Opbrengsten

ZonMw heeft met het programma PreventieKracht dicht bij huis (2010-2012) en met het daaraan voorafgaande programma PreventieKracht Thuiszorg (2007-2009) een sterke impuls gegeven aan kwaliteitsverbetering van het preventieve aanbod en aan een versterking van de regionale samenwerking in de preventiepraktijk. Dit is één van de conclusies die wordt getrokken in de eindevaluatie van het programma PreventieKracht.

Eindevaluatie programma PreventieKracht

In 2006 kreeg ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht om het programma PreventieKracht Thuiszorg uit te zetten en in 2009 het daaropvolgende programma PreventieKracht dicht bij huis. Alle projecten en opdrachten zijn afgerond en zo was het in 2013 tijd voor de eindevaluatie. Een onafhankelijke evaluatiecommissie heeft samen met het onderzoeksbureau Bartels de eindevaluatie uitgevoerd en ZonMw is trots te kunnen zeggen dat dit zesjarig programma zeker heeft bijgedragen aan de kwaliteit van en de multidisciplinaire samenwerking in de preventiepraktijk.

Documenten Eindevaluatie

 

Aard en Omvang analyse resultaten PreventieKracht

Het Trimbos-insituut heeft op verzoek van ZonMw de resultaten van de projecten in de jaren 2009-2012 geanalyseerd. De resultaten zijn geïnterpreteerd op vijf onderwerpen, namelijk de kwaliteit van de interventies, thema's en activiteiten, doelgroepen (bereik en diversiteit), werving en samenwerken.

Belangrijke bevindingen waren onder andere dat ten opzichte van voorgaande jaren (2007-2009) de diversiteit aan projectorganisaties is toegenomen. Naast de thuiszorgorganisaties zijn er meerdere GGD-en en GGz-instellingen die een project hebben uitgevoerd binnen het programma PreventieKracht. Verder hebben projectorganisaties door de jaren heen de doelgroepen beter geregistreerd. In 2009 was nog van 27-34% van de deelnemers bekend welk geslacht, etniciteit of leeftijd men had. In 2012 was dit slechts 9-16%.

Een uitgebreide rapportage van de projectresultaten vindt u in het rapport dat is bijgevoegd aan dit bericht. Een samenvatting van de cijfers vindt u in de brochure PreventieKracht in de buurt, Resultaten 2009-2012 en het Factsheet PreventieKracht, Resultaten 2012.

Borging

Veel projectleiders hebben een manier gevonden om de activiteiten na beëindiging van de subsidie voort te zetten. Dikwijl is dat op een gemeenschappelijk thema, bijvoorbeeld valpreventie of overgewicht. Ook geven veel projectleiders aan dat zij de samenwerking met andere partijen voorzetten, waarbij de GGD en de gemeente de meest genoemde partners zijn.

Meer informatie

 

Parelprojecten

In 2012 heeft ZonMw aan twee projectleiders binnen het programma PreventieKracht dicht bij huis een parel uitgereikt. Een parel was voor thuiszorgorganisaties Omring voor het project Van solex naar laptop. Dit project was parelwaardig vanwege de constructieve verbinding tussen preventie en zorg die aldaar is gerealiseerd. Juist vanwege die verbinding was dit een gezamenlijk parel van twee programma's namelijk PreventieKracht en Zichtbare schakel.

De tweede parel was voor het Trimbos-instituut vanwege de innovatiecyclus rond de interventie Zicht op evenwicht (valpreventie bij ouderen). De innovatie was een gezamenlijke onderneming van Universiteit Maastricht, zorgconcern Orbis en het Trimbos-instituut. Deze synergie tussen onderzoek, praktijk en beleid heeft een effectief gebleken interventie opgeleverd die in het hele land wordt uitgevoerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website