (augustus 2012 - mei 2014)

Psyfit.nl: proactief aanbieden vergroot het onlne bereik Vraagstuk Psyfit.nl is een effectief online zelfhulpprogramma om de mentale fitheid te vergroten. Psyfit.nl kent zes modules, die weer bestaan uit vier afzonderlijke, wekelijkse lessen. Om het bereik en het eerste gebruik te vergroten, werd Psyfit gekoppeld aan de Gezondheidsenquête voor volwassenen en ouderen van GGD’en en actief...

Bekijk dit project

Enhancing the medium and long-term benefits of a structured rehabilitation (Beweegkuur+) program in long-standing type 2 diabetes patients with multiple disabling co-morbidities

Afgerond (juli 2011 - augustus 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Entertainment Education: het ontwerpen en implementeren van E-E onderwijsmodulen, een E-E database en website

Afgerond (november 2004 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Entertainment-Education (E&E) Implementatie Project

Afgerond (september 1999 - mei 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethische aspecten van vroegsignalering van dementie onder ouderen

Afgerond (oktober 1998 - februari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethische waarden in de implementatie van preventiemaatregelen: preventie van overgewicht bij kinderen en jeugdigen met het Prader-Willi syndroom als casus

Afgerond (januari 1999 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

EURO-GBD-SE. The potential for reduction of health inequalities in Europe

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2012)

Gezondheidsverschilen tussen arm en rijk, en tussen hoger en lager opgeleiden komen in alle landen voor. Ook in Europa. Dit project onderzoekt in hoeverre het mogelijk is sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland en andere Europese landen terug te dringen. Daarvoor moet eerst vastgesteld worden welke (risico)factoren bijdragen aan gezondheidsverschillen. Als die factoren bekend zijn...

Bekijk dit project

European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) - section Rotterdam: Follow-up and evaluation

Afgerond (juli 2002 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, ERSPC trial-Rotterdam: minimum requirements for final evaluation and policy decision making

Afgerond (juli 2006 - juli 2010)

Screening op prostaatkanker kan minstens 20% van de onnodige sterfte aan deze ziekte voorkomen. Dat zijn de uitkomsten van de ERSPC-studie naar prostaatkankerscreening (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer). In 2008 waren alle Nederlandse deelnemers minimaal tien jaar gevolgd. Negen jaar na de screening bleek dat 20% minder mannen in de testgroep waren gestorven aan...

Bekijk dit project

Evaluatie en implementatie van een Hepatitis B and C educatie en screenings programma voor de Chinese gemeenschap in Nederland.

Afgerond (september 2013 - september 2014)

Campagnes helpen bij opsporen Hepatitis B en C in de Chinese gemeenschap Vraagstuk Hepatitis B- en C-infecties komen bij Chinezen veel vaker voor dan in de algemene Nederlandse bevolking. Dit maakt dat screening en behandeling voor deze groep erg belangrijk is. De behandelmethoden zijn de laatste jaren verbeterd maar veel patiënten worden niet gediagnosticeerd. Werkt het om met én voor de...

Bekijk dit project

Evaluatie en ontwikkeling van de groepsinterventie Piep zei de muis voor kinderen (4 - 8 jaar) van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen in achterstandssituaties

Afgerond (september 2008 - december 2011)

Kinderen van ouders die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, zijn extra kwetsbaar. Voor die kinderen is 'Piep zei de muis' ontwikkeld, een kinderclub van 15 bijeenkomsten. Piep zei de muis wil beschermende factoren versterken en zo voorkomen dat deze kinderen zelf problemen krijgen. De kinderen werken op speelse wijze aan bijvoorbeeld het uiten van emoties en het vergroten van sociale...

Bekijk dit project

Evaluatie van 'massage met een indifferente creme' en 'massage met dimethylsulfoxide bevattende creme' ter voorkoming van decubitus.

Afgerond (januari 2001 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van de effectiviteit van vaccinatie tegen mazelen met het oog op de eradicatie van mazelenvirus

Afgerond (september 2000 - juni 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van de effectiviteit van een anti-pest programma op basisscholen

Afgerond (november 1998 - november 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van de lokale aanpak gericht op de preventie van privé-veiligheid van kinderen en ouderen

Afgerond (maart 1999 - april 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van de onderdelen van de stoppen-met-roken millenniumcampagne 'Dat kan ik ook

Afgerond (januari 2000 - maart 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van een cursusprogramma over de perinatale periode, als een GVO-interventie gericht op preventie en gezondheidsbevordering bij allochtone (aanstaande) moeders.

Afgerond (juni 2000 - november 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van een cursusprogramma over de perinatale periode, als een GVO-interventie gericht op preventie en gezondheidsbevordering bij allochtone (aanstaande) moeders.

Afgerond (mei 2002 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van een hepatitis-B vaccinatieprogramma

Afgerond (september 1998 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van een multidisciplinair naschools programma voor jongeren met overgewicht

Afgerond (januari 2012 - augustus 2014)

Een eenmalige interventie voor kinderen met overgewicht is niet voldoende Vraagstuk WIJS (‘Wat Is Jouw Stijl’) is een naschools programma voor kinderen (8 t/m 12 jaar) met overgewicht of obesitas. Het wordt uitgevoerd in Haagse Krachtwijken. Kinderen krijgen voedings- en bewegingslessen en worden gecoacht naar een gezondere leefstijl. Een zogeheten ‘Gewichtige Vakleerkracht’ meet en weegt...

Bekijk dit project

Evaluatie van effecten van Early Intervention bij kinderen met het syndroom van Down

Afgerond (december 1999 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van landelijke voorlichtingcampagnes gericht op leefstijlfactoren Bewegen, Roken, Alcohol, Veilig Vrijen en Voeding (BRAVVO)

Afgerond (oktober 1999 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van universele HIV-screening van alle zwangeren in Amsterdam

Afgerond (januari 2001 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatieonderzoek televisieprogramma 'Gezondheidsplein

Afgerond (mei 2001 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluating the effectiveness of an in-home self-management intervention to prevent psychological distress in frail older people living in the community

Afgerond (januari 2008 - oktober 2012)

Angst om te vallen komt bij ongeveer de helft van de zelfstandig wonende ouderen voor. Ruim één derde van hen vermijdt dagelijkse bezigheden door deze bezorgdheid. De cursus ‘Thuis in Balans’ leert kwetsbare ouderen realistisch omgaan met deze bezorgdheid en activiteiten (weer) veilig te ondernemen. De ouderen kregen tijdens huisbezoeken en telefoongesprekken individuele begeleiding van een...

Bekijk dit project

Evaluation of 'Schoolgruiten': Determinants, effects and differences according to ethnic background and socio-economic status.

Afgerond (februari 2005 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of a multi-method intervention to reduce the number of persons (65+) involved in any accident among elderly people at risk, living in the community.

Afgerond (oktober 1999 - maart 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of a new intervention aimed at prevention of excessive stress and depression of informal care-givers.

Afgerond (januari 2007 - mei 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of a new method of screening psychosocial problems in 5-6 year-old children used by child public health specialists (jeugdartsen).

Afgerond (januari 2001 - oktober 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of a school-based multi-component programme to prevent overweight in primary school children

Afgerond (maart 2008 - maart 2012)

Het is belangrijk om te voorkómen dat kinderen overgewicht krijgen. In het project Extra Lekker fit! doen TNO, NISB, NIGZ en Voedingscentrum onderzoek naar het effect en proces van een tweejarig lesprogramma voor leerlingen van groep 6 en 7 van de basisschool. Het lesprogramma gaat over gezond eten en voldoende bewegen. Extra Lekker fit! bestaat uit materialen van bestaande programma’s. We...

Bekijk dit project

Evaluation of a Smoking Cessation Intervention for Parents

Afgerond (september 2009 - december 2014)

Dit onderzoek kijkt naar de effecten van een nieuw stoppen-met roken programma – in de vorm van telefonische begeleiding - voor rokende ouders. Ouders zijn via de basisschool van hun kind geïnformeerd over dit onderzoek. In totaal nemen 512 rokende ouders samen met hun kinderen deel aan dit onderzoek. De helft van de ouders neemt deel aan een telefonische begeleiding (7 gesprekken met een hiervoor...

Bekijk dit project

Evaluation of a Universal School-Based Depression Prevention Program for Adolescents

Afgerond (januari 2011 - februari 2017)

Voorkomt ‘Op Volle Kracht’ depressie bij jongeren van 13/14 jaar? Vraagstuk Veel volwassenen en jongeren hebben psychische problemen. Dat brengt leed en een hoge maatschappelijke last met zich mee. Het (vroeg) voorkomen van psychische problematiek levert dus zowel economische als emotionele winst op. ‘Op Volle Kracht’ is een programma met zestien lessen, gegeven door speciaal getrainde...

Bekijk dit project

Evaluation of screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)

Afgerond (maart 2002 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of the Dutch preventive Youth Health Care (YHC) Overweight Prevention-protocol and Overweight Detection-protocol among 5-year-old children in a cluster randomized trial

Afgerond (januari 2007 - september 2011)

Het doel van het samenwerkingsproject ‘Lekker bewegen, goed eten’ is het evalueren van twee werkwijzen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).In groep 2 komen de kinderen bij de schoolarts en wordt vastgesteld of zij normaal gewicht, overgewicht of obesitas hebben (Signaleringsprotocol). Als een kind overgewicht heeft wordt aan het kind en de ouders een aantal vervolggesprekken bij de schoolarts...

Bekijk dit project

Evaluation of the effects of a combination of policy regulations and mass media campaigns on smoking cessation

Afgerond (maart 2009 - juni 2012)

Laten rokers door antirookcampagnes en nieuw tabaksbeleid de sigaret liggen? De Universiteit Maastricht (CAPHRI) en STIVORO onderzoeken welke effecten massamediale campagnes en nieuw tabaksbeleid hebben op stoppen met roken. Het onderzoek sluit aan bij Canadees onderzoek van de Universiteit van Waterloo. Daar wordt het International Tobacco Control policy evaluation Project gecoördineerd, dat in...

Bekijk dit project

Evaluation of the Life Skills curriculum intended for Dutch secondary school students

Afgerond (januari 2007 - september 2011)

Veel jongeren in het voortgezet onderwijs hebben last van psychische problemen, zoals depressie en agressief gedrag. Het lesprogramma Levensvaardigheden wil jongeren van 12 tot 17 jaar helpen bij deze problemen. Het lesprogramma stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden, vermindert gevoelens van spanning in moeilijke situaties en leert de jongeren positief te denken. TNO, de Haagse Hogeschool...

Bekijk dit project

Evaluation of the Partnership Stop met Roken; an assessment of process and outcomes.

Afgerond (oktober 2002 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluationstudy "Happiness route" / Evaluatieonderzoek "Geluksroute"

Afgerond (december 2011 - november 2016)

In deze evaluatiestudie is het effect van de interventie Geluksroute op sociaal geïsoleerde inwoners onderzocht. De Geluksroute voldoet aan de vraag naar empowerment, persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten. In de studie werd een groep bereikt met hoge mate aan eenzaamheid en depressieve klachten. Terwijl er geen significant verschil tussen de onderzoekscondities werd...

Bekijk dit project

Excessive alcohol consumption of young adults on holiday: innovation and evaluation of prevention methods

Afgerond (augustus 2002 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Experimental Evaluation of Risk-Reduction Counseling as Part of HIV Testing in STD Clinics

Afgerond (oktober 2001 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Facilitating effective prevention of child internalizing and externalizing problems in the Netherlands: Long-term effects and costs evaluation of two school-based preventive intervention trials

Afgerond (januari 2009 - juli 2014)

Facilitating effective prevention of child internalizing and externalizing problems in the Netherlands: Long-term effects and costs evaluation of two school-based preventive intervention trialsTaakspel en PAD programma’s om psychische en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen. De programma’s worden op school, klassikaal uitgevoerd. Dit project onderzoekt de langetermijneffecten van Taakspel en...

Bekijk dit project

Faciliterende en belemmerende factoren in stop-roken counseling bij COPD-patiënten in de huisartspraktijk: analyse van implementatiebarrieres en determinanten voor relapse.

Afgerond (januari 2003 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Factoren die van invloed zijn op de implementatie van pre-operatieve screeningsklinieken

Afgerond (maart 2003 - november 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Family Meetings in Memory Clinics: Indicated Prevention of developing Anxiety or Depressive Disorders in primary informal caregivers of demented patients

Afgerond (januari 2007 - maart 2012)

Mantelzorgers staan vaak onder druk. Dat geldt zeker als zij een dementerend familielid verzorgen. Mantelzorgers hebben zelf een hoge kans om psychische klachten te krijgen. Dit onderzoek heeft geleid tot inzicht in de effecten van familiegesprekken voor de psychische gezondheid van mantelzorgers van dementiepatiënten. Dit zijn gesprekken waarvoor de mantelzorger de eigen familieleden en/of...

Bekijk dit project

Fear of falling, falls and quality of life in the elderly: a randomized controlled trial on the reduction of fear of falling, falls and risk for falling and on associated increase in functional ability, activity level and quality of life in community

Afgerond (april 2002 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fear of negative evaluation in social and test anxiety in secondary school children: interventions for prevention of psychological complaints

Afgerond (maart 2006 - januari 2013)

Preventie van faalangst en sociale angst bij middelbare scholieren: project PASTA Sociale angst en faalangst ontwikkelen zich vaak tijdens de puberteit en kunnen het functioneren beïnvloeden. Project Pasta richt zich op het voorkomen van sociale angst en faalangst bij middelbare scholieren. In het project woerden een groepstraining (cognitieve gedragstherapie) en een webtraining getest ten...

Bekijk dit project

Feasibility and effects of developmental care in the Dutch NICU setting

Afgerond (maart 2003 - februari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Feasibility and effectiveness of pricing strategies to change dietary behaviors among low-income groups

Afgerond (november 2007 - januari 2012)

Doel van dit project is om te onderzoeken of prijsmaatregelen op voeding haalbaar en effectief zijn om een gezondere voedingskeuze te stimuleren. Het project bestaat uit vier deelonderzoeken. In het eerste deelonderzoek zijn experts vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven systematisch geraadpleegd. Resultaten lieten zien dat alle experts perspectief zagen in prijsstrategieën en vooral in het...

Bekijk dit project

Find Out! een entertainment-education televisieserie door en voor jongeren' ten behoeve van het gerichte ZonMw traject

Afgerond (september 2004 - augustus 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fit for Work evaluation study: the effects of a multidisciplinary re-employment programme for persons with mental health problems

Afgerond (april 2011 - januari 2016)

Fit4Work: succesvolle re-integratie met positief effect op geluk Vraagstuk Voor mensen met psychische problemen, zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis, is het vaak moeilijk in het dagelijks leven te functioneren. Ze verliezen hun baan en raken langdurig werkloos. In de re-integratiemethodiek Fit4Work werken verschillende professionals samen aan het oplossen of hanteerbaar maken...

Bekijk dit project

Fluoride-applicatie. Retrospectief onderzoek naar het effect van fluoride-applicaties op het voorkomen van tandcariës bij risicogroepen.

Afgerond (januari 2000 - april 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Folic acid, homocysteine and prevention of atherosclerosis

Afgerond (maart 1999 - maart 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Food preferences of older persons with poor appetite: what adaptations to a meal could increase food intake?

Afgerond (december 2011 - oktober 2013)

Aangepaste maaltijden kunnen energie-inname bij ouderen verhogen Vraagstuk Een slechte eetlust komt regelmatig voor bij ouderen en verhoogt de kans op het ontwikkelen van ondervoeding. Goede voedingszorg is een grote uitdaging voor zorgverleners en cateraars. Wat zijn de voedselvoorkeuren van ouderen met een slechte eetlust? En zal het optimaliseren van de samenstelling van maaltijden leiden...

Bekijk dit project

Food, prevention, and ethics Tailor-made dietary advice to prevent colorectal neoplasia

Afgerond (april 2001 - maart 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Food-steps Lifestyle interventions at the workplace: the effects of modifications of the worksite building and canteen on physical activity and dietary habits.

Afgerond (januari 2003 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Framing Health Education Messages

Afgerond (januari 2005 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

From 'problem district' to 'power district': does the health of residents benefit? Evaluation of the population health impact of a programme of the Dutch Minister of Housing, Communities and Integration.

Afgerond (januari 2009 - mei 2014)

Een aantal jaren heeft het kabinet besloten extra te investeren in een 40-tal wijken met een grote sociaaleconomische achterstand. Deze zijn bekend geraakt onder de naam Krachtwijken. In het onderzoeksproject URBAN40, onderzoeken we of de investeringen die in de Krachtwijken zijn en worden gedaan, ook de gezondheid van de bewoners van die wijken ten goede komen. Dit wordt enerzijds onderzocht met...

Bekijk dit project

From intermediate outcomes to physical endpoints of behavioral change: modeling cognitive parameters for cost-effectiveness analyses in health promotion

Afgerond (januari 2011 - juli 2012)

Kosteneffectivieit van gezondheidsbevordering beter voorspellen Vraagstuk Kosteneffectiviteitsanalyses van gezondheidsbevorderende interventies kunnen vaak niet uitgevoerd worden omdat gedragsveranderingen moeilijk te meten zijn. Verandering van leefstijlgedrag is een proces van vallen en opstaan. Daarom is het belangrijk ook langetermijneffecten mee te nemen. Is er een rekenmethode te...

Bekijk dit project

Gebruik van huidbleekmiddelen onder allochtone vrouwen in Nederland: prevalentie en bijwerkingen

Afgerond (maart 2002 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Geluk en Gezondheid: Verkenning van effecten geluk op gezondheid en de consequenties daarvan voor preventie

Afgerond (september 2004 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijk gezondheidsbeleid in opmars: De implementatie en verdere verdieping van Gezonde Steden

Afgerond (november 2000 - oktober 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke gezondheidsinitiatieven in de wijk. Procesevaluatie van wijkgerichte gezondheidsinterventies volgens de community-benadering, en ontwikkeling van een draaiboek voor overdracht naar andere gemeenten.

Afgerond (mei 2000 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van verschillende vormen van psychologische ondersteuning ter preventie van de Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

Afgerond (maart 1999 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Getting right on cue: Testing an intervention using personal cues to create effective plans for healthy eating

Afgerond (september 2010 - oktober 2014)

Het als-dan-plan: zelf doelbewust je snackgedrag veranderen Vraagstuk Eerdere studies hebben overtuigend aangetoond dat zogeheten implementatie-intenties effectief zijn in het verminderen van ongewenste gewoontes. In deze strategie gaat het om het bedenken van een gezond ‘als-dan-plan’: als ik televisie kijk, dan neem ik een appel! Het toepassen van deze strategie in het dagelijks leven is...

Bekijk dit project

Gewicht in balans

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gewoontes en de rol van bewustwording van gedrag en plannen bij habitueel gezondheidsgedrag

Afgerond (februari 2003 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezin aan bod (The family’s turn): A study into the effects and implementation of the Strengthening Families Programme (SFP)

Afgerond (februari 2008 - februari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond Leven voor jongeren met een chronische ziekte: het vinden van de balans

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 30 jongeren met diabetes en 30 jongeren met een progressieve spierziekte die een balans hebben weten te vinden tussen goed zorgen voor hun ziekte en het hebben van een goed leven. In dit onderzoek willen we leren van deze jongeren. Het doel is om na te gaan wat de jongeren verstaan onder goed leven en welke factoren (bijvoorbeeld eigenschappen, capaciteiten,...

Bekijk dit project

Gezond Talent: kennisnetwerk vluchtelingen (nieuw talent adviesraad)

Afgerond (maart 2005 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezonder leven met ploegendienst: determinanten van tolerantie.

Afgerond (februari 2003 - februari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheid in Beeld

Afgerond (juni 2002 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheidsachterstand moet wijken

Afgerond (november 2003 - maart 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden, fase 2

Afgerond (april 2007 - april 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. Inventarisatie van interventies en de effecten daarvan, netwerkanalyse en mogelijkheden voor nieuwe interventies of onderzoek.

Afgerond (juli 2004 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheidsbevordering in het MBO: inventarisatie huidig aanbod en opstellen ontwikkelagenda

Afgerond (september 2013 - augustus 2014)

Gezondheidsbevordering in het mbo nog onvoldoende gefaciliteerd Vraagstuk Een Gezonde School stimuleert op integrale en structurele manier de gezondheid van studenten en werknemers. In het ideale geval gaat het om een integrale aanpak op vier domeinen: beleid, educatie, signalering & zorg en omgeving. Hebben mbo-scholen voldoende handvatten om zo’n integrale aanpak op te zetten? En zijn er...

Bekijk dit project

GO4IT The effectiveness of a group intervention programme on the lifestyle of adolescents with obesity.

Afgerond (januari 2006 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goede Voeding, wat let je

Afgerond (januari 2001 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goede voeding, wat let je? 1999

Afgerond (januari 1999 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goede voeding, wat let je? 2000

Afgerond (januari 2000 - december 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Good practice richtlijn ter stimulering van intersectoraal beleid voor de ontwikkeling van infrastructuur voor bewegen in de vrije tijd.

Afgerond (september 2012 - oktober 2013)

Implementatie van de IMPALA-richtlijn voor lokale beweegstimulering Vraagstuk Het project IMPALA (IMproving infrastructures for leisure-time Physical Activity in the Local Arena) heeft eerder een internationale richtlijn opgeleverd met kwaliteitscriteria voor een betere infrastructuur voor bewegen in de vrije tijd. Kan dit product worden aangepast aan de Nederlandse situatie? En is er voldoende...

Bekijk dit project

Grip op je dip online: ontwikkeling en onderzoek

Afgerond (september 2007 - juni 2011)

Grip op je dip online: ontwikkeling en onderzoekGrip Op Je Dip is een online (chat)cursus voor jongeren met depressieve klachten. Grip op je dip bestaat uit 8 lessen voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. In dit project is onderzocht of de cursus helpt om de klachten te verminderen. In totaal konden 244 jongeren via loting deelnemen aan Grip Op Je Dip of in een wachtlijstgroep worden geplaatst. De...

Bekijk dit project

Groningen Actief Leven Model (GALM): een bewegingsstimuleringscampagne gericht op het bevorderen van de gezondheid van sedentaire senioren in de leeftijdsgroep 55-65 jaar met en zonder chronische aandoening

Afgerond (januari 2002 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Haalbaarheidsstudie naar de introductie van het 'Children of Divorce Intervention Program' (CODIP) voor 4-6 jarigen in Nederland [Feasbibility Study 'Children of Divorce Intervention Program' (CODIP) for 4-6 year old children in the Netherlands]

Afgerond (september 2012 - januari 2014)

Stoere Schildpadden: programma voor ‘scheidingskinderen’ goed ontvangen Vraagstuk In Nederland zijn jaarlijks 70.000 kinderen bij de (echt)scheiding van hun ouders betrokken. Onderzoek toont aan dat zij gemiddeld minder presteren op school, meer gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotioneel vlak. In Stoere Schildpadden leren 4-6 jarige kinderen in scheidingssituaties in...

Bekijk dit project

Haalbaarheidsstudie naar seksuele voorlichting en vorming in internationale schakelklassen (ISK's).

Afgerond (juni 2002 - juni 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health and cost-effectiveness evaluation of an integral prevention programme aimed at reducing the incidence of cardiovascular disease in Zuid Limburg, The Netherlands (Hartslag Limburg, project)

Afgerond (december 1999 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health Behavior School-aged Children studie

Afgerond (juni 2005 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health enhancing physical activity for elderly, living in homes for the aged - a controlled trial evaluating the effects of a physical fitness training program on physical fitness, functional ability, experienced health, quality of life, social networks

Afgerond (april 2003 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health enhancing physical activity for elderly, living in homes for the aged - a controlled trial evaluating the effects of a physical fitness training program on physical fitness, functional ability, experienced health, quality of life, social networks,

Afgerond (november 1999 - oktober 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health-economic modelling of prevention strategies for HPV-related diseases in European countries

Afgerond (mei 2010 - mei 2013)

Een persistente infectie met het hoog-risico humaan papillomavirus (HPV) is verantwoordelijk voor baarmoederhalskanker en is geassocieerd met peniskanker, vagina- en vulvakanker, keelholtekanker en anuskanker. Om baarmoederhalskanker te voorkomen bestaan cytologische screeningsprogramma's in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Verder wordt vaccinatie tegen hoog-risico HPV types...

Bekijk dit project

HEE BROEDOE? Een onderzoek naar het perspectief van Creools-Surinamers, Ghanezen en Nederlanders op hypertensie en de aanpassingen in leefstijl die daarvoor gewenst zijn, en de noodzaak om de werkwijze binnen de eerstelijns gezondheidszorg t.a.v. hyperte

Afgerond (september 2002 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hereditair prostaatcarcinoom: vroegdetectie bij familieleden at risk

Afgerond (mei 2002 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het begin van gezond leven. Interactief Advies-op-Maat voor ouders van jonge kinderen in combinatie met persoonlijke advisering op het Consultatiebureau.

Afgerond (januari 2004 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

HET BEGIN VAN GEZOND LEVEN; Effect-evaluatie van interactief Advies-op-Maat voor ouders van jonge kinderen over het bevorderen van veiligheid in combinatie met persoonlijke advisering op het Consultatiebureau

Afgerond (oktober 2008 - april 2011)

Privé ongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen van 0-4 jaar en een belangrijke bron van morbiditeit en verlies van kwaliteit van leven. Het Erasmus MC heeft een E-Health4Uth (een interactief Advies op Maat Veiligheid module) ontwikkeld,  toegepast in de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en met een gerandomiseerde trial (RCT) op effectiviteit geëvalueerd. In de...

Bekijk dit project

Het bevorderen van de lichamelijke activiteit van mensen met reumatoïde artritis; Haalbaarheid en effectiviteit van een thuis uit te voeren bewegingsprogramma in groepsverband met individuele begeleiding gebruik makend van internet (Cybertraining).

Afgerond (september 2002 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het bevorderen van de vaccinatiegraad van hepatitis B voor werknemers in de gezondheidszorg, die regelmatig in contact met bloed(producten) kunnen komen.

Afgerond (november 2000 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het bevorderen van periconceptionele foliumzuursuppletie bij vrouwen met een lagere sociaal economische status en allochtone vrouwen.Onderzoek (1)naar factoren die de kennis van en het gedrag rond periconceptionele foliumzuursuppletie beïnvloeden en (2)na

Afgerond (februari 2002 - mei 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van een alcohol advies-op-maat bij overmatig alcoholgebruik

Afgerond (januari 2006 - april 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van een publiekscampagne over kindermishandeling

Afgerond (december 2002 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, op de zorgrelatie tussen zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van methode.

Afgerond (december 2004 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van vitamine D-suppletie op de spierkracht, functionele mobiliteit en kwaliteit van leven bij oudere vrouwen (> 70 jaar) met een marginale vitamine D-status.

Afgerond (november 1999 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van voorlichting over alledaagse klachten op het zelfzorggedrag en de zorgvraag van Turken en Nederlanders in achterstandswijken van Den Haag: evaluatie van een interventie.

Afgerond (oktober 1999 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het geheim van de Positieve Uitzondering (VIMP)

Afgerond (april 2015 - februari 2017)

Implementie Positive Deviance: positieve uitzonderingen inspireren andere scholen   Vraagstuk Kleine verschillen in aanpak, de zogenoemde microgedragingen, kunnen een groot effect hebben. Dat is een van de principes van de methodiek Positive Deviance (zoeken naar de gunstige uitzonderingen; zie ook ZonMw-project 200210012). Onderzoek op drie positief functionerende vmbo-scholen in Rotterdam heeft...

Bekijk dit project

Het Kijk- en Vertelboek: de begeleiding van peuters en kleuters met diabetes mellitus naar een gezond leven.

Afgerond (november 2002 - september 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het ontwikkelen en toetsen van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik op de spoedeisende hulp worden behandeld

Afgerond (januari 2006 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het ontwikkelen van een strategie voor duurzame samenwerking tussen ondernemingen en non-profit organisaties

Afgerond (augustus 2002 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een trainingsprogramma gericht op het verminderen van ongewild urineverlies (OUV) bij oudere vrouwen in verzorgingshuizen

Afgerond (februari 2002 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een trainingsprogramma gericht op het verminderen van ongewild urineverlies (OUV) bij oudere vrouwen in verzorgingshuizen

Afgerond (december 2004 - april 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het stimuleren van de implementatie van gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) door Arbodiensten, door hen te trainen in een effectieve aanpak voor het ontwikkelen en invoeren van GBW in bedrijven.

Afgerond (juni 1999 - juni 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het voortgezet onderwijs rookvrij. Onderzoek naar de implementatie van rookvrije schoolterreinen op het voortgezet onderwijs

Afgerond (september 2013 - juni 2018)

Het voortgezet onderwijs rookvrij Vraagstuk Dit onderzoek richt zich op de preventie van roken onder jongeren door middel van het invoeren van rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs. Veel jongeren beginnen namelijk met roken op de middelbare school en bij veel scholen is een rookvrij schoolterrein (nog) niet vanzelfsprekend (47%). Het doel van het project is om bij te dragen aan...

Bekijk dit project

High risk for undernutrition, now what? Development and evaluation of an intervention for the prevention of undernutrition in high-risk older persons receiving home care

Afgerond (december 2010 - juli 2015)

Doorontwikkeling SNAQ65+: tijdig ingrijpen bij ondervoeding ouderen Vraagstuk Ondervoeding bij ouderen komt veel voor en heeft grote nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Is er een interventie te ontwikkelen om bij thuiswonende ouderen op basis van de SNAQ65+ ondervoeding te voorkomen of te verminderen? De SNAQ65+-checklist helpt de thuiszorgmedewerker bij een snelle inventarisatie van...

Bekijk dit project

HIV self testing combined with internet counselling: a low threshold strategy to increase diagnoses of HIV-infections

Afgerond (december 2011 - maart 2016)

Zelftesten op hiv: lagere drempel plus een betere begeleiding Vraagstuk Een recente schatting toont aan dat een kwart van de hiv-geïnfecteerde personen in Nederland niet weten dat ze een hiv-infectie hebben. Zelftests voor hiv kunnen testdrempels wegnemen en er zo voor zorgen dat meer mensen zich testen. Helaas zijn niet al deze testen even betrouwbaar en begeleiding bij testafname ontbreekt....

Bekijk dit project

Hoe effectief zijn twee veel door ouders toegepaste technieken bij het 's nachts droog krijgen van het kind.

Afgerond (juli 2007 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hoe krijgt het concept Positieve gezondheid regionaal handen en voeten?

Afgerond (oktober 2014 - september 2015)

Regionale implementatie van het concept positieve gezondheid Vraagstuk Het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei is eind 2013 van start gegaan met het concept positieve gezondheid. Zo is stap voor stap ontdekt hoe regionale organisaties de noodzakelijke cultuuromslag kunnen maken, welke keuzes en stappen er nodig zijn, welke hobbels en weerstanden je tegenkomt en wat...

Bekijk dit project

How dieting can succeed: Implications of the goal conflict theory of eating

Afgerond (november 2008 - november 2012)

Waarom zijn sommige lijners succesvoller dan andere? Wij onderzoeken de verschillen tussen succesvolle en onsuccesvolle lijners t.a.v. spontane gedachten over lekker eten. Dit om onsuccesvolle lijners te trainen succesvol te worden. Bekend is dat succesvolle lijners spontaan aan lijnen denken als zij lekker eten zien, wat hen helpt voedselverleidingen te weerstaan. Onsuccesvolle lijners denken...

Bekijk dit project

How to change environmental conditions for health.

Afgerond (september 2003 - maart 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

How to measure physical activity and sedentary behaviour: the first step in developing an innovative, widely-applicable instrument

Afgerond (augustus 2011 - juli 2015)

Praktisch meetbaar maken van bewegen én niet bewegen Vraagstuk Voor de volksgezondheid is het van groot belang dat mensen fysiek actief zijn en een sedentaire leefstijl voorkomen. Door het nauwkeurig meten van beweeggedrag en daaraan gerelateerde kenmerken, zijn risicogroepen aan te wijzen en zijn de effecten van maatregelen te evalueren. Is er een voorstel te maken voor een breed toepasbaar...

Bekijk dit project

Identifying and amplifying existing wisdom: Utilizing the Positive Deviance Approach to enhance psychological resilience amongst adolescents vulnerable to depression and anxiety

Afgerond (november 2011 - november 2014)

Positive Deviance: relevante microgedragingen maken het verschil op school Vraagstuk Sommige vmbo-scholen met minstens 50% migrantenleerlingen in kwetsbare wijken van Rotterdam doen het zonder extra middelen – tegen iedere verwachting in – beter dan andere scholen als het gaat om de mentale gezondheid van leerlingen. Hoe komt dat? Kleine verschillen in aanpak, de zogenoemde microgedragingen,...

Bekijk dit project

Images and cue reminders to reduce implicit risk taking in the context of alcohol use

Afgerond (januari 2010 - mei 2014)

Het project is gericht op het verminderen van alcoholgebruik bij jongvolwassenen via een tweetal strategieën, imago verandering en cue reminders. Imago’s zijn stereotype ideeën die mensen hebben over bijvoorbeeld een roker, drinker of sporter (stoer, egoïstisch, populair). Deze imago’s beïnvloeden in belangrijke mate hoe wij ons gedragen, bewust en onbewust (‘Ik wil (niet) zo zijn als….’)....

Bekijk dit project

IMPALA IMproving infrastructures for leisure-time Physical Activity in the Local Arena

Afgerond (maart 2009 - juli 2011)

Het IMPALA-project is opgezet om de lokale infrastructuur voor bewegen in de vrije tijd te verbeteren. Europese onderzoekers en beleidsmakers hebben een set ‘good practices’ op het gebied van planning, financiering, bouw en management ontwikkeld, die lokale partijen helpen om bewegen te stimuleren. De richtlijn is het resultaat van het bespreken en analyseren van nationaal beleid en mechanismen...

Bekijk dit project

Implementatie ActiefPlus

Afgerond (november 2014 - juli 2016)

Actief Plus is een theoretisch onderbouwde en evidence-based beweegcoach op afstand die 50-plussers motiveert meer te gaan en te blijven bewegen. Actief Plus is beschikbaar in een papieren en een online variant. Gebruikers ontvangen, op basis van door hen ingevulde vragenlijsten, drie keer een advies-op-maat (online of per post) waarmee zij bewust worden gemaakt van hun eigenbeweeggedrag, en aan...

Bekijk dit project

Implementatie gehoorscreening bij at risk pasgeborenen met behulp van een geautomatiseerde auditory brainstem response methode (ALGO-1)

Afgerond (januari 2000 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie levensverhaalmethoden binnen het onderwijs

Afgerond (november 2006 - september 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie PortionControl@HOME

Afgerond (maart 2015 - februari 2016)

SMARTsize: bewust leren omgaan met portiegroottes Vraagstuk In een eerder project (ZonMw-project 121020019) is SMARTsize ontwikkeld, een evidence-based interventie om af te vallen via zelfmanagement en het bewust omgaan met portiegroottes. Voor deelnemers is er een boek en een kookcursus. Het programma maakt gebruik van 32 gedragsstrategieën gericht op ‘portiecontrole’, die geselecteerd zijn op...

Bekijk dit project

Implementatie van de Neonatale gehoorscreening bij pasgeborenen in de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (juli 2002 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van een telefonisch stoppen-met-roken coachingstraject voor rokende ouders

Afgerond (mei 2015 - december 2016)

Het doel is de toeleiding van rokende ouders naar een effectieve telefonische stoppen-met-roken coaching. Binnen het project is de interventie structureel geborgd binnen het programma Rookvrij Opgroeien van het Trimbos-instituut. De interventie, die we nu ‘Rookvrije Ouders’ noemen, maakt onderdeel uit van alle communicatie uitingen rondom Rookvrij Opgroeien (website, interventiemateriaal,...

Bekijk dit project

Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken

Afgerond (oktober 2012 - maart 2014)

Implementatie Gripopjedip online: beter bereik van effectieve depressiepreventie Vraagstuk Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de online groepscursus Gripopjedip effectief is voor jongeren (16-25 jaar) met depressieklachten. Huisartsen en POH’s-ggz verwijzen deze doelgroep echter nauwelijks door naar de cursus, mogelijk omdat zij de jongeren met depressieklachten die zij zien ‘te zwaar’ vinden...

Bekijk dit project

Implementatie van het kijk- en vertelboek

Afgerond (augustus 2005 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van het model van ontmoetingscentra voor ondersteuning van mensen met dementie en hun centrale verzorgers

Afgerond (mei 2000 - maart 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van het preventieprogramma 'Goed Oud Worden' voor Turkse ouderen

Afgerond (oktober 1999 - oktober 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van het schoolprogramma Zippy's Vrienden in regulier en speciaal basisonderwijs.

Afgerond (september 2016 - november 2017)

Implementatie Zippy’s Vrienden Het doel van het project is het lesprogramma Zippy’s Vrienden (ZV) te implementeren binnen a) reguliere basisscholen met veel kinderen uit lage SES gezinnen of veel vluchtelingenkinderen en b) het speciaal basisonderwijs. Voorgaand onderzoek toont positieve resultaten aan van ZV voor sociaal-emotionele vaardigheden. Ook blijkt ZV in veel culturen en SES-groepen...

Bekijk dit project

Implementatie van optimale preventieve diabeteszorg met behulp van de Diabetespas

Afgerond (juni 2001 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van preventie- en reïntegratiesysteem voor handeczeem bij allochtonen werkzaam in de schoonmaakbedrijfsector

Afgerond (maart 2002 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie-strategie en uitbreiding van ouderbetrokkenheid voor Levensvaardigheden

Afgerond (mei 2012 - januari 2013)

Implementatie Levensvaardigheden: naar een modulaire aanpak en ouderparticipatie Vraagstuk Levensvaardigheden is een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs, gericht op sociaal-emotionele vaardigheden. Het bestaande programma bestond uit een heel omvangrijk totaalpakket voor zowel leerlingen als docenten. Dat schrikt scholen mogelijk af ermee te beginnen. Kan een laagdrempelige start van het...

Bekijk dit project

Implementation and impact of multi-sector policy measures that stimulate physical activity in children: follow up of the "Move your Neighborhood" project

Afgerond (januari 2011 - september 2015)

Beweeg je Buurt 2: omgeving stimuleert kinderen te bewegen Vraagstuk Gemeenten kunnen met gecombineerde maatregelen veel doen om het beweeggedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Een beweegvriendelijke omgeving werkt stimulerend. Beweeg je Buurt 2 zocht uit welke beleidsmaatregelen om de omgeving aan te passen daadwerkelijk bijdragen aan meer bewegen van kinderen. Wat zijn de...

Bekijk dit project

Implementation of a cost effective strategy to prevent neonatal infection by group B-hemolytic streptococus

Afgerond (december 2010 - februari 2017)

Effectief het risico op streptokokkeninfectie baby’s verminderen Vraagstuk Een op de vijf zwangere vrouwen draagt groep B-streptokokken (GBS) bij zich. De vrouwen kunnen deze bacterie doorgeven aan hun pasgeboren kind, dat daardoor hersenvlies- of longontsteking kan krijgen en mogelijk zelfs overlijdt. Zwangere vrouwen in risicogroepen krijgen vlak voor of tijdens de bevalling antibiotica....

Bekijk dit project

Implementation of Internet-based preventive interventions for depression and anxiety: with or without support?

Afgerond (december 2007 - december 2012)

Online interventies zijn effectieve behandelingen voor angst en depressie. Het is echter niet duidelijk of deze interventies met of zonder professionele ondersteuning moeten worden aangeboden. Dit onderzoek keek naar de rol van email ondersteuning bij online interventies voor angst en depressie. Op basis van toeval zijn 537 mensen ingedeeld in vijf groepen: 1) online interventie zonder...

Bekijk dit project

Implementation research on behalf of a successful delivery of the Good Behaviour Game intervention

Afgerond (november 2007 - april 2012)

Taakspel is een effectief programma ter preventie van gedragsproblemen, uitgevoerd door leerkrachten in het basisonderwijs. Ondanks de effectiviteit van Taakspel, wordt het programma nog niet op grote schaal in Nederland gebruikt. Gedurende de implementatie van Taakspel op basisscholen in Amsterdam is onderzoek gedaan naar factoren die een positieve of negatieve invloed hebben op de adoptie, de...

Bekijk dit project

IMPLEMENTING LIVELY LEGS Poliklinische en transmurale implementatie van het LIVELY LEGS programma voor leefstijlbegeleiding bij ulcus cruris patiënten

Afgerond (december 2008 - januari 2011)

In eerder onderzoek is het leefstijlprogramma ‘Lively Legs’ ontwikkeld voor patiënten met een ‘open been’ (ulcus cruris). Verpleegkundigen begeleiden hierbij patiënten in de behandeling en helpen hen indien gewenst bij gedragsverandering. Het uiteindelijke doel van het programma is het verminderen van nieuwe beenwonden. Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten inderdaad meer gaan bewegen en...

Bekijk dit project

Improvement of psychological well-being by empowerment of informal networks: the GRIP and GLEAM intervention by and for older adults themselves

Afgerond (december 2012 - januari 2018)

Vraagstuk De GRIP&GLANS (G&G) cursussen zijn gericht op het verbeteren van zelfmanagementvaardigheid en welbevinden van 55-plussers. Op basis van deze succesvolle cursussen is, samen met ouderen, een netwerk-gebaseerde G&G methodiek ontwikkeld, die wordt toegepast in informele netwerken. Deze nieuwe variant is gericht op empowerment van informele groepen en bestaat uit meerdere bijeenkomsten....

Bekijk dit project

Improving Access to HIV/TB Testing for marginalized groups (Imp.Ac.T.)

Afgerond (april 2011 - juli 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving consumers' behaviour in self-testing. Study on trends in frequency, determinants of use, consequences, information needs, and effects of improved information strategies.

Afgerond (maart 2008 - mei 2012)

Zelftests op het gebied van de gezondheid worden steeds populairder. Mensen kunnen hun eigen lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed) testen op aandoeningen als nierziekten, urineweginfecties of Chlamydia. Achttien procent van de Nederlandse internetgebruikers heeft ooit een zelftest gedaan. Mensen willen gerustgesteld worden en hebben veel vertrouwen in de uitslag van de test. In de huidige...

Bekijk dit project

Improving dissemination of and exposure to Internet delivered behavior change interventions: a study of determinants and strategies

Afgerond (juni 2006 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving FOBT based colorectal cancer screening by faeces DNA testing

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Vroege opsporing (via screening) is de beste manier om de sterfte aan dikkedarmkanker te verminderen. Screening op dikkedarmkanker gebeurt op verschillende manieren. De ontlasting wordt bijvoorbeeld onderzocht op tumor-specifiek DNA (FOBT-screening). De bestaande screeningsmethoden zijn bewerkelijk, maar de ontwikkeling in...

Bekijk dit project

Improving FOBT based colorectal cancer screening by faeces DNA testing: Copy number and promoter methylation profiling of faeces derived DNA for secondary prevention of colorectal cancer

Afgerond (februari 2006 - februari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving physical activity in adolescents in deprived urban neighborhoods

Afgerond (januari 2011 - september 2015)

Het effect van speelveldjes op het beweeggedrag van jongeren Vraagstuk Veel jongeren bewegen te weinig volgens de Nederlandse Norm Gezond bewegen en één op de vijf is te zwaar. Initiatieven om adolescenten in beweging te krijgen werken vaak niet op de langere termijn. Wat is het effect van een voorziening in de omgeving van vmbo-scholen – een Krajicek Playground in vergelijking met gewone...

Bekijk dit project

Improving risk assessment in consanguineous couples by means of SNP analysis [Previous title in Dutch: Risicodifferentiatie bij consanguïne paren door middel van SNP analyse]

Afgerond (maart 2008 - december 2012)

Paren waarvan de man en vrouw familie van elkaar zijn, delen genetisch materiaal. Daardoor hebben deze bloedverwante paren meer kans op kinderen met aangeboren afwijkingen. Het VERWANT-onderzoek bestudeert deze risico’s. Kinderen van bloedverwante paren hebben meer kans op erfelijke aandoeningen als taaislijmziekte (cystic fibrosis). Dit risico is gemiddeld iets hoger dan bij paren die niet...

Bekijk dit project

Improving the reach of outreaching addiction prevention among vulnerable youngsters by region-tailored prevention strategies

Afgerond (december 2012 - mei 2015)

De wijk in om jongeren te bereiken met verslavingspreventie Vraagstuk Steeds meer is de wijk het niveau waar preventie en zorg in samenhang met het welzijnswerk worden georganiseerd; integraal, wijkgericht en dichtbij de burger. Het IVO en drie instellingen voor verslavingszorg hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee verslavingspreventie samen met wijkprofessionals op maat wordt ingezet. Dat...

Bekijk dit project

In Gesprek voor Geboorte A programme to improve communication between obstetricians and allochthonous women

Afgerond (januari 2002 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Increasing habitual physical activity to reduce the surgical risk of hyperglycemia and complications in patients with the metabolic syndrome (POSitive study)

Afgerond (januari 2013 - oktober 2020)

Screening op verstoorde suikerhuishouding in de preoperatieve polikliniek Vraagstuk In Nederland worden jaarlijks meer dan 1 miljoen operaties uitgevoerd. In de weken voor de operatie wordt een risicoprofiel van de patiënt gemaakt bij de Preoperatieve Screening (POS) polikliniek. Ongeveer 15% van de volwassenen die jaarlijks een bezoek brengen aan de POS polikliniek heeft te kampen met...

Bekijk dit project

Individuals at high-risk for developing pancreatic cancer: surveillance by endosonography and magnetic resonance imaging (PANCREATIC CANCER SURVEILLANCE STUDY IN HIGH RISK INDIVIDUALS)

Afgerond (september 2008 - augustus 2012)

Omdat alvleesklierkanker in een vroeg stadium meestal geen klachten geeft, wordt deze ziekte in de meerderheid van de patiënten pas in een vergevorderd en ongeneselijk stadium ontdekt. Screening heeft als doel een ziekte eerder op te sporen, voordat deze klachten geeft, om op deze manier de kans op genezing te vergroten. In de PANCREATIC CANCER SURVEILLANCE STUDY IN HIGH RISK INDIVIDUALS...

Bekijk dit project

Individuele voorlichting over veilig vrijen aan mannen en jongens met homoseksuele contacten: integratie in het hepatitis B-vaccinatieprogramma

Afgerond (december 2002 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Influenzavaccinatie bij allochtone en autochtone ouderen

Afgerond (september 1998 - juli 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inhoudelijke verkenning van de implementatiemogelijkheden van de Gezonde School Methode in het MBO

Afgerond (augustus 2010 - december 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Instructie DVD Gezondheid in Beeld

Afgerond (februari 2006 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Instrumenten kiezen voor het versterken van integrale processen en praktijken. Een keuzeondersteuningspakket.

Afgerond (april 2015 - oktober 2015)

Een keuzepakket met tools voor integraal gezondheidsbeleid in de praktijk Vraagstuk Het integrale beleids- of samenwerkingsproces roept vaak vragen op. Hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? De afgelopen jaren zijn steeds meer tools beschikbaar gekomen die helpen om dat soort vragen te beantwoorden en integraal werken te ondersteunen....

Bekijk dit project

Integrale benadering van chronische pijnklachten bij vrouwelijke migranten. - Ontwikkeling van een (multi-scenario) methodiek ter realisatie van een infrastructuur voor gezond leven.

Afgerond (december 2002 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integratie van cognitief-therapeutische principes in de gangbare groepsbehandeling van vrouwen met overgewicht door diëtisten.

Afgerond (september 1999 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integratie van computergestuurde gezondheids- en gedragsmeting, risicoselectie en gezondheidsvoorlichting via Internet in de dagelijkse praktijk van de Jeugdgezondheidszorg en in het schoolgezondheidsbeleid van basisscholen.

Afgerond (juli 2002 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Intensive interference of Turkish and Moroccan patients with psychic, psychosomatic and social problems in general practice

Afgerond (november 1999 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Intensive interference of Turkish and Moroccan patients with psychic, psychosomatic and social problems in general practice (Bruggen bouwen)

Afgerond (december 2003 - april 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inter-sectoral costs and benefits of prevention: a calculation tool ("Kosten en Baten van Preventie: Een instrument voor het berekenen van specifieke kosten en baten van preventie")

Afgerond (maart 2012 - maart 2014)

Een rekeninstrument voor intersectorale kosten en baten van preventie Vraagstuk Veel activiteiten gericht op preventie in de zorg hebben ook gevolgen voor andere sectoren, zoals sociale zaken, arbeid, justitie en onderwijs. Is het mogelijk deze zogeheten ‘intersectorale kosten en baten’ van preventie inzichtelijk te maken? Beleidsmakers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wetenschappers...

Bekijk dit project

Interactieve en brede toepassing van de website www.youXme.nl (seksualiteit, relaties en partnerkeuze) in lessen over burgerschap voor leerlingen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) als onderdeel van gezonde leefstijl

Afgerond (oktober 2008 - december 2011)

ROC leerlingen hebben relatief veel ongewenste zwangerschappen, seksueel overdraagbare aandoeningen en ervaringen met seksuele dwang. Voor ondersteuning van hun seksuele gezondheid heeft Rutgers WPF een digitale lesmodule ontwikkeld: Love & Sex. Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met ROC - leerlingen en docenten. De module is opgenomen in Connect, een digitaal lespakket voor het vak...

Bekijk dit project

Interactive web-based tailored education promoting the acceptability of HPV-vaccination among mothers of invited girls

Afgerond (oktober 2012 - maart 2017)

Is persoonlijke online voorlichting over de HPV-vaccinatie effectiever? Vraagstuk In 2009 startte de Nederlandse overheid voor het eerst de jaarlijkse campagne om 12-jarige meisjes te vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De vaccinatiegraad (ongeveer 61%) is vrij laag. Deze feiten en bevindingen uit onderzoek wijzen op de noodzaak tot...

Bekijk dit project

Interventies bij werkstress: effectiviteit van twee behandelingsstrategieën

Afgerond (januari 2002 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Interventions to promote the health of older construction workers

Afgerond (januari 2008 - april 2012)

Je Gezondheid in de Steigers Voor veel bouwvakkers is het moeilijk om tot hun pensioen te blijven werken. Bouwvakkers die het werk niet meer aan kunnen, melden zich ziek, of gaan vervroegd met pensioen. Om langer doorwerken te stimuleren, is een programma ontwikkeld dat wordt geëvalueerd op haar effectiviteit op onder andere werkvermogen, kwaliteit van leven, bevlogenheid,...

Bekijk dit project

Inventarisatie van initiatieven en interventies ter verbetering van de mondgezondheid van kinderen met een melkgebit

Afgerond (februari 2011 - augustus 2014)

Hoe verbeteren we de mondgezondheid bij de jongste jeugd? Vraagstuk De mondgezondheid van de Nederlandse jeugd is traditioneel goed, maar sinds 2007 lijkt sprake van een licht verval. Bij bepaalde groepen is het er zelfs slecht mee gesteld. Ook blijkt 40% van de 2- en 3-jarigen nog niet naar de tandarts te gaan. Er zijn verschillende projecten om de zelfzorg en/of het tandartsbezoek te...

Bekijk dit project

Inventarisatie van voorwaarden voor succesvolle implementatie van preventie: ontwikkeling en evaluatie van een meetinstrument voor belemmerende en bevorderende factoren.

Afgerond (november 1999 - november 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Is bevolkingsonderzoek naar glaucoom haalbaar?

Afgerond (oktober 1998 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Is it possible to optimise the diagnosis and treatment of relatives from genetically confirmed hypertrophic cardiomyopathy (HCM) patients using an efficient preventive risk stratification?

Afgerond (januari 2005 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Is niet-gezocht ook niet-gewenst? Ethische problemen rond het al dan niet meedelen van niet-gezochte laboratoriumbevindingen in de prenatale genetische diagnostiek

Afgerond (januari 2001 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jeugdgezondheidszorg-Standaard Houding/scoliose

Afgerond (september 2000 - september 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jeugdgezondheidszorg-Standaard Visusonderzoek

Afgerond (september 2000 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

JGZ standaard hartafwijkingen

Afgerond (december 2002 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jgz-standaard kindermishandeling

Afgerond (mei 2003 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Joint Action for ECHIM

Afgerond (januari 2009 - oktober 2012)

De Joint Action for ECHIM stelt onder meer maatstaven (indicatoren) vast voor gezondheidsbeleid op Europees niveau. ECHIM staat voor European Community Health Indicators and Monitoring. Met deze ‘benchmark’ kunnen beleidsmakers betere beslissingen nemen op het gebied van preventief gezondheidsbeleid. ECHIM is een Europees initiatief dat gestart is aan het eind van de jaren negentig. In voorgaande...

Bekijk dit project

Kansen en belemmeringen voor een effectieve soa/hiv-testcounseling

Afgerond (februari 2003 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisnetwerk valpreventie

Afgerond (november 2002 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisoverdracht en verdere implementatie van een effectieve preventieve strategie om langdurig ziekteverzuim en depressie te voorkomen

Afgerond (juni 2011 - augustus 2012)

Implementatie van effectieve preventie van depressie en ziekteverzuim Vraagstuk Re-integratie van medewerkers die verzuimen door depressieve klachten blijkt nog altijd zeer moeizaam. Een preventieve strategie is effectiever. Een gerandomiseerde studie, uitgevoerd binnen de bedrijfsgezondheidszorg, liet zien dat het mogelijk is om medewerkers met een verhoogd risico te identificeren....

Bekijk dit project

Kennissynthes over de preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik

Afgerond (januari 2010 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennissynthese chlamydiapreventie

Afgerond (maart 2014 - januari 2015)

Kennissynthese chlamydiapreventie: aanbevelingen voor verbetering Vraagstuk Chlamydia kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze seksueel overdraagbare aandoening komt relatief vaak voor onder jongeren tot 25 jaar. De huidige aanpak voor de preventie van chlamydia blijkt onder deze doelgroep niet voldoende effectief. Wat is de gedragswetenschappelijke stand van zaken met betrekking...

Bekijk dit project

Kennissynthese Geinformeerde Keuzes en Preventie

Afgerond (februari 2013 - augustus 2013)

Kennissynthese over geïnformeerde keuzes en preventie Vraagstuk Zelf kiezen voor een zorgverlener of behandeling, een eigen keuze maken voor prenatale screening of een preventief medisch onderzoek, het wordt als steeds belangrijker gezien. Het past in een trend naar meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Wat is de wetenschappelijke stand van zaken rond processen die tot...

Bekijk dit project

Kennissynthese Online Preventie door Ondersteuning bij Keuzes m.b.t. BRAVVO-gedragingen

Afgerond (december 2012 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennissynthese Ouderen en het zelfgekozen levenseinde

Afgerond (mei 2014 - oktober 2014)

Kennissynthese: Ouderen en het zelfgekozen levenseinde   Vraagstuk De problematiek rond ouderen met een wens hun leven te beëindigen staat al jaren op de publieke agenda. Daarbij worden begrippen niet altijd eenduidig gehanteerd en is er sprake van kennisversnippering. Voor hulp bij levensbeëindiging moet volgens de wet sprake zijn van ondraaglijk lijden bij een medisch classificeerbare...

Bekijk dit project

Kennistransfer van inzichten t.a.v. de wijze waarop wetenschappelijk verantwoorde evaluatie van interventies gericht op gezondheidsbevordering kan worden uitgevoerd.

Afgerond (augustus 2002 - augustus 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kinderveiligheidscampagne Laat je niet verrassen: Watervlug.Introductie van het thema ‘verdrinking’ in de kinderveiligheidscampagne ‘Laat je niet verrassen

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kinderveiligheidscampagne. Laat je niet verrassen: Giftige Verleiders

Afgerond (september 2001 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kosten-effectiviteit van huidige en alternatieve screeningsstrategieen van immigranten op tuberculose

Afgerond (oktober 2002 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwalitatief interventieonderzoek naar de achtergrond van overgewicht en de mogelijkheden voor preventie bij Turkse en Marokkaanse vrouwen van 25 tot 45 jaar

Afgerond (november 2003 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteit Decubitus Preventie.

Afgerond (oktober 1998 - februari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteit en effectivitei van het gebruik van antimicrobiële middelen in de chirurgische profylaxe in Nederlandse ziekenhuisen: keuze, timing, duur, omvang, kosten en effect op infectiepreventie

Afgerond (november 2001 - maart 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten: samenwerkende steunsystemen voor en met kwetsbare burgers. Een ontwikkel- en onderzoeksproject

Afgerond (oktober 2008 - juni 2011)

Veel mensen met een geestelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben moeite om aansluiting te vinden bij hun omgeving. In dit project is geprobeerd de sociale participatie van deze kwetsbare mensen te bevorderen. Dat gebeurde in vier wijken in Brabant. De hulpvraag en de rol van de kwetsbare burger zelf was het uitgangspunt. Samenwerking tussen professionals (uit onder meer GGZ,...

Bekijk dit project

Landelijk en regionaal kennisnetwerk voor innovatie van zorgboerderijen

Afgerond (januari 2002 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Landelijke implementatie Krachtvoer

Afgerond (november 2010 - oktober 2011)

Implementatie Krachtvoer: vmbo-leerlingen gezonder laten eten Vraagstuk Krachtvoer is een lespakket over gezond ontbijten, fruit en tussendoortjes voor klas 1 en 2 van het vmbo. Het pakket laat leerlingen nadenken over hun eigen eetgewoonten om die, indien nodig, te verbeteren. Docenten zijn enthousiast over het pakket. Leerlingen vinden de lessen leuker, interessanter en makkelijker dan de...

Bekijk dit project

Landelijke implementatie van de hepatitis B-vaccinatie voor risicogroepen

Afgerond (januari 2002 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Landelijke implementatie van een psyco-educatie cursus voor familie van mensen met schizofrenie

Afgerond (oktober 2004 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Landelijke invoering van een neonataal screeningsprogramma voor adrenogenitaal syndroom

Afgerond (januari 2000 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Late life depression in primary care: a randomized trial designed to improve detection, diagnosis, treatment and outcome.

Afgerond (mei 1999 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lawaaislechthorendheid bij jongeren: vroege detectie, gedragsdeterminanten en lange-termijn effecten.

Afgerond (maart 2005 - september 2015)

We ontwikkelen een testbatterij om het gehoor van jongeren te onderzoeken. Bijvoorbeeld “oto-akoestische emissies” (geluid dat uit het oor komt), mogelijk een vroege voorspeller van gehoorschade. Dit onderdeel is klaar: de testbatterij is beschreven in een wetenschappelijk artikel. Met vragenlijsten bepalen we wat jongeren ertoe beweegt zich aan muzieklawaai bloot te stellen, en hoe jongeren te...

Bekijk dit project

Leefstijladvisering door praktijkverpleegkundige in vergelijking met gebruikelijke huisartsenzorg: de effecten op lichaamsgewicht en gedrag op langere termijn

Afgerond (januari 2005 - april 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Levenskunstinterventies. Naar een systematische toetsing van effectiviteit

Afgerond (december 2007 - juli 2011)

Levenskunst is het vermogen om te genieten, te kiezen, in ontwikkeling te blijven en om zin te zien. Levenskunst bevordert het geluk en daarmee de gezondheid van mensen als ze vanwege allerlei veranderingen keuzes moeten maken. Interventies die levenskunst willen bevorderen veroveren de markt, maar hun effecten zijn nog niet aangetoond. In deze studie werd het effect van twee...

Bekijk dit project

Liever Bewegen Dan Moe: Pilotstudie naar bereik en randvoorwaarden van een depressie preventie RCT bij allochtone LSES vrouwen. Boost Your Mood: Pilot study to determine reach and preconditions for a depression prevention RCT for ethnic low SES women

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Liever Bewegen Dan Moe: Pilotstudie naar bereik en randvoorwaarden van depressiepreventie Vraagstuk Het doel van deze pilotstudie was te onderzoeken of een grootschalig onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) haalbaar is. De volgende vraag staat centraal: wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden met betrekking tot het bereik en de uitvoering van een...

Bekijk dit project

LIFE21 Jongeren van 12-18 jaar door middel van actieve participatie betrekken bij de invulling van hun eigen gezonde leefstijl.

Afgerond (april 2002 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Listening instead of reading: The development and testing of tailored auditory persuasive communication applied to fruit and vegetable consumption.

Afgerond (december 2009 - oktober 2014)

Bekijk dit project

LIVELY LEGS: Ontwikkeling van een leefstijlprogramma voor ulcus cruris patienten.

Afgerond (oktober 2002 - augustus 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lokale implementatie van 50 plusnet

Afgerond (juni 2006 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Long term effects of changes in lifestyle on glucose tolerance and adherence to the intervention program in subjects with impaired glucose tolerance

Afgerond (augustus 2002 - februari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Long-term effectiveness of a breast cancer screening programme for young women with a familial/genetic susceptibility

Afgerond (juni 2005 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Long-term effectiveness of a breast cancer screening programme for young women with a familial/genetic susceptibility

Afgerond (mei 2008 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Long-term high-risk human papillomavirus incidence and clearance in population based cervical screening, as retrieved from a second screening round in the POBASCAM study

Afgerond (januari 2005 - december 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lung cancer low-dose CT screening trial (NELSON): the final follow-up evaluations

Afgerond (december 2012 - december 2018)

Longkankerscreening verlaagt de sterfte aan longkanker Vraagstuk Het Nederlands-Leuvens Longkanker ScreeningsONderzoek (NELSON) is een proefbevolkingsonderzoek dat bekijkt of de vroege opsporing en behandeling van longkanker bij mensen zonder klachten zinvol is. Onderzoek Op basis van bevolkingsregisters zijn ruim 600.000 mensen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna zijn 15.792 mensen...

Bekijk dit project

Maatschappelijke en normatieve criteria bij de empirische evaluatie van preventie

Afgerond (juli 2001 - oktober 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Malaria bij West-Afrikaanse immigranten in Nederland na bezoek aan het land van herkomst: oorzaken voor onvoldoende gebruik van de beschikbare reizigersadvisering en malaria profylaxe

Afgerond (januari 2001 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Managing new public health: van preventieproject hart- en vaatziekten naar bestuurlijke verankering van preventie.

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Managing new public health: van preventieproject hart- en vaatziekten naar bestuurlijke verankering van preventie.

Afgerond (juni 2004 - juni 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mark My Words: The design and pretest of a methodology to analyze interpersonal health conversations on the web and in Social Media.

Afgerond (december 2011 - december 2013)

Mark My Words: online gesprekken over gezonde leefstijl onder jongeren Vraagstuk Jongeren maken intensief gebruik van sociale media om over hun leefstijl, hobby’s, ervaringen en inzichten te praten. Markers zijn woorden, uitdrukkingen of slogans die nog niet bestaan. Door ze op te nemen in verhaallijnen van bijvoorbeeld tv-series, fungeren ze als ‘gps’ om gesprekken over de serie via sociale...

Bekijk dit project

Mathematical modeling as an alternative for clinical trials in predicting effectiveness of preventive measures against influenza in healthcare settings

Afgerond (september 2005 - augustus 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Measurement Instrument for Determinants of Implementation (MIDI)

Afgerond (april 2011 - september 2012)

Welke determinanten bevorderen het ‘gebruik zoals bedoeld’? Vraagstuk Interventies in de gezondheidszorg worden niet altijd gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Verschillende instrumenten helpen professionals bij het gericht invoeren van interventies. Er is een algemene lijst met 60 factoren (determinanten) die implementatie beïnvloeden, maar de geldigheid van deze determinanten was nog niet...

Bekijk dit project

Meting van kwaliteit van leven van kinderen met bovenste luchtweg infecties: validering van generieke en ziektespecifieke vragenlijsten bij kinderen met Otitis Media Acuta.

Afgerond (maart 2000 - april 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Middelengebruik en gedragsstoornissen: een onderzoek naar de effectiviteit van een combinatie van preventieve interventies

Afgerond (juni 2001 - augustus 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Minder werkstress, gezonder leven; preventie van werkstress bij laag opgeleide allochtone werknemers

Afgerond (januari 2002 - juli 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Modeling the long-term benefits of primary preventive interventions on sustained labour participation

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

De winst van leefstijlinterventies in bedrijven Vraagstuk De pensioengerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren gestegen. De vraag is nu: hoe kunnen meer mensen langer gezond aan de slag blijven? Om werknemers daarbij te ondersteunen, bieden werkgevers diverse activiteiten aan, zoals gezondheidsbevorderende programma’s. Wat is de bijdrage van deze programma’s aan arbeidsdeelname op oudere...

Bekijk dit project

Monitoring and Evaluation of Dutch Tobacco Control Activities: The International Tobacco Control (ITC) Netherlands Study.

Afgerond (januari 2012 - december 2016)

In dit project vulden van 2012 t/m 2014 ongeveer 2.000 (ex-)rokers een online vragenlijst in. Defocus van de vragenlijst was rookgedrag en de evaluatie van nieuw tabaksbeleid. Resultaten vandit project hebben laten zien dat de vergoeding van stoppen-met-rokenmedicatie effectief kan zijnom stoppen te bevorderen, vooral als deze vergoeding samengaat met een informatievemediacampagne. De vergoeding...

Bekijk dit project

Monitoring bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: opkomst- en beschermingsgraad en het follow-up advies

Afgerond (november 1998 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mood Buster-Light: pilot study to evaluate the acceptability and feasibility of mobile CBT for depression prevention

Afgerond (november 2011 - januari 2014)

Mood Buster Light: online depressiezelfhulp gecombineerd met een app Vraagstuk Depressies zijn te voorkomen door depressieve klachten tijdig te behandelen, onder meer met zelfhulpprogramma’s via websites. Sluiten zulke programma’s met een smartphone-app beter aan bij de persoonlijke situatie van deelnemers? Bijvoorbeeld Mood Buster Light, een programma met onderdelen die los van elkaar te...

Bekijk dit project

Naar een kennissynthese "Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden"

Afgerond (oktober 2015 - april 2018)

Als kenniscentrum op het gebied van taalontwikkeling en onderwijs wilde het Expertisecentrum Nederlands vanuit het perspectief van geletterdheid de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid onderzoeken. De focus lag daarbij op interventies. Vanuit dat perspectief hebben we twee onderzoekslijnen uitgezet. De huidige Nederlandse praktijk hebben we in kaart gebracht met een...

Bekijk dit project

Naar een verhoogd bereik van preventieve interventies voor depressie: Mogelijkheden en uitdagingen

Afgerond (mei 2009 - oktober 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar strategieën om de consumptie van onbekende gezonde voedingsmiddelen te promoten

Afgerond (februari 2004 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nederland in Beweging

Afgerond (januari 2001 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nederland in Beweging!

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nederland in Beweging!1999.

Afgerond (januari 1999 - mei 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nederland in Beweging!2000

Afgerond (januari 2000 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Neighbourhoods which encourage older people to go walking. Development of a Movements Determinant Model for walking by older people.

Afgerond (maart 2002 - juni 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NELSON-2: Evaluation of the efficacy and cost-effectiveness of the randomised controlled lung cancer screening trial

Afgerond (januari 2008 - augustus 2012)

NELSON-2: Longkankerscreening bij hoog-risicogroepen Vraagstuk Kan screening op longkanker bij hoog-risicogroepen de sterfte aan deze ziekte verlagen? In dit vervolg op de NELSON-1 studie worden ook de voordelen en nadelen van screening onderzocht: weegt de afname in longkankersterfte op tegen onzekerheid/angst, spanning, overdiagnose en overbehandeling? Onderzoek Een groep van circa 8000...

Bekijk dit project

Neonatale screening op congenitale adrenale hyperplasie (CAH)

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Netwerken via internet: internetcommunity voor en door ouderen. Het stimuleren van zelfredzaamheid bij ouderen.

Afgerond (augustus 2003 - juli 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Newborn screening and professional responsibility; towards an ethical framework

Afgerond (september 2012 - mei 2014)

Wat zijn de morele vragen van professionals betrokken bij de hielprik? Vraagstuk Verschillende professionals hebben een rol in de hielprikscreening: vroedvrouwen en gynaecologen informeren ouders vooraf, laboranten onderzoeken het bloed, medisch adviseurs besluiten over doorverwijzing en kinderartsen verifiëren de diagnose en behandelen het kind. Ervaren de betrokken professionals conflicten...

Bekijk dit project

Newborn screening on long chain fatty acid oxidation defects: development and implementation of treatment guidelines

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2012)

Preciezere screening en diagnostiek van stofwisselingsziekten Vraagstuk De hielprik voor pasgeborenen is in 2007 uitgebreid met de screening op twee stofwisselingsziekten: VLCADD- en LCHADD-deficiëntie, waardoor onder andere hartklachten en spierschade kunnen ontstaan. Baby’s met VLCADD-deficiëntie ontwikkelen soms echter geen symptomen. Hoe kunnen de screeningsmethoden en de diagnostiek van...

Bekijk dit project

Non-antibiotic versus antibiotic prophylaxis for recurrent urinary tract infections (NAPRUTI)

Afgerond (januari 2005 - november 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ODHIN -Optimizing delivery of health care interventions in the Netherlands

Afgerond (mei 2011 - januari 2015)

Veel Nederlands nuttigen teveel alcohol en dit resulteert in allerlei gezondheidsklachten. Het tijdige signaleren van overmatig alcoholgebruik en het aanbieden van een advies in de huisartsenpraktijk draagt bij aan een reductie van het alcholgebruik. Er isonderzocht of de huisartsen en andere professionals in de huisartsenpraktijk kunnen worden ondersteund, zodat overmatig alcohol gebruik wordt...

Bekijk dit project

Omgaan met autonomie bij preventiemaatregelen: Perspectiefverbreding, attitude-verandering en reflexieve vaardigheidstraining voor mantelzorgers van jeugdigen met het Prader-Willi syndroom

Afgerond (januari 2003 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onder Hoge Druk II: Evaluatie van een cultuur-specifiek voorlichtingsprogramma ter bevordering van leefstijlveranderingen en therapietrouw bij Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten met hoge bloeddruk.

Afgerond (september 2008 - juli 2011)

In het project evalueren wij wat het effect is van cultuur sensitieve hypertensie voorlichting bij Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten met een verhoogde bloeddruk. De interventie bestaat uit drie voorlichtingsgesprekken volgens het nieuwe protocol met een getrainde praktijkondersteuner.Bij de evaluatie worden de patiënten uit interventie- en de controle-praktijken vergeleken op belangrijke...

Bekijk dit project

Onderzoek lange termijn follow up van kinderen met een positieve neonatale hielprik sceening voor AGS/Sikkelcelziekte

Afgerond (mei 2013 - december 2014)

Wat zijn de opbrengsten van screening en follow-up van kinderen met ASG? Vraagstuk In de hielprik wordt sinds 2002 gescreend op het adrenogenitaal syndroom (AGS), in 2007 gevolgd door sikkelcelziekte (SCZ). In de NEOnatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (NEORAH) worden alle screeningsresultaten van kinderen met een positieve hielprik vastgelegd. Binnen NEORAH draait een applicatie...

Bekijk dit project

Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren resulterend in richtlijnen voor het implementeren van Standaarden Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (januari 2000 - april 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar de mogelijkheden van preventie van incontinentieklachten bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico

Afgerond (december 1999 - juni 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar de samenhang en de determinanten in risicogedrag

Afgerond (februari 2005 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar factoren die het dragen van fietshelmen door jonge kinderen beinvloeden.

Afgerond (april 2001 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar het voorkomen van uitval bij bewegingsprogramma's voor ouderen (50-plussers).

Afgerond (oktober 1998 - oktober 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar het voorkomen van uitval bij bewegingsprogramma's voor ouderen (50-plussers).

Afgerond (januari 2004 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoeksvoorstel 3e ronde proefbevolkingsonderzoek met FIT in de regio Amsterdam

Afgerond (januari 2011 - december 2012)

Willen mensen meedoen aan bevolkingsonderzoek darmkanker? Vraagstuk Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland, verantwoordelijk voor ruim 5.000 sterfgevallen per jaar. Inmiddels is een bevolkingsonderzoek ingevoerd, zodat de ziekte in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Dit project betreft een van de voorstudies, bedoeld om de bereidheid te peilen om deel te...

Bekijk dit project

Ongewenst uitstel van diagnostiek en behandeling van borstkanker na een negatieve screeningsuitslag bij het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Afgerond (februari 1999 - augustus 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwerp van een trial op colorectaal kanker screening in de algemene bevolking

Afgerond (april 2000 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en overdraagbaar maken van een empowermenttrainingsprogramma ten behoeve van allochtone jongeren.

Afgerond (december 2001 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling & evaluatie van een programma ter versterking van psychische weerbaarheid en preventie van depressieve symptomen bij kinderen van 10-12 jaar.

Afgerond (januari 1999 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie van een stoppen met roken interventie bestaande uit telefonische counseling en bibliotherapie voor rokers met een depressieverleden

Afgerond (maart 2002 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling en implementatie van een interventieprogramma, gebaseerd op hoorstrategieën en visuele ondersteuning ter preventie van psychosociale problemen bij slechthorende ouderen.

Afgerond (januari 2002 - januari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling en verspreiding van een leergang voor praktijkondersteuners en verpleegkundigen over cultuur-sensitieve hypertensie voorlichting.

Afgerond (mei 2012 - juli 2014)

Leergang over cultuursensitieve voorlichting over hoge bloeddruk Vraagstuk Patiënten van Ghanese en Afro-Surinaamse afkomst hebben vaker een te hoge bloeddruk, die ook moeilijker te behandelen is. Zij blijken zich beter aan behandeladviezen (medicijnen en leefstijladvies) te kunnen houden met begeleiding van een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH) die specifiek geschoold is in...

Bekijk dit project

Ontwikkeling preventiecursus 'omgaan met depressie door ouderen

Afgerond (september 1999 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een actieplan voor brede implementatie van schoolgezondheidsbeleid in Nederland

Afgerond (januari 2000 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn, een systeem voor kwaliteitsborging en ontwikkeling van informatie voor burgers over preventief medisch onderzoek

Afgerond (maart 2011 - mei 2013)

Het aanbod van preventief medisch onderzoek wordt steeds uitgebreider. Het maken van een keuze (wat laat ik testen en hoe) kan moeilijk zijn. De overheid en zorgaanbieders willen burgers ondersteunen bij die keuze. TNO ontwikkelt daarom een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO). Dat gebeurt in samenwerking met betrokken organisaties. De richtlijn is opgebouwd rond de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een trainingsprogramma voor toepassing van de discursieve actie methode

Afgerond (februari 2007 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling, test en evaluatie van keuze-ondersteuning (keuzehulp, gedeelde besluitvorming) voor screening op prostaatkanker

Afgerond (september 2013 - juli 2015)

Bang voor prostaatkanker: 'PSA or not PSA'? Vraagstuk Als iemand in de omgeving prostaatkanker krijgt, denken veel mannen erover zich te laten testen met een zogeheten PSA-test. Is dat inderdaad verstandig? De keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker’ is een hulpmiddel bij de besluitvorming voor deze mannen. Ook voor partners, familie of andere betrokkenen die willen meedenken is het nuttig de...

Bekijk dit project

Op eigen kracht naar gezond leven. Een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot empowerment in de literatuur en praktijk van (de bevordering van) gezond leven, resulterend in aanbevelingen voor toekomstige projecten.

Afgerond (september 2004 - april 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opsporing en behandeling van hypertensie: berekening van doelmatigheidswinst bij een evidence-based benadering

Afgerond (december 1998 - maart 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimalisatie van preventie van cardiovasculaire aandoeningen door cholesterolreductie met behulp van HMG-CoA cholesterol synthese inhibitoren

Afgerond (april 1999 - juni 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimaliseren van het voorschrijven van antibiotica bij luchtweg aandoeningen in de huisartspraktijk

Afgerond (december 2001 - juni 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimaliseren van het voorschrijven van antibiotica bij luchtweg aandoeningen in de huisartspraktijk; preventie van resistente micro-organismen in de extramurale zorg, reductie van kosten en preventie van bijwerkingen.

Afgerond (november 1999 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimizing the social and physical ambiance during mealtime in Dutch nursing homes: implementation, evaluation of effect with respect to quality of life, nutritional status, and self-care ability, and nationwide dissemination of results.

Afgerond (oktober 2000 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Orofaryngeal decontaminatie met chloorhexidine en chloorhexidine/colistine ter preventie van ventilator-geassocieerde pneumonie bij beademde Intensive Care patiënten.

Afgerond (september 2000 - juni 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Osteoporosis: the development of a model to analyze the cost-effectiveness of a variety of strategies for the prevention of fractures. The model will be based on follow-up data from the Rotterdam Study, which allows to account for interdependencies betwee

Afgerond (september 1998 - juni 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Overweight prevention in blue and white collar workers using two different tailored eHealth programs

Afgerond (maart 2010 - januari 2015)

In dit project van de Universiteit Maastricht is onderzocht of het gebruik van videoboodschappen in een online adviesopmaat obesitas preventie programma effectiever is dan het gebruik van tekst. Daarnaast werd verwacht dat video’s in het bijzonder effectief zouden zijn voor werknemers met een lage sociaaleconomische status (SES). Uit het onderzoek is gebleken dat video’s inderdaad effectiever zijn...

Bekijk dit project

Overzicht van en advisering over onderzoeksmethoden en meetinstrumenten voor de evaluatie van interventies die zijn opgezet vanuit principes van de community-benadering.

Afgerond (april 2002 - juni 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Parents to be The effectiviness of systematic population-based preconception advice and counselling initiated by GPs, continuing stage 2.

Afgerond (september 2002 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Parents to be. The effectiveness of systematic population-based preconception advice and counselling initiated by GPs.

Afgerond (september 1999 - juni 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Park of Perk? Investeren in bewegingsvriendelijkere buurten

Afgerond (januari 2009 - mei 2011)

Wat loont bij gezonde investeringen in de openbare ruimte? Vraagstuk Hoe de wijk is ingericht, bepaalt ook of bewoners er gezond kunnen bewegen. Investeren in de openbare ruimte kan dus een belangrijke stimulans betekenen voor gezond gedrag. Maar waarom kiezen mensen bepaalde routes en vervoersmiddelen? En wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor bewegen in de openbare ruimte?...

Bekijk dit project

Participatie in het Europese project Healthy Inclusion

Afgerond (mei 2008 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Participatie van allochtonen in het ontwikkelen van een integraal Gezond Leven programma, borging, en het ontwikkelen van een methodiek voor het realiseren van doelgroepparticipatie van allochtonen in gezondheidsbevordering

Afgerond (september 2007 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Partnership URBAN40

Afgerond (maart 2012 - augustus 2014)

Implementatie URBAN40: partnership brengt onderzoek en beleid samen Vraagstuk In het onderzoeksproject URBAN40 zijn vanaf 2008 de gezondheidseffecten van de aanpak van problemen rond wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie onderzocht in veertig zogenoemde aandachtswijken. De wijkenaanpak biedt als een ‘natuurlijk experiment’ de mogelijkheid om effecten op de gezondheid van...

Bekijk dit project

Perceptions on (secondary and tertiary) preventive care in the Academic Population of the AMC: towards ethnicity specific preventive care approaches in cardio-vascular disease and asthma

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Piama-2 onderzoek

Afgerond (januari 2004 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PILOT Chlamydia: Prevalentie en Interventie Landelijk Onderzoek Testen op Chlamydia trachomatis

Afgerond (augustus 2001 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pilot implementation of the mother-baby intervention in the Youth Health Care (Jeugdgezondheidszorg, JGZ)

Afgerond (januari 2008 - december 2010)

Proefimplementatie van de Moeder-Baby Interventie in de JeugdgezondheidszorgDepressie bij moeders van hele jonge kinderen heeft mogelijk een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. De Moeder-Baby Interventie (MBI) verbetert de interactie tussen depressieve moeders en hun baby's (tot 1 jaar). MBI is ontwikkeld in de GGZ-preventie, en wordt in de GGZ ook het meest toegepast. Hoewel per...

Bekijk dit project

Pilot Referentiekader Gezondheidsbevordering

Afgerond (januari 2006 - juli 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pilot study to promote partner notification for STI in the general practice: adaptation of the existing online tool “Suggestatest.nl”

Afgerond (december 2012 - april 2015)

Seksmaatjes eenvoudig over een soa inlichten via Partnerwaarschuwing.nl Vraagstuk De site Partnerwaarschuwing.nl van GGD Rotterdam-Rijnmond ondersteunt cliënten met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) bij het waarschuwen van hun (ex-)sekspartners. Professionals maken via de website een code aan, waarmee de cliënt een sekscontact online kan waarschuwen via een standaard e-mail of sms,...

Bekijk dit project

Pilot study: Alcohol Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment in the Emergency Department

Afgerond (november 2011 - mei 2013)

Screening op alcoholgebruik werkt goed op de spoedeisende hulp Vraagstuk Overmatig alcoholgebruik geeft een verhoogd risico op (toekomstige) gezondheidsschade. Een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) is een goede gelegenheid om een patiënt te vragen naar drinkgedrag en hem of haar in voorkomende gevallen te motiveren minder te drinken. Lukt het om probleemdrinken zo vroegtijdig op te sporen?...

Bekijk dit project

Pilotstudie T-Party actieve en gezonde leefstijl

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2010)

De ‘T-Party actieve en gezonde leefstijl’ bestaat uit drie laagdrempelige, interactieve en gezellige workshops voor ouders onder begeleiding van een opvoeddeskundige. De T-Party heeft als doel ouders op informele wijze met elkaar in contact te brengen en hen te stimuleren te praten over de gezonde leefstijl van hun kinderen. Ouders wisselen ervaringen en tips uit die hen kunnen ondersteunen in het...

Bekijk dit project

Pilotstudie voor een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) van screening voor houdingsafwijkingen in de jeuggezondheidszorg

Afgerond (maart 1999 - oktober 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Planmatige ontwikkeling en evaluatie van een programma seksuele gezondheid via internet voor jongeren van Marokkaanse afkomst

Afgerond (november 2008 - mei 2014)

Marokkaanse jongeren hebben vergeleken met andere jongeren minder kennis over seksualiteit en voelen zich minder vaardig om hierover te praten. Ook vinden ze het lastig om aan te geven wat ze wel en niet willen op seksueel gebied. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over seksualiteit. Soa Aids Nederland ontwikkelt op Maroc.nl een subsite over seksuele gezondheid voor jongeren van...

Bekijk dit project

Polypill and prevention of progression of atherosclerosis in patients with a high vascular risk

Afgerond (september 2011 - september 2013)

Vier aparte pillen of een polypill na een hartvaatziekte? Vraagstuk Patiënten die een hartvaatziekte hebben doorgemaakt, krijgen vaak een groot aantal geneesmiddelen. Helaas neemt de therapietrouw doorgaans af bij mensen die veel geneesmiddelen gebruiken. In de ‘cardiovasculaire polypill’ zitten vier noodzakelijke geneesmiddelen die anders in vier verschillende pillen zitten. Vermindert het...

Bekijk dit project

Population-oriented ICT-supported preventive care: Coping with local circumstances

Afgerond (december 2004 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Portion control at home: The development and evaluation of a comprehensive intervention program aimed at portion size to prevent overweight and obesity

Afgerond (oktober 2009 - april 2014)

De afgelopen jaren is het aantal mensen met(ernstig)overgewicht in Nederland toegenomen. Hierdoor krijgen meer mensen chronische ziekten. Overgewicht ontstaat wanneer mensen meer energie (door voeding) binnen krijgen dan ze verbruiken. Eén van de factoren waar door we de laatste jaren meer energie binnen hebben gekregen, is doordat de portiegroottes van voedingsmiddelen groter zijn geworden. Uit...

Bekijk dit project

Possibilities and barriers for the implementation of a preconceptional screening program for cystic fibrosis carriers

Afgerond (maart 2000 - september 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Postmaturity: prevention and understanding of pathophysiology

Afgerond (november 1998 - juni 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Potential Outcomes

Afgerond (januari 2011 - mei 2013)

‘Multipele imputatie’ als kansrijke methode om effecten te schatten Vraagstuk ‘Multipele imputatie’ is een methode om de onzekerheid te schatten bij ontbrekende informatie. Met name bij preventieve interventies is het lang niet altijd mogelijk om op basis van vergelijkend onderzoek vast te stellen of er een causaal verband is tussen interventie (of een ‘dagelijkse praktijk’ als het geven van...

Bekijk dit project

Preparing young people for unanticipated and unplanned sexual encounters: A theory- and evidence-based approach to program development in the context of safe sex

Afgerond (november 2005 - maart 2010)

Bekijk dit project

Prevalentie van alcoholgebruik van allochtonen in Nederland

Afgerond (mei 1999 - november 1999)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevasc 2

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren

Afgerond (december 2008 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren

Afgerond (januari 2010 - juli 2014)

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren, doorontwikkeling voorlichting Vraagstuk Luisteren naar te luide muziek met je koptelefoon, op festivals of in de disco kan onomkeerbare gehoorschade veroorzaken. Het is belangrijk om (toekomstige) ‘afnemers’ van harde muziek – kinderen, jongeren en jongvolwassenen – daarover goed voor te lichten. Hoe kunnen we bij deze groepen zelfinzicht...

Bekijk dit project

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren

Afgerond (januari 2011 - december 2013)

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren, vervolgstappen Vraagstuk Tussen 2009 en 2011 heeft de Nationale Hoorstichting veel informatiemateriaal ontwikkeld (websites, lesmaterialen, festivalvoorlichting) en data verzameld om de problematiek in kaart te brengen en gerichte interventies te kunnen ontwikkelen. Zijn kinderen en jongeren beter bewust te maken van de risico’s van harde...

Bekijk dit project

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren

Afgerond (januari 2012 - januari 2013)

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren, effecten van voorlichting Vraagstuk Gegevens die de Nationale Hoorstichting via internethoortesten heeft verzameld over het gehoor van kinderen en jongeren, geven geen best beeld: 30% van de jongeren scoort ‘onvoldoende’ of ‘slecht’ en 26% van de kinderen scoort ‘slecht’. Zijn intermediaire partijen te mobiliseren om tot een integrale aanpak voor...

Bekijk dit project

Preventie van chronische Post-Traumatische Stressstoornis: een onderzoek naar de relatieve effectiviteit van kortdurende psychologische interventies ter preventie van chronische post-traumatische stressstoornis na verkeersongelukken

Afgerond (november 1998 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van depressie en slaapstoornissen in een vroeg stadium van dementie: activatie van de biologische klok middels licht

Afgerond (februari 2005 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van depressie en slaapstoornissen in een vroeg stadium van dementie: activatie van de biologische klok middels licht

Afgerond (november 2010 - mei 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van obesitas bij volwassenen: cognitieve gedragstherapie voor kinderen met overgewicht

Afgerond (mei 1999 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van paniekstoornis: een randomised clinical trial annex kosten-effectiviteitsstudie

Afgerond (januari 2005 - december 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van psychische en gedragsproblemen bij 8-16 jarige kinderen van psychiatrische patiënten: een gerandomiseerde studie

Afgerond (september 2001 - september 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van psychische klachten bij oudere weduwen en weduwnaars door middel van lotgenotencontact: Een gerandomiseerde trial

Afgerond (november 2002 - april 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie: maatwerk, hart- en vaatziekten.

Afgerond (januari 1998 - januari 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventing depression and anxiety disorders by targeting excessive worry and rumination in adolescents

Afgerond (november 2009 - juni 2014)

Depressie en angststoornissen komen vaak voor en zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven en hoge kosten voor de samenleving. Het doel van het project was om een nieuwe preventieve interventie voor angststoornissen en depressie te ontwikkelen, welke zich richt op het aanpakken van overmatig repetitief negatief denken (piekeren en rumineren) in adolescenten en jong volwassenen. De...

Bekijk dit project

Preventing excessive and underage alcohol use in nightlife settings. The effect of Barcode and intensified enforcement of alcohol sellers

Afgerond (oktober 2010 - augustus 2012)

Voorkomt de schenktraining Barcode drinken bij jongeren? Vraagstuk Overmatig alcoholgebruik onder jongeren komt het meeste voor in het uitgaansleven. Veel interventies richten zich uitsluitend op de persoonsgebonden factoren van de jongeren en soms die van hun ouders. Op (overmatig) alcoholgebruik in het uitgaansleven hebben deze interventies echter weinig of geen effect. Werkt Barcode, een...

Bekijk dit project

Preventing mood and anxiety disorders in youth: a multicentre prevention trial in the high risk offspring of depressed and anxious patients

Afgerond (april 2009 - november 2012)

STERK-onderzoek: Verbeter de veerkracht van kinderen. Kinderen van ouders met een depressie of angststoornis hebben meer kans om zelf psychische klachten te ontwikkelen. Een korte gedragstherapeutische training (STERK) helpt mogelijk een depressie of angststoornis bij deze kinderen te voorkomen of uit te stellen. De effectstudie naar de training moest helaas vroegtijdig stoppen. De doelgroep...

Bekijk dit project

Preventing preterm birth: Costs and effects of screening of healthy women with a singleton pregnancy for a short cervical length or asymptomatic bacteriuria

Afgerond (juni 2009 - juli 2016)

Te vroege bevallingen (voor 37 weken zwangerschap) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte rond de geboorte (in de Westerse wereld). Tijdige opsporing van vrouwen die risico lopen te vroeg te bevallen, is daarom belangrijk. Deze studie concentreert zich op twee oorzaken voor vroeggeboortes en de bijbehorende behandelingen. Kunnen deze behandelingen vroeggeboortes voorkomen?Vrouwen met een korte...

Bekijk dit project

Prevention of antimicrobial resistance in hospitals: promoting appropriate use of antibiotics in hospital departments of internal medicine

Afgerond (juni 2001 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of cardiovascular disease in the elderly: moving towards an accurate risk predictor

Afgerond (oktober 2009 - april 2011)

Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans op hart- en vaatziekten (HVZ). Hoog cholesterol is dus een risicofactor, evenals bijvoorbeeld roken. Ouderen met een verhoogde kans op HVZ kunnen behandeld worden met de cholesterolverlager pravastatine. De bekende risicofactoren blijken echter slecht HVZ te voorspellen. Het is dus onbekend of pravastatine HVZ kan voorkomen. Wel een goede voorspeller...

Bekijk dit project

Prevention of child abuse and neglect and of emotional and behavioural problems by early intervention in families at risk

Afgerond (januari 2001 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of childhood anxiety disorders: A comparison of the effects of child cognitive-behaviour intervention, parental cognitive-behaviour intervention, and no intervention in a Dutch community sample of at-risk children

Afgerond (maart 2003 - maart 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of chronic disability in patients with low back pain. Cost-effectiveness of a minimal cognitive-behavioural intervention in general practice, aimed at psychosocial risk factors, in comparison with usual care

Afgerond (oktober 2000 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of clinically manifest rheumatoid arthritis by B cell directed therapy in the earliest phase of the disease

Afgerond (november 2009 - november 2014)

PRAIRI onderzoek in het AMCReumatoïde artritis (RA) wordt gekenmerkt door pijnlijke ontsteking van de gewrichten. Voor de zichtbare ontstekingsfase van RA hebben patiënten nog geen last van hun gewrichten, maar hebben ze wel eiwitten in het bloed die op RA wijzen. Deze eiwitten heten anti-CCP en de IgM-reumafactor. Mensen met beide eiwitten en de daarbij verhoogde ontstekingswaarden hebben een...

Bekijk dit project

Prevention of cross-transmission of antibiotic-resistant pathogens by using closed instead of open endotracheal suction systems in mechanically ventilated intensive care patients

Afgerond (oktober 2006 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of dementia by intensive vascular care (pre-diva)

Afgerond (juni 2005 - juni 2015)

Velen kennen de risicofactoren voor hart- en vaatziekten: hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en roken. Dat deze factoren ook het risico op dementie verhogen is minder bekend. Het onderzoek preDIVA bekijkt of dementie kan worden voorkomen door intensieve vaatzorg.Zes jaar lang bezoeken circa 1800 bejaarden ieder kwartaal de...

Bekijk dit project

Prevention of depression and anxiety in adolescents through the Internet: a randomised controlled trial

Afgerond (november 2007 - april 2012)

Somberheid, onzekerheid, angst en weinig zelfvertrouwen komen vaak voor in de puberteit. Jongeren zoeken niet snel hulp bij problemen. De Vrije Universiteit heeft daarom de webcursus Alles Onder Controle ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. De cursus leert deelnemers vaardigheden waarmee ze hun stemming positief kunnen beïnvloeden. De effectstudie naar de cursus is helaas niet...

Bekijk dit project

Prevention of depression and anxiety in later life: a randomised trial of integrative reminiscence versus no prevention

Afgerond (januari 2008 - oktober 2010)

Prevention of depression and anxiety in later life: a randomised trial of integrative reminiscence versus no preventionTussen hun 60ste tot 80ste levensjaar zijn veel mensen relatief gezond. Zij brengen hun tijd zinvol door, al hebben zij geen betaalde baan en grote zorgtaken. Ongeveer 15% van de mensen heeft in deze periode milde depressieve klachten, juist door het ontbreken van werk of...

Bekijk dit project

Prevention of depression and poor physical function in older persons with vitamin D supplementation

Afgerond (december 2012 - december 2016)

Depressieve symptomen komen vaak voor bij ouderen en zijn geassocieerd met verminderd fysiek functioneren en vitamine D-gebrek. In dit project is onderzocht of vitamine D3 supplementen effect hebben op deze depressieve symptomen en het fysiek functioneren. Dit is uitgevoerd bij een groep kwetsbare 60-plussers. Thuiswonende personen tussen de 60 en 80 jaar met lichte depressieve symptomen en ten...

Bekijk dit project

Prevention of depression in adolescents; development of an schoolbased screening and early intervention program through the internet

Afgerond (februari 2005 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of handicap in children by reducing the preterm birth rate in twin pregnancy: a randomised clinical trial comparing profylactic progesterone administration with placebo

Afgerond (mei 2006 - september 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of knee osteoarthritis

Afgerond (december 2005 - november 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of knee osteoarthritis - full scale trial

Afgerond (maart 2008 - december 2012)

Veel ouderen in Nederland hebben artrose in één of beide knieën (slijtage). Overgewicht blijkt volgens onderzoeken de grootste beïnvloedbare risicofactor voor deze aandoening. Dit project onderzoekt de werking van twee preventieve behandelingen voor knieartrose: afvallen en het innemen van een voedingssupplement. Ruim 400 vrouwen van middelbare leeftijd, met overgewicht en zonder knieklachten,...

Bekijk dit project

Prevention of major depression and long-term sickness absence in the labour force through early intervention

Afgerond (januari 2006 - augustus 2010)

Prevention of long-term sickness absence en major depression through early interventionLangdurig ziekteverzuim bij werknemers wordt vaak veroorzaakt door psychische problemen zoals depressie. Het behandelen van die werknemers blijkt nog steeds moeilijk te zijn. Het Maastricht UMC+ heeft daarom een strategie ontwikkeld voor het voorkomen van depressie en langdurig ziekteverzuim bij deze groep. In...

Bekijk dit project

Prevention of major depression in adolescents with depressive symptoms: A randomized clinical trial

Afgerond (januari 1999 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of major depression in primary care patients with minor depression: a randomized clinical trial of a minimal intervention

Afgerond (juni 1999 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of major depression in primary care patients with minor depression: a randomized clinical trial of a minimal intervention

Afgerond (januari 2004 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of multiple pregnancies in couples with unexplained or mild male infertility

Afgerond (januari 2009 - juli 2016)

Paren met onverklaarbare onvruchtbaarheid of ‘milde mannelijke factor’ krijgen een standaard vruchtbaarheidsbehandeling aangeboden. Die leidt in 1 op de 10 gevallen tot een tweeling. Hoe dat voorkomen kan worden, wordt uitgezocht in deze studie. Paren met deze vormen van onvruchtbaarheid en een kinderwens, krijgen een zogenaamde IUI-behandeling. Bij IUI wordt het zaad van de partner in de...

Bekijk dit project

Prevention of neonatal Early Onset Group B streptococcal disease

Afgerond (april 2016 - april 2017)

Early-onset Groep B- hemolytische streptokokken infectie (EOGBS) is een belangrijke oorzaak van neonatale morbiditeit en mortaliteit tijdens de eerste levensweek. Er zijn verschillende strategieën om EOGBS te voorkomen. Ondanks activiteiten om implementatie van GBS preventie strategieën te bevorderen, blijkt de adherentie matig vooral als behandeling geïndiceerd is (zogenaamde onderhandeling). Uit...

Bekijk dit project

Prevention of nosocomial Staphylococcus aureus infections after rapid detection and eradication of S. aureus carriage in patients at risk; a randomized placebo controlled multi-centre trial

Afgerond (april 2005 - september 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of persistent amblyopia by electronic recording of compliance, education of parents and child, and psycholoical intervention in case of low compliance

Afgerond (juli 2001 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of preterm delivery with a pessary in women with a multiple pregnancy (Pro-TWIN study)

Afgerond (november 2009 - juli 2016)

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling, kunnen te vroeg bevallen. Vaak wordt de baby dan opgenomen op de intensive care, met alle problemen van dien. Een goede behandeling die vroeggeboorte bij meerlingen voorkomt is er nog niet. Deze studie onderzoekt of een pessarium vroeggeboortes kan voorkomen.Een mogelijke oorzaak van een te vroege bevalling is een zwakkere baarmoedermond. Vooral bij een...

Bekijk dit project

Prevention of prolonged disability due to stress-related neurasthenia. Effectiveness and feasibility of a systematic intervention by social workers in primary care.

Afgerond (maart 2001 - augustus 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prevention of psychosis with a cognitive behavioural intervention in help-seeking young people with an at risk mental state for developing psychosis

Afgerond (december 2007 - augustus 2012)

Het gerandomiseerde onderzoek bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychotische episode heeft aangetoond dat een cognitief gedragstherapeutische interventie in staat is het aantal transities naar psychose met ongeveer de helft terug te dringen gedurende een follow-up van 18 maanden. Ook het aantal mensen dat na 18 maanden vrij is van subklinisch psychotische ervaringen is...

Bekijk dit project

Prevention of psychosocial problems in the offspring of mothers with symptoms of depression or anxiety during pregnancy: benefits for mother and child

Afgerond (januari 2009 - januari 2017)

Angst- en depressieklachten tijdens en na de zwangerschap komen veel voor,  namelijk bij ongeveer 10-15% van de zwangerschappen. Kinderen van vrouwen met deze klachten hebben waarschijnlijk een verhoogde kans op een minder goede ontwikkeling en/of emotionele of gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld ADHD. Wij onderzochten 282 zwangere vrouwen met angst- en/of depressieklachten in de eerste drie...

Bekijk dit project

Prevention of sudden death in surviving relatives of young sudden death victims through optimal postmortal, genetic and cardiologic evaluations in affected families

Afgerond (januari 2008 - september 2012)

Jonge mensen die plotseling overlijden, hebben vaak een erfelijke hartziekte. Bij 60-70% van deze mensen (onder de 45 jaar) is de erfelijke hartkwaal de doodsoorzaak. Eerstegraads familieleden van deze patiënten hebben vaak een sterk verhoogde kans om ook plotseling te overlijden. In de praktijk blijkt er weinig aanvullend onderzoek naar erfelijke hartziekten te worden gedaan bij de overledene...

Bekijk dit project

Preventive intervention of behavior problems in early childhood: The role of attachment security, parental sensitivity, and parental disciplining in the mergence of antisocial behavior

Afgerond (februari 2001 - februari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventive strategies in order to obtain healthy teeth for life

Afgerond (november 2009 - november 2011)

Een groot gedeelte van de bevolking heeft in meer of mindere mate tandvlees ontsteking. Dit kan tot nare gevolgen leiden maar wanneer tijdig opgespoord en behandeld is er een goed vooruitzicht op genezing. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of een behandeling met een combinatie van twee spoelmiddelen (chloorhexidine en waterstofperoxide) een langdurige verbetering teweeg kan brengen bij...

Bekijk dit project

PREVENTURE: preventing binge drinking of Dutch youth

Afgerond (december 2008 - april 2012)

Preventure is een preventieprogramma dat zich richt op hoogrisico jongeren. Het doel van Preventure is om te voorkomen dat jongeren teveel alcohol drinken en problemen krijgen door alcoholgebruik. Eerder zijn positieve effecten gevonden van Preventure in Canada en Engeland. In dit project wordt gekeken naar de effecten van Preventure in Nederland. Hiervoor is Preventure uitgevoerd op 15 scholen in...

Bekijk dit project

Primaire en secundaire preventie van artherosclerose

Afgerond (januari 2007 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primaire preventie van bedplassen: Hoe effectief zijn twee veel door ouders toegepaste technieken bij het 's nachts droog krijgen van hun kind.

Afgerond (december 2002 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primaire preventie van reumatoïde artritis

Afgerond (oktober 2004 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primary prevention of complicated grief in the aftermath of suicides. Region-wide implementation of a brief, nurse-led, cognitive behavioural, family-oriented, primary care and evidence based approach

Afgerond (maart 2003 - april 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primary prevention of diabetes mellitus type 2 and cardiovascular diseases using a cognitive behaviour programme aimed at lifestyle changes in subjects with abdominal obesity

Afgerond (februari 2007 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primary prevention of overweight in preschool children; a cluster randomized Youth Health Care trial (50-50110-96-470 & 50-50110-96-477)

Afgerond (mei 2008 - november 2013)

Het BeeBOFT onderzoek (Borstvoeding, Buitenspelen, Ontbijten, Frisdrank, Tv kijken) is een landelijk onderzoek naar het voorkomen van overgewicht bij jonge kinderen. Met dit onderzoek worden twee werkwijzen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vergeleken met de normale zorg. De eerste werkwijze is het meer aandacht geven aan opvoedingsvaardigheden van de ouders tijdens de gesprekken met de...

Bekijk dit project

Pro's and contra's of screening asymptomatic patients for carotid stenosis. Do the benefits indeed outweigh the 'costs'?

Afgerond (oktober 2006 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Proces- en effect-evaluatie van het voorlichtingsprogramma 'Hallo wereld'- een digitaal leefstijlprogramma voor zwangeren en jonge ouders

Afgerond (november 2008 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Proces- en effectevaluatie Safe Sex Files

Afgerond (januari 2005 - januari 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Process- and effectevaluation of a community-based intervention program to improve determinants of health in deprived neighbourhoods in Eindhoven.

Afgerond (december 1999 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Proef-implementatie anti-pestbeleid op basisscholen

Afgerond (april 2004 - april 2008)

Vraagstuk Van 1 april 2004 tot 31 maart 2008 is het PRIMA project uitgevoerd. PRIMA staat voor: ‘proefimplementatie antipestbeleid in het basisonderwijs’. De doelstelling van het project is het verder ontwikkelen en implementeren van een anti-pest programma op aan dit onderzoek deelnemende basisscholen, ten einde het pesten op deze scholen te verminderen. Het anti-pestbeleid wordt zodanig in...

Bekijk dit project

Programma Gezond gewicht, gezonde wijk Almere experimenteert met T-party gezonde levensstijl

Afgerond (mei 2009 - april 2010)

In Almere is binnen het programma Gezond Gewicht, Gezonde Wijk geëxperimenteerd met de zogeheten T-Party “gezonde leefstijl”. De vraag was of deze methodiek doeltreffend zou kunnen zijn bij een moeilijk bereikbare groep.Ten behoeve van dit project is een Draaiboek opgesteld en dit is getest tijdens twintig T-Party’s Gezonde leefstijl.De uitvoering van de T-Party is in samenwerking gegaan met het...

Bekijk dit project

Programmeringsstudie effectonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (januari 1999 - mei 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Alcohol Voorlichting en Preventie (project AVP)

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Promoting Participation in Preventive Programs

Afgerond (december 2013 - mei 2017)

In dit project is een interactieve infographic ontwikkeld: www.meerbereikmetpreventie.nl. Deze infopraphic ondersteunt professionals bij het vergroten van het bereik van preventieve interventies op het gebied van psychische aandoeningen. Psychisch leed Psychische aandoeningen, zoals depressieve en angststoornissen en middelenmisbruik, komen veel voor en veroorzaken veel leed. Preventieve...

Bekijk dit project

Promotion of social participation and prevention of loneliness among Ridderkerk older adults

Afgerond (januari 2001 - januari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Promotion of social participation and prevention of loneliness among Ridderkerk older adults

Afgerond (december 2003 - december 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Psychische gezondheid en ouder worden. Ontwikkeling van informatieve huiskamerbijeenkomsten voor oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen.

Afgerond (juni 2003 - juli 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Psychologische gevolgen van vroegtijdige opsporing en behandeling van niet-insuline afhankelijke (type 2) diabetes mellitus.

Afgerond (februari 1999 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Publiek ethische evaluatie van preventie van hart- en vaatziekten

Afgerond (februari 2002 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pulse Oximetry screening Leiden-Amsterdam Region (POLAR) study

Afgerond (februari 2015 - februari 2018)

Screening van het zuurstofgehalte bij pasgeboren baby’s (POLAR studie) Vraagstuk Jaarlijks worden in Nederland 250 baby’s geboren met een ernstige aangeboren hartafwijking. Zonder ingrijpen overlijden deze baby’s in de eerste levensmaand. Op de 20-weken echo worden deze afwijkingen niet allemaal opgespoord. Hoe betrouwbaar is de screening van pasgeborenen op deze aangeboren hartafwijkingen?  ...

Bekijk dit project

Quality of life and time to death: have the health gains of prevention been underestimated?

Afgerond (april 2011 - april 2013)

‘Rekenfout’ rond kwaliteit van leven en effecten preventie hersteld Vraagstuk Als preventie leidt tot een hogere levensverwachting, lopen mensen risico op andere ziekten in de gewonnen levensjaren, waardoor hun kwaliteit van leven afneemt. Valt de winst van langer leven als het ware weg tegen die afnemende kwaliteit? Of onderschatten we zo onterecht de winst van interventies, omdat...

Bekijk dit project

Randomised controlled trial on the effects of a broad healthy life-style intervention to minimise the cardiovascular disease risk of individuals with Familial Hypercholesterolemia (FH)

Afgerond (december 2007 - december 2011)

Iemand met Familiaire Hypercholesterolemie (FH) loopt een sterk verhoogde kans op een hart- en/of vaatziekte, vergeleken met iemand zonder FH. Dit onderzoek kijkt of het geven van leefstijladviezen de kans op een hart- en/of vaatziekte bij mensen met FH kan verlagen. De leefstijladviezen gaan over stoppen met roken, een gezond voedingspatroon, voldoende bewegen en therapietrouw met...

Bekijk dit project

Randomized controlled trial of screening for type 2 diabetes mellitus in obese subjects

Afgerond (december 2005 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Reducing suicidal ideation: effectiveness of a web-based self-help intervention: a Randomised Trial

Afgerond (november 2007 - september 2012)

Denken aan zelfdoding: in Nederland zijn er ongeveer 300.000 volwassenen die dat weleens doen. Veel mensen zoeken geen hulp, bijvoorbeeld uit schaamte of omdat ze denken dat ze niet geholpen kunnen worden. Om zoveel mogelijk mensen met suïcidale gedachten te kunnen bereiken, heeft de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een online cursus ontwikkeld. Deze cursus ‘Leven onder Controle’ is bedoeld om...

Bekijk dit project

Reductie van gebruik van reactievermogen beïnvloedende geneesmiddelen - in het bijzonder benzodiazepines - door ouderen, in het kader van terugdringing van letsel door vallen en ongevallen.

Afgerond (april 1999 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Reduction of alcohol use by young adolescents: a randomized trial with four conditions.

Afgerond (maart 2006 - februari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rehabilitation and Sports: a study on the effect of a sports and physical active lifestyle stimulation program during and after the regular rehabilitation treatment, on the degree of sports participation, daily physical activity and health status in a pop

Afgerond (februari 2000 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rehabilitation and Sports: a study on the effect of a sports and physical active lifestyle stimulation program during and after the regular rehabilitation treatment, on the degree of sports participation, daily physical activity and health status in a pop

Afgerond (februari 2000 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Relapse prevention for smoking cessation: testing explicit and implicit regulation processes

Afgerond (januari 2007 - juli 2011)

Terugvalpreventie bij rokenTerugval is een groot probleem voor rokers die stoppen met roken. Huidige terugvalpreventieprogramma’s blijken echter maar weinig effectief in het voorkomen van terugval. Dit project doelt op het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die terugval voorspellen en het ontwikkelen van twee nieuwe effectieve terugvalpreventieprogramma’s. Het eerste preventieprogramma is...

Bekijk dit project

Research into the efficacy and cost-effectiveness of short term, cost free and anonymous sex counselling to improve (mental) health (including development of protocol and training plan)

Afgerond (maart 2009 - juli 2012)

Kortdurende seksuologische counsellingZijn jongeren met seksuele problemen gebaat bij kortdurende seksuologische counselling? Dat wordt onderzocht door de Universiteit Maastricht en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een nieuwe preventieve interventie voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De counselling wordt gratis en anoniem aangeboden door de GGD. De jongeren worden begeleid door...

Bekijk dit project

RESTORE-REsearch into implementation STrategies to support patients of differente ORigings and language background in a variety of European primary care settings

Afgerond (mei 2011 - april 2015)

In het Europese RESTORE project hebben huisartspraktijken in vijf verschillende landen samen met migranten gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen huisartsen, praktijkassistenten en migranten die niet dezelfde taal spreken. Dit deden ze door een richtlijn voor het gebruik van tolken of training in interculturele communicatie te kiezen, aan hun situatie aan te passen en in praktijk te...

Bekijk dit project

Rethinking Prevention: Testing Implicit Retraining for Public Health Purposes

Afgerond (november 2011 - juli 2015)

Helpt ‘impliciete hertraining’ niet-gemotiveerde rokers te willen stoppen? Vraagstuk Ruim driekwart van de rokers is niet gemotiveerd om te stoppen. Zij zien meer positieve dan negatieve uitkomsten van roken. Overtuigingsstrategieën werken niet, omdat deze rokers lezen, praten en denken over hun gedrag vermijden. Impliciete processen spelen mogelijk een rol: een onbestemd gevoel niet te kúnnen...

Bekijk dit project

Risicocommunicatie in genetische counseling inzake erfelijke kanker

Afgerond (augustus 1999 - augustus 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Risicopercepties rond SARS

Afgerond (juli 2003 - maart 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Risk perception, informed decision making and psychological well-being of pregnant women who are offered prenatal screening for congenital defects.

Afgerond (september 1999 - oktober 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Risk profiling for colon cancer

Afgerond (januari 2009 - september 2012)

Dikkedarmkanker komt relatief veel voor. Hoe vroeger dikkedarmkanker wordt opgespoord, hoe beter de overlevingkansen zijn. De beste opsporingsmethode is colonoscopie (een onderzoek met een dunne kijkbuis). Colonoscopie is een belastend onderzoek met kans op ernstige complicaties. Daarom wordt colonoscopie bij voorkeur alleen uitgevoerd bij een verhoogd risico. Een andere onderzoeksmethode is de...

Bekijk dit project

Ruimte voor Beweging

Afgerond (juni 2008 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Run2gether: samen bewegen maakt gezond!

Afgerond (september 2009 - maart 2011)

Run2gether is een hardloopprogramma voor kinderen met overgewicht of suikerziekte. Tijdens dit programma van 4 maanden hebben kinderen samen met hun ouders mee gedaan aan een hardloopprogramma. Zij trainden 1 keer per week onder leiding van Theo Joosten, een bekende atletiektrainer en 1 keer per week met zijn tweeën. Kinderen en ouders trainden zo samen voor hetzelfde doel: fitter worden. De...

Bekijk dit project

Samen staan we sterk

Afgerond (juli 2003 - december 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Starten met Stevig Ouderschap, een vernieuwde methode vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar voor het signaleren van risicovolle opvoedingssituaties, met inbegrip van kindermishandeling, en het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen

Afgerond (juli 2008 - november 2012)

Samen Starten en Stevig Ouderschap zijn programma’s waarmee het consultatiebureau jonge gezinnen kan ondersteunen. Bij Samen Starten worden gezinnen geselecteerd via een gesprek op het consultatiebureau. Stevig Ouderschap selecteert gezinnen middels een vragenlijst die ouders kort na de geboorte invullen. Ouders die in aanmerking komen voor Stevig Ouderschap, krijgen in de eerste anderhalf jaar...

Bekijk dit project

Samenwerkingsonderzoek Multimediaproject Gezondheidsplein

Afgerond (mei 2001 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenwerkingsonderzoek Multimediaproject Gezondheidsplein

Afgerond (januari 2002 - juni 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Schoolslag praktijkboek

Afgerond (december 2005 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Screening en advisering van ouderen in de huisartspraktijk: actieve participatie van patiënten voor het signaleren van functionele gezondheidsproblemen.

Afgerond (mei 1999 - mei 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Screening for diabetes mellitus followed by a targeted lifestyle intervention to prevent diabetes mellitus among young and middle-aged Hindustani Surinamese

Afgerond (maart 2007 - augustus 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Screening op dragerschap van het fragiele X-syndroom: ethische overwegingen.

Afgerond (december 1999 - mei 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Screening, health checks and the reassurance industry

Afgerond (mei 2013 - april 2019)

Screening, health checks and the reassurance industry Vraagstuk Health checks zijn testen op ziekte of risicofactoren bij gezonde mensen. Aan health checks zitten voordelen, zoals mogelijke gezondheidswinst, maar ook nadelen en risico’s, zoals onnodige ongerustheid bij een foute uitslag of gezondheidsschade door vervolgonderzoek. Moeten health checks voor iedereen toegankelijk zijn? En hoe...

Bekijk dit project

Secondary prevention of familial colorectal cancer (FCC)

Afgerond (maart 2002 - maart 2013)

Familieleden van patiënten met dikkedarmkanker hebben meer kans op deze ziekte. Vooral personen met één eerstegraads familielid hebben een verhoogde kans op dikkedarmkanker (colorectaal carcinoom, CRC). Bij dat eerstegraads familielid moet de CRC dan voor het 50ste jaar zijn vastgesteld. Ook personen met twee eerstegraads familieleden met CRC (ongeacht de leeftijd) lopen meer risico. De sterfte...

Bekijk dit project

Seks onder je 25ste

Afgerond (april 2003 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Selectieve preventie van cardiometabole ziekten in Nederland: condities voor succesvolle opschaling

Afgerond (december 2015 - augustus 2018)

Selectieve preventie van cardiometabole ziekten in Nederland: condities voor succesvolle opschaling Vraagstuk In het kader van het Europese SPIMEU project is een toolbox ontwikkeld met elementen (tools) voor de implementatie van programmatische selectieve preventie voor cardiometabole aandoeningen. Het doel van dit project was om de toolbox te bespreken met stakeholders ter bevordering van de...

Bekijk dit project

Self-Help Triple P in the Netherlands: translation, adaptation, and evaluation

Afgerond (januari 2008 - juli 2012)

De cursus 'Positief Opvoeden' van Triple P (Positief Pedagogisch Programma) leert ouders de vijf principes van positief ouderschap en de bijbehorende opvoedvaardigheden. De cursus kan individueel of in groepsverband worden gevolgd en wordt in Nederland steeds populairder. In dit onderzoeksproject werd Positief Opvoeden aangeboden via een zelfstudieboek, omdat zelfstudie mogelijk beter aansluit bij...

Bekijk dit project

Self-regulation and tailored environmental information as novel strategies for nutrition education among adults; development and evaluation of two intervention programs

Afgerond (januari 2010 - juli 2014)

Gezond eten heeft belangstelling. Toch blijkt het voor veel mensen moeilijk om gezond te gaan eten. Daarom is het programma ‘Gezond eten, hoe doe je dat’ ontwikkeld. Het programma is bedoeld voor volwassenen en is beschikbaar via Internet. Gebruikers krijgen op-maat gemaakt advies over de inname van groente, fruit, hoog-energetische snacks en verzadigd vet. Het programma richt zich op...

Bekijk dit project

Show, Talk, Act (STA) methodiek

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2010)

De STA-methode is ontwikkeld voor ouders van jonge gezinnen, om dilemma's en uitdagingen rondom gezonde leefstijl bij zichzelf en hun opgroeiende kinderen beter te leren herkennen, te bespreken en aan te pakken. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes die ouders zelf in hun eigen gezin maken. Het gaat om het filmen van situaties in het gezin die goed gaan en competenties waarover de ouders reeds...

Bekijk dit project

Signalement Public health genomics - wat zijn de kansen voor preventie?

Afgerond (maart 2012 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Small, medium, large or super size? The development and evaluation of environmental interventions aimed at portion size

Afgerond (december 2006 - april 2011)

Bekijk dit project

Smoke Free Teams

Afgerond (juni 1999 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Smoking cessation for COPD patients in general practice: implementation and evaluation of an intensive strategy

Afgerond (januari 1999 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sociaal-economische verschillen in (on)gezond gedrag: de rol van omgevingsfactoren

Afgerond (augustus 2003 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Soep met Liefde

Afgerond (augustus 2007 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Soep met Liefde-ambassadrices als co-producent

Afgerond (oktober 2010 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Source or coincidence? Factors contributing to source identification of Legionella infections.

Afgerond (oktober 2006 - november 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sport Blessure Vrij

Afgerond (januari 2000 - mei 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sport Blessure Vrij. Actieprogramma gericht op de preventie en zorg van sportblessures

Afgerond (januari 2001 - augustus 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sport Blessure Vrij.Actieprogramma gericht op de preventie en zorg van sportblessures.

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportief ochtend tv-programma voor senioren: een mix van ochtendgymnastiek met voorlichting over bewegen en gezondheid en directe verwijzing naar lokale (introductie)activiteiten.

Afgerond (januari 2000 - mei 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Starting Together: Early Childhood Intervention to prevent psycho-social problems in children 0 - 2 years (Sluitende aanpak voor 0 - 2 jarigen in Arnhem, Breda, Maastricht en Rheden).

Afgerond (januari 2003 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Straks lekker slapen en gezond en veilig weer op; Een leefstijlprogramma ter bevordering van een veilige nachtrust en weer opstaan zonder vallen bij ouderen.

Afgerond (januari 2003 - november 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

STRESS PREVENTION@WORK Collaborative learning and information technology as the key to an integral stress prevention strategy for sectors, organisations and employees.

Afgerond (januari 2014 - september 2018)

Stress Prevention@Work: beter gebruik van interventies Kan een ‘lerend netwerk’, ondersteund door een online informatieplatform, bevorderen dat organisaties elkaar ondersteunen bij de keuze voor een bruikbare en effectieve aanpak van stresspreventie? Vraagstuk Hoewel er verschillende bewezen effectieve maatregelen beschikbaar zijn voor het voorkómen van stress op het werk, zetten...

Bekijk dit project

Stress-preventie op de basisschool: jong geleerd is oud gedaan.

Afgerond (mei 2000 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Structurele inbedding van Voorlichting in de Eigen Taal en Cultuur (Vetc)

Afgerond (oktober 1999 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Study on the effect of support groups for children, aged between 8 and 12 years, of parents with mental disorder or substance use disorder.

Afgerond (april 2007 - maart 2012)

In Nederland wonen 1,6 miljoen kinderen die een ouder hebben met psychische problemen of een verslaving. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om zelf ernstige en langdurige problemen te ontwikkelen. Om dit te voorkomen, bieden Nederlandse GGz-instellingen preventieve ondersteuningsgroepen aan. De groepscursus Doe-praat groep voor kinderen van 8-12 jaar heeft als uiteindelijk doel het...

Bekijk dit project

Suicide risk as an exclusion criterion in RCT studies into the effectiveness of pharmacotherapy and psychotherapy for adult psychiatric disorders, suicide risk because of participating in research, and the iatrogenic effect of asking about suicide

Afgerond (april 2015 - januari 2017)

Het uitsluiten van suïcidale patiënten uit wetenschappelijk onderzoek Het is moeilijk om onderzoek te doen naar de behandeling van suïcidale patiënten. Wetenschappelijke toetsingscommissies zijn terughoudend om suïcidale patiënten aan behandelonderzoek te laten deelnemen. Zij verwachten dat deelname extra risicovol is voor deze groep. Daarom blijft het veelal onbekend of een behandeling effectief...

Bekijk dit project

Symposium in het kader van de Gezondheidseffectschatting (GES)

Afgerond (september 2007 - september 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Systematische landelijke implementatie van het lespakket 'Lang Leve de Liefde' in het schoolbeleid van het voortgezet onderwijs via regionale netwerken Samen Leven (SLIM-project).

Afgerond (oktober 1999 - mei 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Systematische review kindermishandeling

Afgerond (januari 2000 - februari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tailor-made school health promotion. An innovative collaboration project focused on coordinated and intersectoral prevention for schoolgoing youth: from supply to demand oriented

Afgerond (februari 2002 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tailored implementation for chronic diseases: cardiovascular risk management

Afgerond (mei 2011 - mei 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Targeted primary prevention of overweight and cardiometabolic risk using dynamic risk assessments from infancy onward in Child Health Care

Afgerond (november 2013 - september 2020)

Vraagstuk Gerichte primaire preventie van overgewicht, hoge bloeddruk en abnormale vetgehaltes in het bloed op kinderleeftijd is wenselijk. Omdat determinanten ten tijde van de geboorte en BMI-veranderingen vooral vóór het 6e jaar sterk voorspellend zijn, is risicoselectie voor deze leeftijd veelbelovend. Predictie-instrumenten kunnen helpen bij het voorspellen van de risico’s. Onderzoek Voor...

Bekijk dit project

Targeting young drinkers online: The effectiveness of a web-based brief alcohol intervention in preventing excessive drinking patterns among adolescents

Afgerond (december 2009 - april 2014)

Een groot deel van de Nederlandse adolescenten en jongvolwassenen drinkt te veel en te vaak alcohol. Overmatig alcoholgebruik heeft negatieve gevolgen voor de drinker en de maatschappij. Een veelbelovende vorm van interventie voor de doelgroep adolescenten en jongvolwassenen betreft de kortdurende online alcoholinterventie, ofwel een zelfhulpprogramma waar de gebruiker persoonlijke feedback...

Bekijk dit project

Te Dik, een televisieserie van 6 delen (25) met een presentator

Afgerond (februari 2005 - mei 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Technical Secretariat van SHE

Afgerond (januari 2007 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Terugvalpreventie met behulp van computer-gegenereerde geïndividualiseerde interventies gebaseerd op verschillende visies op terugval.

Afgerond (november 1999 - november 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Test of a Smoking Prevention Program for Smoking Parents of Primary School Children

Afgerond (september 2008 - januari 2013)

De meeste jongeren roken al vroeg hun eerste sigaret. Dit onderzoek test een programma dat moet voorkomen dat kinderen gaan roken. Het programma stimuleert kinderen en hun (rokende) ouders met elkaar te praten over roken. Dit gebeurt aan de hand van magazines die beide partijen kunnen doornemen. Ook krijgen ouders communicatietips. Het onderzoek meet het rookgedrag van kinderen tussen 9 en 11 jaar...

Bekijk dit project

Testing "Hou vol! Geen alcohol", a prevention program for parents and elementary schoolchildren targeted at delaying the age of alcohol onset of Dutch youth

Afgerond (januari 2011 - juli 2013)

‘Hou vol: Geen alcohol!’ laat kinderen niet later drinken Vraagstuk Onderzoek laat zien dat ouders het alcoholgebruik van hun kinderen kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en zelf weinig of niet te drinken waar hun kinderen bij zijn. Ook is het belangrijk dat ouders duidelijke en strikte regels over alcohol stellen. Helpt het programma ‘Hou vol: geen alcohol!’...

Bekijk dit project

Testing a new theorie on continued abstinence and relapse in ex-smokers and the development of a computer system for individualized feedback to support ex-smokers' abstinence for a longer period through the internet.

Afgerond (november 2006 - oktober 2011)

Veel rokers die gestopt zijn met roken vallen terug in hun oude rookgedrag. Doel van dit project is om een nieuwe theorie te ontwikkelen en te toetsen met betrekking tot het voorkomen van terugval bij ex-rokers.Uit de resultaten blijkt dat ambivalentie (het zich verscheurd voelen tussen roken en niet roken) een belangrijke voorspeller is van terugval na een maand. Daarnaast speelt ook mee hoe je...

Bekijk dit project

Testing an Internet-based Lifestyle Approach

Afgerond (maart 2008 - september 2013)

Ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker, ontstaan vaak door een ongezonde leefstijl. Advies-op-maat via internet is een nieuwe methode om persoonlijke feedback te geven en gedragsverandering te stimuleren.Binnen het project wordt probeerd deelnemers te motiveren om te stoppen met roken, minder alcohol te drinken, meer fruit en groente te eten en voldoende te bewegen. Deelnemers...

Bekijk dit project

The (cost-) effectiveness of a combined strategy for smoking cessation: early prevention of the development of COPD in smokers who are at risk

Afgerond (maart 2002 - juni 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of mindfulness training and cognitive-behavioral treatment in adolescents and young adults with deliberate self-harm

Afgerond (januari 2008 - mei 2011)

De afgelopen jaren laat een sterke toename zien in de frequentie waarmee jongeren zichzelf beschadigen. Vroege identificatie en behandeling van personen met zelfbeschadigend gedrag is van belang omdat iedere episode van zelfbeschadigend gedrag het risico op toekomstige episodes doet toenemen en uiteindelijk ook het risico op suïcide. Er is een aantal behandelingsprogramma’s voor zelfbeschadiging...

Bekijk dit project

The Active Plus project: (cost-)effectiveness and feasibility of innovative tailoring interventions to enhance physical activity among the over-fifties

Afgerond (januari 2010 - mei 2014)

Actief Plus verbetert gezondheid 50-plussers Vraagstuk Actief Plus is bedoeld om 50-plussers meer te laten bewegen. De methode is relatief gemakkelijk te implementeren. Aan de hand van een inventariserende vragenlijst krijgt de deelnemer een beweegadvies op maat dat rekening houdt met diens achtergrond en kenmerken. Het is aangetoond dat Actief Plus mensen bewust maakt van het belang van...

Bekijk dit project

The benefits of dietary phyto-oestrogen intake. A randomised intervention with respect to cardiovascular disease, fracture risk, ability to perform activities of daily life, well-being and cognitive function.

Afgerond (augustus 1999 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The best of two worlds: Integrating Motivational Interviewing and self-regulation in tailoring interventions. Feasibility and effects

Afgerond (januari 2011 - april 2015)

Interactief computerprogramma ‘Ik Beweeg’ motiveert volwassenen duurzaam Vraagstuk Veel volwassenen bewegen onvoldoende. Mensen vinden het moeilijk motivatie te vinden om meer te gaan bewegen en om die motivatie vast te houden. In de Ik Beweeg-interventie zijn technieken uit de motiverende gespreksvoering vertaald naar een interactief computerprogramma. Het programma laat deelnemers zoeken...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of neonatal population screening on medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency by tandem mass spectrometry. An empirical, prospective study in the north-eastern region of the Netherlands.

Afgerond (juni 2002 - juni 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of prevention strategies Group B Streptococcal Disease within the Dutch care system

Afgerond (oktober 2001 - maart 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The development of a community garden-based prevention program to investigate dietary and lifestyle changes in a multi-ethnic population

Afgerond (september 2011 - maart 2013)

‘Bruistuin’ in Arnhem: ook gezond voor Turkse en Marokkaanse bewoners? Vraagstuk In de Arnhemse wijk Malburgen is voor en door wijkbewoners een multifunctionele tuin aangelegd met aandacht voor drie aspecten: gezonde voeding (zelf verbouwen van groenten, kruiden en fruit), beweging (tuinieren, bezig zijn in het groen) en ontmoetingen tussen buurtbewoners (meer sociale contacten en...

Bekijk dit project

The development of an instrument to evaluate integrated health policies in low socioeconomic neighbourhoods. De ontwikkeling van een instrument om integraal beleid voor achterstandsbuurten te evalueren.

Afgerond (mei 2011 - augustus 2013)

Verbetert integraal gezondheidsbeleid de gezondheid in ‘krachtwijken’? Vraagstuk Het ‘krachtwijkenbeleid' van de overheid bestrijdt de problemen in 40 Nederlandse wijken en wil de positie van de wijkbewoners verbeteren. Gemeenten voeren in die wijken een integraal gezondheidsbeleid uit, dus met betrokkenheid vanuit de domeinen volksgezondheid, welzijn en ruimtelijke ordening. Is het effect...

Bekijk dit project

The development, implementation and evaluation of an integrated educational program for 12-14 year old students to promote healthy eating habits.

Afgerond (september 1999 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect and cost-effectiveness of a preventive propriocepcis and balance board training program on the risk to sustain acute lateral ankle injury; a randomised controlled trial (RCT) in volleyball players playing in the third national league in the Net

Afgerond (februari 2000 - februari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect of a PACE intervention conducted in general practice on determinants and levels of physical activity: a randomized trial.

Afgerond (maart 2000 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect of vitamin D-supplementation on insulin sensitivity in non-western immigrants in the Netherlands

Afgerond (februari 2009 - oktober 2012)

Kan extra vitamine D diabetes voorkomen bij mensen met een hoog risico op deze ziekte? Dat wordt in dit project uitgezocht. Overgewicht en diabetes komen veel voor bij niet-westerse immigranten in Nederland. Ook hebben zij vaak vitamine D gebrek. Vitamine D is belangrijk voor de botten en de spieren. Vitamine D lijkt ook een rol te spelen bij de insuline-afgifte door de alvleesklier (een...

Bekijk dit project

The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care: the INTEGRATE study

Afgerond (maart 2013 - oktober 2020)

Vraagstuk In 2011 is de NHG Standaard ‘Preventieconsult, Module Cardiometabool risico’ uitgebracht om huisartsen te ondersteunen bij het opsporen van patiënten van 45-70 jaar met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening (CMZ), waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Bij een verhoogd risico kon de huisarts gericht leefstijladviezen geven of een behandeling starten. Het is echter...

Bekijk dit project

The effectiveness and cost-effectiveness of integrated and individualized prevention and early detection

Afgerond (december 2008 - november 2012)

In de gezondheidszorg neemt preventie een steeds centralere plaats in, maar moet preventie voor iedereen hetzelfde zijn of is het effectiever om toe te spitsen op basis van individuele eigenschappen?Het lijkt logisch om mensen met een hoog risico op een ziekte meer preventie aan te bieden, maar als mensen met een hoog risico, ook de mensen zijn, die eerder overlijden aan andere oorzaken, ligt dat...

Bekijk dit project

The effectiveness of a cue-reminder intervention to reduce adolescents’ substance use in social contexts

Afgerond (februari 2012 - maart 2016)

Cue-reminders als potentiële versterkers van een preventieboodschap Vraagstuk Een cue-reminder is een symbool dat een eerder getoonde campagneboodschap in herinnering roept. Uit eerder onderzoek blijkt dat een cue-reminder kan werken bij jongeren. Na confrontatie met het symbool beperkten zij hun alcoholgebruik. Is dit effect ook aantoonbaar bij de Power Button? Helpt deze cue-reminder...

Bekijk dit project

The effectiveness of a targeted diabetes prevention programme for Hindustani Surinamese, consisting of screening followed by a lifestyle intervention

Afgerond (september 2008 - augustus 2012)

Diabetes (suikerziekte) komt veel voor bij Hindoestaanse Surinamers. Een van de oorzaken van diabetes is een ongezonde leefstijl. Het risico op diabetes kan mogelijk verkleind worden door gezond(er) te eten en te bewegen. Dit onderzoek kijkt of een bevolkingsonderzoek en een leefstijlprogramma diabetes kunnen uitstellen of voorkomen bij Hindoestaanse Surinamers.In het bevolkingsonderzoek werd...

Bekijk dit project

The effectiveness of health check-ups for promoting healthy behaviour: a quasi-experimental study

Afgerond (oktober 2009 - februari 2013)

Veel werknemers hebben een ongezonde leefstijl: ze bewegen bijvoorbeeld te weinig, eten ongezond, of nemen niet voldoende rust. Dat kan uiteindelijk duur uitpakken voor de gezondheidszorg en voor werkgevers. Of online gezondheidsmanagement werknemers kan helpen hun leefstijl te verbeteren, wordt in deze studie onderzocht. Een ongezonde leefstijl kan leiden tot overgewicht en chronische...

Bekijk dit project

The effectiveness of Looking for meaning, a life-review course for elderly with depressive symptoms. A randomized controled trial

Afgerond (september 2005 - februari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effectiveness of Nicotine Replacement Therapy for young people aged 12 to 18 years

Afgerond (november 2009 - mei 2014)

Door middel van een gerandomiseerde studie is door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit de effectiviteit van nicotine vervangende therapie (NRT) onderzocht onder 265 jongeren van 12-18 jaar die ofwel nicotinepleisters ofwel placebopleisters kregen. Het proefschrift bevestigt eerdere bevindingen dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van nicotinepleisters...

Bekijk dit project

The effectiveness of smoking prevention in the junior department of primary education

Afgerond (januari 2002 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effectiveness of the Triple P programme to support parenting in Dutch preventive child healthcare: a randomised controlled study

Afgerond (januari 2008 - februari 2013)

Opvoedondersteuning met Triple P (Positief Pedagogisch Programma) niveau 3 kan ouders helpen om te gaan met psychosociale problemen van hun kind. Deze korte interventie sluit goed aan bij de werkwijze van de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en competenties van de sociaal verpleegkundige. De kennis over de effectiviteit van Triple P niveau 3 is echter beperkt. Het doel van deze studie was om...

Bekijk dit project

The effects of a physical activity training program on insulin sensitivity and plasma glucose levels in women at high risk for gestational diabetes

Afgerond (januari 2007 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effects of different exercise programs on improving functional ability in healthy elderly women

Afgerond (januari 1999 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effects of periconceptional and prenatal folic acid supplementation on congenital anomalies and preterm birth

Afgerond (januari 2011 - november 2013)

Effecten van meer foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap Vraagstuk Foliumzuurtabletten beschermen vóór en in het begin van de zwangerschap goed tegen een open ruggetje, dat jaarlijks nog 200 tot 300 duizend baby’s treft. Er zijn aanwijzingen dat extra foliumzuur gunstig uitpakt op aangeboren hartafwijkingen en vroeggeboorte. Welke dosering heeft het beste effect? En is het nodig om tijdens...

Bekijk dit project

The efficacy of problem-solving interventions in deliberate self-harm patients: a randomised controlled trial among adolescents and young adults

Afgerond (maart 2002 - februari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The European Network for Traumatic Stress - Training & Practice

Afgerond (april 2011 - september 2012)

Het project TENTS-TP (The European Network for Traumatic Stress – Training and Practice) heeft tussen 2007 en 2009 een Europees netwerk opgebouwd bestaande uit experts op het gebied van posttraumatische stress en de opvang van slachtoffers van (natuur)rampen. Het project heeft onder andere een evidence-based richtlijn ontwikkeld voor de psychosociale opvang van slachtoffers na (natuur)rampen....

Bekijk dit project

The impact of implementation intentions (II) in changing complex health-related behaviors in order to prevent weight gain

Afgerond (april 2003 - april 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The implementation and (cost)effectiveness analysis of the "BeweegKuur" Depressive Symptoms in primary care

Afgerond (september 2012 - maart 2015)

Knelpunten bij implementatie BeweegKuur Depressieve Klachten Vraagstuk De BeweegKuur is een veel gebruikte interventie voor mensen met overgewicht en diabetes. Eerstelijnshulpverleners in gezondheidscentra schrijven deze kuur voor. Daarnaast is er een BeweegKuur Depressieve Klachten. Deze bestaat uit het beweegonderdeel uit de ‘gewone’ BeweegKuur, aangevuld met psychologische ondersteuning...

Bekijk dit project

The implementation and evaluation of an evidence-based eHealth depression prevention intervention in primary care; conducting a process evaluation and a (cost-)effectiveness study

Afgerond (november 2012 - november 2016)

Kleurjeleven is een online cursus om mensen met depressieve klachten te helpen. In dit project wilden we huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH’s-GGZ) van 7 huisartsenorganisaties met in totaal 500.000 patiënten kennis laten maken met Kleurjeleven, zodat zij het aan hun patiënten konden aanbieden. Hiervoor zijn de POH’s-GGZ getraind. De meesten (90%) van de 631 patiënten aan wie Kleurjeleven...

Bekijk dit project

The implementation of a Dutch computerised tailored smoking cessation programme AROM by pharmacists and general practitioners.

Afgerond (september 1999 - november 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Incidence of Post Trauma Psychopathology Study (TRAUMA TIPS); Efficacy of a Preventive Multimedia Intervention in Injured Accident or Crime victims

Afgerond (september 2006 - september 2010)

Trauma TIPS: een onderzoek naar de effectiviteit van een korte online multimedia-interventie ter preventie van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met traumatisch letsel.Kan een posttraumatische stresstoornis (PTTS) of depressie worden voorkomen bij een slachtoffer van een ongeval of misdrijf? Dat wordt onderzocht in de Trauma TIPS-studie. Na een ongeval of misdrijf ontwikkelen veel...

Bekijk dit project

The Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) study: novel strategies for prevention of asthma and allergy in children

Afgerond (januari 2006 - december 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The prevention of lower extremity physical activity injuries; a school-based randomised controlled trial in children aged 10-12 years

Afgerond (oktober 2005 - juli 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The prevention of obesity, physical inactivity and obesogenic dietary intake among lower socioeconomic groups: a synthesis of evidence from Dutch interventions

Afgerond (januari 2010 - januari 2012)

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben vaker een ongezonde leefstijl dan mensen met een hoge opleiding of inkomen. Mede hierdoor overlijden ze op gemiddeld jongere leeftijd. Leefstijlinterventies, zoals mediacampagnes en buurtprojecten, zijn bedoeld om mensen gezonder te laten leven en meestal opgezet voor een algemeen publiek. Dit project onderzoekt of leefstijlinterventies...

Bekijk dit project

The promotion of adequate goal striving as a strategy to improve psychological well-being among at-risk adolescents of vocational schools

Afgerond (december 2010 - mei 2015)

‘Droom, Denk, Doe’: voorkomen van mentale problemen bij mbo-studenten Vraagstuk Wie al jong mentale gezondheidsproblemen als depressie, externaliserend gedrag en angst ervaart, heeft een grotere kans op vergelijkbare gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd. Preventie is dus belangrijk. Vooral mbo-studenten hebben relatief veel mentale problemen, bijvoorbeeld depressieve klachten. Helpt het...

Bekijk dit project

The Safety Check: The development and pilot implementation of a Text Message mobile phone based application to promote STI testing among young people

Afgerond (december 2012 - januari 2017)

Jongeren doelmatiger en gerichter bereiken rond soa-testen Vraagstuk Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen relatief veel voor onder jongeren. Laag opgeleide en allochtone jongeren zijn moeilijk te bereiken met de huidige boodschappen. Er zijn alternatieve manieren nodig, vooral om diegenen die het grootste risico lopen tijdig op te sporen en tot behandeling te bewegen. De...

Bekijk dit project

The use of selective antibiotic decontamination of the digestive tract compared to the use of live lactobacilli to prevent hospital acquired infections in Intensive Care patients.

Afgerond (april 2005 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Theory-based and evidence-based development and evaluation of tailored HIV/STI prevention through the Internet directed at young people (14 - 19) who chat.

Afgerond (januari 2007 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Therapietrouw als vorm van zelfregulatie: een gecontroleerde studie naar de invloed van arts-patient communicatie op de therapietrouw van hypertensiepatienten.

Afgerond (april 1999 - juli 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tick Test & Prophylaxis Proof

Afgerond (augustus 2012 - december 2016)

Vraagstuk Tick Test & Prophylaxis Proof is een onderzoek waarbij gekeken is of een éénmalige dosis preventieve antibiotica na een tekenbeet Lymeziekte kan voorkomen. Onderzoek Mensen die een tekenbeet meldden op www.tekenradar.nl konden meedoen aan het onderzoek. De ene groep deelnemers is gevraagd om na de tekenbeet éénmalig antibiotica te nemen, en de andere groep is gevraagd om dat juist...

Bekijk dit project

Toepasbaarheid van gerichte preventie op basis van het cardiovasculair risicoprofiel. Leidt beslissingsondersteuning voor zowel huisarts als patient tot een verbetering in het werken volgens de NHG-standaard Cholesterol?

Afgerond (november 2000 - september 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Toepasbaarheid van gerichte preventie op basis van het cardiovasculair risicoprofiel. Leidt beslissingsondersteuning voor zowel huisarts als patient tot een verbetering in het werken volgens de NHG-standaard Cholesterol?

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Towards a Conceptual Framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'

Afgerond (december 2011 - februari 2013)

Support is growing for a new concept of health which is more dynamic than the well known WHO-definition of health. The Invitational Conference in 2009, entitled ‘Is health a state or an ability? Towards a new concept of health’, organized by The Health Council of The Netherlands and The Netherlands Organisation for Health Research and Development, resulted in the proposal of a new concept: ‘Health...

Bekijk dit project

Training 'Education on Health and Child-Raising' for highly educated refugees. Search for conditions for a successful design, development and pilot of the training, development of (insights in) criteria for structural implementation

Afgerond (november 2002 - november 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Transfer-oriented learning of health-related behaviour: an integrative approach to various lifestyle factors within health education

Afgerond (maart 2003 - november 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Trial implementation of the PAD curriculum in Dutch primary education

Afgerond (maart 2004 - maart 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Trial implementation of the parenting support community intervention Triple P

Afgerond (september 2003 - mei 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TRIDENT-study: A nation-wide trial of the implementation of non-invasive prenatal testing using Massively Parallel Sequencing for fetal trisomy 21, 18 and 13 in pregnant women at known increased risk for fetal aneuploidy

Afgerond (april 2014 - februari 2017)

TRIDENT studie: De NIPT als betrouwbaar alternatief voor invasieve tests op afwijkingen Vraagstuk Bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt het bloed van een zwangere vrouw gebruikt om te testen of het ongeboren kind mogelijk het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. De NIPT is veiliger dan een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, die kunnen leiden tot een miskraam. Inmiddels wordt de...

Bekijk dit project

Twee ons groenten, twee stuks fruit? Vanzelfsprekend! Een vergelijkend onderzoek van 2 stimuleringsinterventies gericht op de gewoontevorming van groente- en fruitconsumptie van basisschoolleerlingen.

Afgerond (augustus 2002 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitvoering Ageing Well projecten, gezondheidsbevordering voor en door ouderen

Afgerond (maart 1999 - maart 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitvoering Ageing Well projecten, gezondheidsbevordering voor en door ouderen

Afgerond (oktober 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people's sexual health in Europe

Afgerond (juli 2010 - januari 2014)

There is ample evidence that youth sexual violence is highly prevalent in many European countries, and that young people's sexual health is strongly endangered by it. The Y-SAV (Youth Sexual Aggression and Victimization) project has achieved the following main results: 1. An expert network has been established in which more than 130 members from 27 EU countries participate. The Y-SAV network...

Bekijk dit project

Understanding socioeconomic inequalities in health behaviors

Afgerond (mei 2013 - maart 2018)

Sociaaleconomische verschillen in roken, voeding en lichaamsbeweging dragen in belangrijkemate bij aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Verschillen in gezond en ongezondgedrag zijn echter niet het gevolg van vrije individuele keuzes, maar worden voor een groot deelgevormd en beïnvloed door allerlei omgevingsfactoren. Ongezond gedrag wordt bijvoorbeeld sterkbeïnvloed door financiële...

Bekijk dit project

Uniform Screening for Speech & Language delays in the Dutch Child Health Care Evaluation of screening for speech/language and non-speech/language

Afgerond (september 2012 - september 2016)

Spraak- en taalachterstand beter signaleren in de JGZ Vraagstuk Ongeveer 10 op de 100 kinderen heeft kans op een spraak- en taalachterstand. In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt op taalstoornissen gescreend met diverse instrumenten. Er zijn echter geen duidelijke standaarden voor het vervolgtraject. Is er een eenduidige aanpak te ontwikkelen? En zijn werkwijzen en verwijstrajecten bij...

Bekijk dit project

Unravelling the social determinants underlying ethnic inequalities in cardiovascular and mental health: the HELIUS study

Afgerond (februari 2012 - februari 2016)

Als gevolg van immigratie neemt de etnische diversiteit in Nederland toe. Er bestaan verschillen in gezondheid tussen etnische groepen. Wij hebben onderzocht welke maatschappelijke omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. We maakten gebruik van gegevens uit de HELIUS studie, onder Nederlanders van Surinaams-Hindoestaanse en Surinaams–Creoolse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst....

Bekijk dit project

Update programmeringssstudie JGZ 0 -19

Afgerond (maart 2005 - december 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vaccinatie tegen hepatitis B bij huisartsen, doktersassistentes en verloskundigen in de regio Midden Brabant: uitvoering, procesbeschrijving en evaluatie.

Afgerond (september 2000 - mei 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vaccine-development to combat the emergence of vancomycin-resistant Enterococcus faecium

Afgerond (maart 2005 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Valpreventie bij ouderen

Afgerond (april 2003 - maart 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Valpreventietraining voor mensen met verhoogde kans op botbreuk als gevolg van osteoporose: een gerandomiseerde studie naar het effect van een aangepast programma.

Afgerond (januari 2005 - maart 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Various aspects of FIT-screening: a 4th screening round.

Afgerond (januari 2013 - januari 2017)

Verschillende proeven getest in proefbevolkingsonderzoek darmkanker Vraagstuk Voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zijn verschillende proeven beschikbaar. Om de juiste keuze te maken, is gedurende de proeffase een wetenschappelijke studie opgezet om de bruikbaarheid en effectiviteit van diverse testmethoden na te gaan. De resultaten maken het mede mogelijk om het effect van screening...

Bekijk dit project

Veilig Thuis, preventie van ongevallen in de privé-sfeer. Terug- en vooruitblik op de uitvoering van overheidsbeleid.

Afgerond (april 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbeterde signalering van psychosociale problematiek bij kinderen van 7-12 jaar door de JGZ door middel van een intelligent computer gestuurd systeem voor afname vragenlijsten, gebaseerd op Item Response Theory psychometrie

Afgerond (januari 2005 - april 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbetering van de serologische surveillance van poliovirusinfecties in de IPV-gevaccineerde bevolking

Afgerond (maart 2000 - maart 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbetert psychotherapie behalve de stemming ook de leefstijl bij oudere depressieve patiënten van de huisarts?

Afgerond (december 2003 - november 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verkenning onderzoek innovatieve tests binnen lopend bevolkingsonderzoek

Afgerond (januari 2015 - april 2016)

Voorwaarden voor onderzoek effectiviteit nieuwe kankerscreeningstesten Vraagstuk Er komen steeds nieuwe screeningstesten op de markt die mogelijk geschikt zijn voor lopende bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze testen zijn vaak veelbelovend, maar de effectiviteit ervan is nog niet vastgesteld in grootschalig onderzoek. Is er een kader denkbaar dat aangeeft onder welke voorwaarden onderzoek...

Bekijk dit project

Verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden voor invoering van primaire- en secundaire preventie van hemoglobinopathieën

Afgerond (januari 2005 - juli 2010)

Erfelijke bloedarmoede komt veel voor bij niet-westerse bevolkingsgroepen. Deze hemoglobinopathieën (Hbp) kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Ouders die beide een Hbp hebben maar gezond zijn, hebben 25% kans op een kind met een Hbp. In Nederland is 15% van de inwoners allochtoon. Hbp veroorzaakt dus een ziektelast voor de bevolking. Primaire en secundaire preventie kan deze...

Bekijk dit project

Vermindering van psychische morbiditeit en ziekteverzuim door stressmanagement training

Afgerond (oktober 1999 - mei 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verplaatsing van 17 keuzehulpen en het bijbehorende beheer & onderhoud, van KiesBeter naar Thuisarts.nl

Afgerond (januari 2014 - december 2014)

Implementatie en beheer keuzehulpen kan gedeelde besluitvorming bevorderen? Vraagstuk In 2014 zijn op initiatief van het Platform Gedeelde Besluitvorming de zeventien eerder ontwikkelde keuzehulpen op www.kiesbeter.nl verplaatst naar www.thuisarts.nl (Nederlands Huisartsen Genootschap). Het platform was verantwoordelijk voor implementatie, onderzoek en onderwijs rond gedeelde besluitvorming en...

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van het Digitale Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)

Afgerond (december 2010 - mei 2012)

Refka 2.0: implementatie van een digitale tool voor gezondheidsbevordering Vraagstuk In 2010 werd het Digitale Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0) vastgesteld. Bij de ontwikkeling ervan was al rekening gehouden met de belangrijkste kernelementen van een succesvolle implementatie. Lukt het om het instrument via zoveel mogelijk kanalen en doelgroepen te verspreiden? En is het op...

Bekijk dit project

Verspreiding van Zicht op Evenwicht - Thuis

Afgerond (november 2014 - november 2015)

Zicht op Evenwicht: individuele thuiscursus vult effectieve interventie aan   Vraagstuk ‘Zicht op Evenwicht - Thuis’ is een effectieve cursus die kwetsbare ouderen op realistische wijze leert om te gaan met bezorgdheid om te vallen en activiteiten (weer) veilig te ondernemen. De cursus is een individuele thuisvariant op de eerder ontwikkelde groepscursus ‘Zicht op Evenwicht’. Is de...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatieplan 'Preventie van paniekstoornis

Afgerond (maart 2010 - mei 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatieplan Negen Maanden Niet

Afgerond (februari 2014 - juli 2015)

  Implementatie Negen Maanden Niet: niet drinken tijdens de zwangerschapVraagstuk De online interventie Negen Maanden Niet blijkt effectief in het terugdringen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Een brede implementatie kan dus leiden tot een afname van het aantal zwangere vrouwen dat alcohol gebruikt. Dat zou weer zorgen voor minder miskramen, aangeboren afwijkingen en andere...

Bekijk dit project

Versterking van het draagvlak voor Schoolgezondheidsbeleid in het basisonderwijs

Afgerond (september 1999 - oktober 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Versterking van positieve interactie bij depressieve moeders en hun baby's: Een onderzoek naar het effect van een preventief programma bij ouder en kind.

Afgerond (september 1998 - februari 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vervolgtraject Implementatie Multidisciplinaire Richtlijn PMO

Afgerond (maart 2012 - maart 2017)

ZonMw opdracht aan KNMG Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn door CBO en TÜV Rheinland, heeft ZonMw de KNMG reeds gevraagd de definitieve richtlijn uiteindelijk te autoriseren, te beheren, de implementatie te coördineren en te evalueren. Dit resulteerde in het KNMG project Autorisatie, Beheer, Implementatie en Evaluatie Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. Dit project...

Bekijk dit project

VETisnietVET.nl: The impact of a web-based interactive computer-tailored intervention on weight gain related behaviours in youth

Afgerond (mei 2006 - november 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP Partnerwaarschuwing.nl

Afgerond (februari 2015 - februari 2017)

Geslaagde implementatie van www.partnerwaarschuwing.nl Vraagstuk Mensen met een soa kunnen via www.partnerwaarschuwing.nl hun sekspartners waarschuwen. Met een standaard bericht wordt deze partners aangeraden zich te testen. De aanpak werkt goed en verdient een bredere implementatie. Voorlichters en behandelaars kunnen de site gebruiken om mensen te stimuleren hun sekspartner te waarschuwen....

Bekijk dit project

VIMP Sound Effects

Afgerond (juni 2011 - juni 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP Tips voor Scripts

Afgerond (december 2013 - juli 2015)

Implementatie Tips voor Scripts: gezondheidsvoorlichting via dramaseries Vraagstuk Door het verwerken van gezondheidsthema’s in verhaallijnen van soapseries zijn kwetsbare groepen laagdrempelig te bereiken. Tips voor Scripts is een platform waar mediaprofessionals inspiratie en betrouwbare informatie over gezondheidsthema’s kunnen vinden om in scripts van soap- en dramaseries te verwerken....

Bekijk dit project

VIP Cybertraining voor mensen met reumatoïde artritis: effectiviteit van een thuis uit te voeren bewegingsprogramma in groepsvervand met individuele begeleiding gebruik makend van internet

Afgerond (juli 2005 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vip zobas

Afgerond (oktober 2008 - juli 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Viral load, shortterm fluctuations in HPV prevalence and different HPV testing methods: implications for population-based screening

Afgerond (september 2003 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vitamin B12 and folic acid for preventing fractures in elderly people.

Afgerond (september 2007 - augustus 2013)

Goede voeding is belangrijk voor gezondheid. Daarom verstrekken overheid en andere instanties richtlijnen en adviezen over gezonde voeding. Die richtlijnen en adviezen kunnen alleen tot stand komen na uitgebreid en gedegen onderzoek. Het onderzoek B-proof gaat na of vitamine B12 en foliumzuur kunnen bijdragen aan het voorkomen van botbreuken. Een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur lijkt...

Bekijk dit project

Vluchtelingenjongeren en seksualiteit uitvoeringsproject deskundigheidsoverdracht

Afgerond (oktober 2000 - april 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorkomen van valongevallen van ouderen in en om de woning

Afgerond (januari 2001 - april 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting aan zwangeren door huisartsen, verloskundigen en gynaecologen; een multidisciplinaire aanpak

Afgerond (april 2000 - juli 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting om het roken en het meeroken bij de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder terug te dringen.

Afgerond (januari 2001 - september 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting om het roken en het meeroken bij de volwassen Nederlandse bevolking terug te dringen

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting om het roken en meeroken bij de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder terug te dringen

Afgerond (januari 1999 - augustus 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting om het roken en meeroken bij de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder terug te dringen

Afgerond (januari 2000 - september 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichting over erfelijkheid en aangeboren aandoeningen aan Turkse en Marokkaanse (a.s.) echtparen

Afgerond (augustus 1999 - augustus 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorlichtingskoffer gezond op vakantie in Turkije en Marokko

Afgerond (november 2000 - januari 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vooronderzoek naar de opzet en haalbaarheid van een wijkgerichte aanpak van het stoppen met roken bij lage SES in de multiculturele Schilderswijk te Den Haag

Afgerond (februari 2010 - augustus 2010)

Dit project is een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een stoppen met roken centrum in de Schilderswijk in Den Haag. Dit is een van de wijken waar veel rokers met een lage sociaaleconomische positie wonen. Een goede methode om te kunnen stoppen met roken is een combinatie van gedragstherapie en medicatie. Hiernaast worden in het centrum ook activiteiten georganiseerd om rokers bewust te maken...

Bekijk dit project

Vooruitlopend op het Gebruik: De articulatie van keuzen in biomedisch onderzoek

Afgerond (april 2001 - april 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vrij veilig campagne 1999

Afgerond (januari 1999 - juni 2000)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vrij veilig campagne 2000

Afgerond (maart 1999 - juni 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vrij Veilig Campagne 2001

Afgerond (maart 2001 - mei 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vrij Veilig Campagne 2002

Afgerond (januari 2002 - januari 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vroege herkenning en behandeling van schizofrenie: etische aspecten

Afgerond (oktober 1998 - april 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vroege signalering en behandeling van urine-incontinentie bij ouderen in de huisartspraktijk

Afgerond (januari 1999 - november 2003)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wandelen tijdens de lunch als middel om meer bewegen te stimuleren bij werknemers.

Afgerond (november 2002 - juni 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wat bepaalt de effectiviteit van massamediale gezondheidscampagnes gericht op jongeren?

Afgerond (oktober 1998 - januari 2001)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Web-based tailored STD/HIV risk communication: Studies on the effectiveness of theory-based automated risk communication methods and health risk messages

Afgerond (juli 2003 - augustus 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Webbased prevention of social anxiety in adolescents

Afgerond (januari 2010 - december 2011)

De VU heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld voor jongeren met een sociale fobie. ‘Verlegenheid onder controle’ is een online zelfhulpcursus bedoeld voor jongeren tussen 13 en 18 jaar die last hebben van een sociale fobie (extreme verlegenheid). De VU onderzocht de haalbaarheid van een grote studie naar de effectiviteit van de online cursussen en het verband tussen verlegenheid en sociale angst als...

Bekijk dit project

Website partnerchoice, partnership and sexuality for Turkish, Maroccan and Hindostan youth.

Afgerond (januari 2004 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

WeN! Welzijn en Nieuwkomers

Afgerond (januari 2002 - oktober 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Werkt Te Dik. Een onderzoek naar de potentiële effecten van de documentaire-serie Te Dik.

Afgerond (december 2005 - juni 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wetenschappelijk kader Nudging in de publieke gezondheidszorg

Afgerond (januari 2015 - juli 2015)

Wetenschappelijk kader voor nudging in de publieke gezondheidszorg Vraagstuk Nudging is het geven van een subtiel duwtje in de goede richting. Ook bij het bevorderen van de (volks)gezondheid lijkt het een kansrijke aanpak. Wat is er al bekend over de effectiviteit van nudging op het terrein van preventie? Wat zijn de belangrijkste kennislacunes? En is een goede definitie van nudging te...

Bekijk dit project

What are the causes of low participation rates in preventive interventions for depression

Afgerond (maart 2011 - maart 2015)

Hebben mensen behoefte aan depressiepreventie? Vraagstuk Voor de effectiviteit van depressiepreventie is veel wetenschappelijk bewijs, maar de opkomst bij preventieve interventies is vaak laag. Het is niet duidelijk waar deze relatief lage deelname door komt. Het in kaart brengen van de redenen waarom mensen niet deelnemen, is vooral van belang voor mensen met een verhoogd risico op...

Bekijk dit project

When the going gets tough: Coping plans as a tool for maintaining loss of overweight

Afgerond (januari 2008 - mei 2012)

Mensen die willen afvallen slagen er meestal wel in om gedurende een paar weken hun eetgedrag te veranderen, maar vinden het moeilijk om dit voor langere tijd vol te houden. In het project onderzoeken we hoe we mensen kunnen helpen om hun veranderde eetpatroon echt vol te houden met behulp van een kortdurende training van vier groepsbijeenkomsten. In die training wordt geleerd om persoonlijke...

Bekijk dit project

Which risk factors predict rupture of intracranial aneurysms? Towards more refined cost-effectiveness analyses and individualized risk estimates

Afgerond (september 2009 - november 2011)

Een aneurysme is een verwijding in een deel van het vaatstelsel, bijvoorbeeld een slagader. Een aneurysme kan scheuren, met mogelijk ernstige gevolgen. Dit onderzoek gaat na wat de risicofactoren zijn voor het scheuren van een aneurysme en hoe groot het effect van deze factoren is. Hierdoor kunnen aneurysmen met een grote kans op scheuren, beter worden opgespoord. Patiënten met een aneurysme met...

Bekijk dit project

Woon wijs, voorkom vallen

Afgerond (mei 2002 - mei 2004)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Work in Balance - The cost-effectiveness of a guideline to improve physical activity and dietary behaviour in order to prevent weight gain

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Preventie van overgewicht op de werkvloer staat centraal in het onderzoek ‘Werk in balans’. Bedrijfsartsen kunnen een belangrijke rol in spelen in het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers. Tot nu toe worden zij echter nauwelijks ingezet voor dit doel. ‘Werk in balans’ ontwikkelt en meet een richtlijn waarmee de bedrijfsartsen aan de slag kunnen. In totaal doen 16 bedrijfsartsen mee...

Bekijk dit project

Workshop Lunchwandelen

Afgerond (april 2006 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

WWW.GVO: Onderweg naar e-gezond leven. Een inventarisatie en review van de effectiviteit, toepassingen en toekomst van het internet in gezondheidsvoorlichting gericht op Gezond Leven

Afgerond (augustus 2004 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Young people in Control, Doing if Safe!

Afgerond (oktober 2007 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zijn hormoongebruik, familieanamnese en eerdere operaties aan de borsten van belang bij de vroege opsporing van het mammacarcinoom? Een patiënt-controle onderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Afgerond (januari 2000 - oktober 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zin in Gezond Leven Koffer

Afgerond (oktober 2006 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zippy’s Friends: a randomised controlled trial of a school-based programme to promote social and socio-emotional skills in children aged 6-8

Afgerond (november 2011 - mei 2015)

Zippy’s Vrienden: sociaal-emotionele vaardigheden van jonge kinderen Vraagstuk In het lesprogramma Zippy’s Vrienden leren kinderen (5-10 jaar) via rollenspellen sociaal-emotionele vaardigheden voor het oplossen van kleine en grote problemen, zoals ruzie en verlies. Het lespakket bestaat uit zes modules, verdeeld over 24 wekelijkse lessen. Heeft het programma een positief effect op...

Bekijk dit project

Zorg voor borstvoeding.

Afgerond (januari 2000 - december 2002)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling In de regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en Gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij echter twee problemen: Hoe ontwikkelen we activiteiten op maat die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iedere gemeente? Hoe betrekken we de lokale gemeenschap (inwoners,...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website