Over dit programma

Het Preventieprogramma 4 draagt bij aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat gebeurt via onderzoek, het delen van kennis, het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventiemethoden. Gezondheidswinst, kostenbesparingen en toepassing in de praktijk zijn belangrijke aspecten.

Het (4e) Preventieprogramma is een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.

Vijf deelprogramma’s richten zich op één of meer preventiethema’s.

  • Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving

Dit deelprogramma richt zich op het bereiken van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. Dit kan aandoeningen voorkomen die de hoogste ziektelast veroorzaken voor de totale bevolking. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Preventie van psychische aandoeningen

Het doel is het vroeg opsporen en voorkomen van psychische aandoeningen. Centraal staan het bevorderen van de mentale veerkracht en het bereik van kwetsbare groepen. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Screening en preventieve interventies

In dit deelprogramma gaat het om het voorkomen van ziekten en aandoeningen door vroege opsporing en door preventieve (medische) interventies. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie

Binnen dit deelprogramma wordt kennis ontwikkeld over kosteneffectiviteit, implementatie en zorgvraagstukken die breed toepasbaar is in de preventiepraktijk. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Fundamenteel en strategisch onderzoek

In dit deelprogramma gaat het om wetenschappelijk onderbouwde versterking van preventiemethodieken, strategieën en actoren (ook buiten de zorg). Bekijk het projectenoverzicht.

Het Preventieprogramma is uitgevoerd in nauwe samenhang met andere (preventie)programma’s zoals bijvoorbeeld Gezonde Slagkracht en Arbeidsparticipatie en Gezondheid.

Op de hoogte blijven?

Op onze website leest u over verwachte subsidieoproepen en nieuws over preventie. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Preventie via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

Alle openstaande subsidieoproepen van het Preventieprogramma vindt u op de subsidiekalender op de website.

Het onderzoek uit het (4e) Preventieprogramma is bijna volledig afgerond. Benieuwd naar het lopend onderzoek of naar de plannen voor de periode 2019 – 2022

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website