Projecten

Consortium Werkzame Elementen ter Bevordering van een gezond gewicht bij Jeugd (WEB-Jeugd)

Lopend (augustus 2019 - november 2019)

Vraagstuk Voor kinderen en jongeren zijn veel verschillende interventies beschikbaar gericht op overgewicht (preventie), gezond eten en meer bewegen. Maatwerk leveren met deze standaardinterventies kan lastig zijn. Een integrale aanpak lijkt kansrijk, ook voor moeilijk bereikbare groepen zoals migrantengroepen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Kennisontwikkeling over de werkzame...

Bekijk dit project

Goed, Beter, BEST; Inventarisatie van werkzame elementen in stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg ter onderbouwing van Beslissingen in Eerstelijns Stoppen-met-roken ondersTeuning

Lopend (augustus 2019 - november 2019)

Vraagstuk Het Nationaal Preventie Akkoord streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen hierbij helpen door hun cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Er zijn verschillende effectieve programma’s ontwikkeld, maar het is niet duidelijk waarom deze programma’s werken en onder welke voorwaarden. Onderzoek Via een...

Bekijk dit project

INGREDIENTEN VOOR EEN OPTIMAAL RECEPT Een voorstudie naar werkzame elementen van Nederlandse interventies gericht op het voorkómen én verminderen van overgewicht bij volwassenen

Lopend (juli 2019 - november 2019)

Vraagstuk Om een trendbreuk in de stijgende trend van overgewicht te realiseren lijkt een integrale aanpak het meest kansrijk. Echter, kennis over de werkzame elementen van interventies bij volwassenen ontbreekt. Ook moeten interventies en programma’s een beter bereik hebben voor en aansluiting hebben met groepen met een verhoogd risico op overgewicht en obesitas. Zoals volwassenen met een lage...

Bekijk dit project

Inrichten consortium Alcohol en ouderen en doen van een voorstudie

Lopend (juni 2019 - november 2019)

Vraagstuk Ouderen in Nederland drinken steeds meer alcohol, hierdoor lopen zij grote risico’s op gezondheidsschade. De preventie van problematisch alcoholgebruik bij ouderen in Nederland staat in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld en er is onvoldoende inzicht in wat er precies werkt in het voorkomen en verergeren van alcoholproblemen bij ouderen....

Bekijk dit project

Werkzame elementen in interventies voor de integrale aanpak van overgewicht bij kwetsbare groepen

Lopend (juli 2019 - november 2019)

Vraagstuk Overgewicht en obesitas zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen. Bijna de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Kwetsbare groepen, zoals mensen met een lage sociaal economische status, een migratie-achtergrond of een beperking, hebben hier vaker last van. Om een gezonde leefstijl te bevorderen is een integrale aanpak van overgewicht nodig, maar een een samenhangend overzicht...

Bekijk dit project

Werkzame elementen van Rookvrije Gemeente Beleid

Lopend (augustus 2019 - november 2019)

Vraagstuk Het Nationaal Preventieakkoord stimuleert gemeenten tot een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). Wat zijn de werkzame elementen van een RGB en wat is de behoefte bij gemeenten aan een instrument om de kosten-baten te bepalen? Onderzoek Er worden 12 interviews afgenomen met gemeentefunctionarissen en GGD-medewerkers. Ook zal een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur worden...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website